דבוקה בו ככלב

דבוקה בו ככלב

"אלא שהכלב, משום מה, הכיר היטב את הבית... הוא ידע שישנה כניסה אחורית –

מאחורי הבית, ולשם שם את פעמיו. הוא הגיע אל דלת הכניסה האחורית – אשר לא

היתה נעולה, פתח את הדלת באחת מכפותיו, ונכנס אל הבית פנימה. באחת ההזדמניות בהן שהיתי בלוס אנג'לס, נתבקשתי על ידי מארחי לסור אל

ביתה של משפחה רחוקה מן היהדות, אשר בנה נפטר זה לא מכבר בתאונת דרכים

מזעזעת. נעניתי לבקשה, הלכתי עם המארח אל ביתה של אותה משפחה, ושם שמעתי

מפי אבי המשפחה את הספור הנורא הבא:


 "היה זה יום למחרת פטירתו של בני, כאשר הופיע לפתע כלב שחר גדול על מפתן

ביתנו. בטבע שבעולם, כלב אינו מופיע סתם כך, ובודאי שאינו דופק בדלת כמו

בחור אנטליגנטי... אולם זה בדיוק מה שהכלב דנן עשה!! הוא דפק בדלת עם אחת

מכפותיו השחרות, וכאשר נפתחה הדלת – בקש להכנס אל הבית!!


 "באותו הרגע, היתה לי הרגשה כי נשמתו של בני התגלגלה בכלב זה, ולפיכך

בקשתי להכניסו אל הבית, אולם אשתי סרבה. היא לא האמינה כי הדבר יתכן. גם

כשהסבתי את תשומת לבה לעבדה שהכלב אינו נובח, אינו צועק, ואינו נוהג ככלב

מצוי – היא לא שנתה את דעתה.


 "אלא שהכלב, משום מה, הכיר היטב את הבית... הוא ידע שישנה כניסה אחורית

– מאחורי הבית, ולשם שם את פעמיו. הוא הגיע אל דלת הכניסה האחורית – אשר

לא היתה נעולה, פתח את הדלת באחת מכפותיו, ונכנס אל הבית פנימה.


 למרות שעבר על יד דלת המטבח ממנו נדפו ריחות נפלאים – הוא לא עצר אפלו

לרגע, אלא נגש הישר אלי והתישב בין רגלי. בשלב זה נעמדו כלם להתפלל מנחה,

והכלב עומד נצב על ידי – כבן העומד ליד אביו.


 לאחר התפלה, עזב לפתע הכלב


את מקום מרבצו, והחל פוסע אל עבר המדרגות המובילות אל הקומה השניה – בה

ממקמים חדרי השנה. מאחר וכאמור, היתה לי תחושה כי המדבר בנשמתו של בני –

לא מנעתי מהכלב לעלות אל הקומה השניה, אלא רק עקבתי אחריו בכדי לבחן

להיכן יפנה. לנכח עיני המשתאות – נגש הכלב ישירות אל חדרו של בני, פתח את

הדלת, נכנס ונשכב על המטה!!


 בדמעות, ירדתי בחזרה אל הסלון בו התכוננו הנוכחים לתפלת ערבית. ושוב –

הכלב הופיע מיד לאחר תחלת התפלה, התישב לידי והמתין בסבלנות. לאחר התפלה

– הוצאנו את הכלב החוצה והגשנו לפניו דברי מאכל, הוא אכל לשבעה, ולאחר

מכן פנה והלך לדרכו – כאשר עד היום לא ראיתיו שוב!!".
 כאשר שמעתי את ספורו של האב – ידעתי לומר לו מיד כי כפי הנראה עבר בנו

על עברה מסימת, עליה נאמר בגמרא שקשורה בו ככלב, ובאר האריז"ל שמתגלגל

בגופו של כלב. ואמנם, האב הודה בפני כי בנו היה פרוץ בעברה זו, ועבר עליה

כמה וכמה פעמים!


 ועתה, אני שואל אתכם, האין זה נורא? האין זה מחריד – להתגלגל בגופו של

כלב? האם מישהו היה מוכן לעבר את הסבל הזה? ודאי שלא! ובכן, בכדי שלא

נגיע למצב מעין זה – אין בררה כי אם להתחזק ולתקן כל עוד נתן הדבר, בטרם

יהיה מאחר!!


Stuck to him like a dog

"But the dog, for some reason, knew the house very well... He knew that there was a back entrance -

behind the house, and that's where he walked. He reached the back entrance door - which

was not locked, opened the door with one of his paws, and entered Into the house. On one of the occasions when I was in Los Angeles, I was asked by my host to go to the

home of a family far from Judaism, whose son had recently died in a

shocking car accident. I accepted the request, went with the host to that family's home, and there I heard

From the mouth of the father of the family the following terrible story:


 "It was the day after my son's death, when suddenly a large dawn dog appeared on the doorstep

of our house. In nature in the world, a dog doesn't appear just like that, and certainly doesn't knock on the door like

an intelligent guy... but that's exactly what this dog did!! He knocked on the door with one

from his black paws, and when the door opened - ask to enter the house!!


 "At that moment, I had the feeling that my son's soul was embodied in this dog, and therefore

I asked to bring him into the house, but my wife refused. She did not believe that this was possible. Even

when I drew her attention to her servant that the dog does not bark, does not shout, and does not act like a

common dog - She didn't change her mind.


 "But the dog, for some reason, knew the house very well... He knew there was a back entrance

- behind the house, and that's where he went. He reached the back entrance door - which

was not locked, opened the door with one of his paws, and entered the house inside.


 Even though he passed by the kitchen door from which wonderful smells were wafting - he did not stop

for a moment, but went straight to me and sat down between my legs. At this point they all stood up to pray minachah,

and the dog stood standing by me - like a son standing next to his father.


 After saluting, the dog suddenly left


its place, and started walking towards the stairs leading to the second floor - where

the rooms of the year are located. Since, as mentioned, I had a feeling that the speaker was in my son's soul -

I did not prevent the dog from going up to the second floor, but only followed him to see

where he would turn. In front of my astonished eyes - the dog went directly to my son's room, opened the

door, entered and lay down on the bed!!


 In tears, I went back down to the living room where those present were preparing for the evening prayer. And again -

the dog appeared immediately after the beginning of the prayer, sat down next to me and waited patiently. After prayer

- we took the dog outside and presented him with food, he ate until he was satisfied, and then

turned and went his way - until today I have not seen him again!!"
 When I heard the father's account - I knew to tell him immediately that apparently his son

About her misdemeanor, it is said in the Gemara that she is bound to him like a dog, and the well of the Arizal that rolls

in the body of a dog. And indeed, the father admitted to me that his son was guilty of this transgression, and transgressed on it

several times!


 And now, I ask you, isn't it terrible? Isn't it Horrible - to be transformed in the body of

a dog? Was anyone ready to face this suffering? Of course not! Well, so that we do not end up

in this kind of situation - there is no choice but to get stronger and fix it as long as it allows, before it

is too late!!