התקפה של תאווה

עריך מאד את האבא שלו יצחק. הגמרא אומרת

מימיו לא כיבד אדם את אביו ואת אימו כמו שעשיו כיבד את אבא שלו. אף פעם.

אנחנו הולכים לאמא לאבא עם אותו שמלה אותו נעלים. עשיו את בגדי עשיו

החמודות. מה זה עשה אצל רבקה הבגדים שלו? החליפת שבת שלו? החליפת חתן

שלו? כל פעם שהיה בא לשמש את אבא שלו להגיש לו אוכל היה לובש חליפה  מאדם

הראשון. חליפה יפה יקרה מאד. היה נכנס לבגדי מלכות. לא היה אף אדם

בהיסטוריה האנושית אף אדם ממליארדים בני אדם שכיבד את אביו כמו שעשיו

כיבד את אביו. הוא ידע איך לכבד את אבא שלו. מזה יעקב אבינו פחד שיעמוד

לעשו כתוב וירא יעקב מאד ויצר לו. יעקב  לא פחד  מעשיו, פחד מזכות כיבוד

אב ואם שיש לו. הגמרא אומרת על אחד מהתנאים שמימיו אף אדם לא כיבד את

אביו כמו שאני כיבדתי את אבא שלי, ולא הגעיתי לטיפה מה שעשיו כיבד את אבא

שלו. ידע לכבד את אביו. ידע. ועשיו היה אדם גדול. מה זה אדם גדול? כשיעקב

לקח ממנו את הבכורה בחכמה כשלקח את הברכות וזה כאב לו עד מוות, אח אחר

היה הורג אותו במקום. חז"ל אומרים המן, הנכד של עשו, בזמן מרדכי, אמר

הסבא שלי עשו היה טיפש. מה הוא חיכה יקרבו ימי אבל אבי? מה חיכה ליעקב עד

שיהיה לו תולדות ויהיה יותר חזק. אני ילא עושה כן. אני הורג אותם מיד.

עשו אחיו לקח את הבכורה, את הברכות, והוא כולו חם מזג, כולו בוער כמו אש

ולפידים כולו רותח, מה הפריע לו ללכת להרוג את יעקב בשניה אחת? לא לצער

את אבא שלו . יקרבו ימי אבל אבי. אומר רש"י שלא לצער את אבא שלי. אז

אפילו עשו הרשע בשביל לא לצער את אבא שלו אמר אני לא יכול להרוג את יעקב

כל זמן שאבא חי שלא יצטער. אני יש לי סתם קושיות על עשו. אם אתה לא רוצה

להרוג את יעקב בשביל לא לצער את האבא שלך כל זמן שאבא חי, מה אם אמא? זה

כלום? למה לא דאג כל זמן שאמא חיה? את אמא הוא לא כיבד למה היא ידעה את

האמת. ועוד דבר, אם הוא כיבד כל כך את אבא שלו עם חליפה, בגדי מלכות,

בגדים ממשי, מזהב, ובאותו פסוק שכתוב שכיבד כל כך את אביו שדאג לא לצער

אותו כתוב שם את הטיפשות שלו: יקרבו ימי אבל אבי. הוא לא יכול, מצד אחד

מה זה יקרבו? מחכה ברגעים שאבא ימות למה שיוכל להרוג את יעקב, מצד אחד

הוא מחכה לו שימות מצד שני הוא לרא רוצה לצער אותו כל זמן שהוא חי. אבל

בלב הוא מחכה שימות כבר...


זה צחוק.


לפעמים האבא זקן האמא זקנה. יש פתגם שאבא אחד יכול לגדל 10 ילדים ו10

ילדים לא יכולים לגדל אבא אחד להחזיק אבא אחד. לפעמים מגיע מצב, אני

הייתי נוכח באיזה בית. שישבו ככה כל הבנים. והבנות ואבא זקן בן 80 עם מקל

על ידם. החליטו איפה לשים את האבא. הוא לבד בבית אין אף אחד, זקן כבר,

קשה לו לראות, ללכת למטבח, לשרותים. אז החליטו שכל אחות תהיה חודש אצלה.

זה באמת יפה מאד. מי תתחיל? על ידו עשו את האסיפה. ואני הייתי שם. אז

אחות אומרת לא אצלי, קודם אצל רותי, אז רותי אומרת קודם אצלה, היא יותר

גדולה. ההיא אומרת לא, לי יש ילדים, קודם אצלה. והוא ראה והתחיל לבכות.

בסוף המסקנה אף אחת לא רצתה אותו. על ידו. והוא התחיל לבכות. אז לפעמים

הסבא נהיה ברוך ה' זקן, ה' חנן אותו באריכות ימים. והאבא הבן הולך מביא

ואתו רוצה לקחת אותו לרופא להביא אותו מהרופא, להביא אותו לבית שימוש,

להחליף אותו לפעמים. לטפל בו. לפעמים צריך לטפל באבא כמו תינוק. והאשה

אומרת אוף הזקן הזה הרס את החיים שלנו. תישאר שם. תשים אותו בבית זקנים.

והבן לפעמים ככה אומר נו מסכן הוא סובל האבא אולי כבר שימות. הוא לא אומר

בפה, בלב, כמו עשו. עשו גם לא אמר בפה עשו רק בלב הוא חשב יקרבו ימי אבל

אבי. הוא לא אמר בפה בלב הוא אמר. הרמב"ן אומר דבר גדול. נוגעים בכיבוד

אב ואם. למה התורה הקדושה, מצוה יחידה שהתורה הזכירה את המתן שכר שלה?

כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך. למה התורה רק כאן כתבה את השכר

והתורה כתבה מה השכר למה? לפעמים האישה אומרת בוא נצא יש חתונה בת דודה

שלי פה יש איזה בר מצוה משהו הופעה יפה הולכים. אבא שלי אמא שלי זקנה

סבתא אז היא אומרת הרסו את החיים כל החיים השנים הכי יפות שלנו הם לקחו

הזקנים האלה. כל השנים הכי יפות לקחו לנו. אומר הקב"ה, כתב כבד את אביך

ואת אמך אתה דואג על כמה שנים שהם לוקחים לך? את דואגת על כמה שנים?

הזקנים לוקחים לך? למען ירבו ימיך. אני אתן לכם פי אלף נתת שנה תקבלי

עשרים. נתת עשרים תקבלי מאתים יש לי מספיק. לכן התורה מדגישה על הפסוק

הזה כבד אביך ואימך אני יודע שאני לוקח לכם את השנים הכי יפות, למען ירבו

ימיך.


זה קשה לפעמים זה קשה מאד. קשה מאד. את החיים צריך לתת להורים.


עישו מצד אחד הבין כמה אביו חשוב, הוא ידע שאביו הוא צדיק גדול ואם הוא

מברך זה עובד. ה' אוהב אותו. עשיו רצה להדמות לאביו, ללכת בדרכי אביו. מה

ההוכחה? כתוב בתורה, ויהי עשיו בן ארבעים שנה בקחתו. למה התורה מדגישה את

גילו של עישו שבו נשא אישה? אמר עשיו, אבא גם נשא אישה בגיל ארבעים. רצה

להדמות לאביו בכל לא רק בחתונה.


כשיעקב אבינו אחיו הולך בדרך ועישו בא לקראתו, מחביא יעקב את דינה שהיתה

יפת תואר ויפת מראה בתוך ארגז. אמר הקב"ה, חייך את החבאת את דינה, מנעת

חסד מאחיך, לא רצית להשיאה בהיתר, הרי היא תנשא באיסור. בגלל זה קרה

האסון של דינה עם שכם בן חמור.


אני שואל אתכם, מה התביעה מיעקב אבינו? מה רוצים מיעקב, האם שיחתן את

ביתו היפה לעישו הרשע? אלא אומרים חז"ל שלעישו היה ראש של האבות הקדושים,

כוחות נפש כשלהם, בנו של יצחק, נכד של אברהם. ואם דינה היתה מתחתנת איתו,

אומרים חז"ל, היתה היא מחזירה בתשובה את עישו. והיום במקום עישו הרשע

היינו אומרים עישו אבינו, עישו הצדיק. עישו היה ממש על סף המאזניים בין

צדיק לרשע, בגלל זה הגמרא אומרת, אין בין גן עדן לגיהינום אלא חוט השערה

בלבד.


כתוב בסוף הפרשה "וירא עישו כי רעות בנות כנען בעיני אביו וילך עישו אל

ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל…אחות נביות על נשיו לו לאישה" –כל פעם

ערבב את היצה"ר עם היצר הטוב. "וילך" אומר המדרש, נתן דעתו להתגייר. ויקח

את מחלת –שמחל לו הקב"ה על כל עוונותיו. עישו עשה הרבה עוונות בחיים,

רצח, נאף, גנב, שיקר, צד אנשים, עינה אותם, הרבה עוונות. והגמרא אומרת

כאן שמחל לו הקב"ה על כל עוונותיו! על נשיו לו לאישה –אומרים חז"ל, הוסיף

מרשעת על הרשעות שהיו לו.


מה הכוונה? מה זה עישו? צריך הרבה ללמוד כדי להבין את האישיות של עישו.

מצד אחד אם דינה היתה מתחתנת איתו עם קצת פוש, קצת דחיפה והיה חוזר

בתשובה. מצד אחד נמחלים לו כל עוונותיו, מכבד את אביו מאד, אך מצד שני

יקרבו ימי אבל אבי. ושאלנו את השאלה בתחילת השיחה, מה רוצים מעישו אם הוא

נולד כזה עוד מבטן אימו, עוד לפני שהיתה לו בחירה? באמת להבין את האישיות

של עישו צריך להתעמק במשך שנים.


הגמרא אומרת, רשעים מלאים חרטות. יודעים רשעים שדרכם למיתה אלא שחלב על

כיסלם.  עישו נולד עם תאווה עצומה, עם יצרים חזקים מאד. תשמעו מה אומרים

חז"ל במדרש רבא. אמר רבי אבא, אדמוני –כאילו שופך דמים. וכיוון שראה

שמואל את דוד אדמוני, דכתיב וישלח ויביאוהו והוא אדמוני, פחד ואמר אף זה

שופך דמים כעישו?! אמר לו הקב"ה, אם יפה עיניים. עשיו מדעת עצמו הוא

הורג, אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג. הבדל עצום. לשניהם היתה תאווה, אך

זה קידש את התאווה שלו וזה טימא את עצמו עם תאוותו.


הקב"ה קורא לעישו, בזוי אתה מאד, ואת עישו שנאתי לפי שגר בין שני אבות

העולם, שימש אותם! האם הוא לא שמע על אברהם אבינו שהיה באור כשדים, האם

הוא לא שמע שהקב"ה נגלה לאביו כמה פעמים ודיבר עימו, הוא לא ראה

גילויים?! הוא ידע הכל וראה הכל, ולכן התביעה מעישו כ"כ גדולה, הוא בזוי

מאד. למה אדם שיודע כ"כ הרבה, רואה כ"כ הרבה ולא משתנה, זה לא מחייב

אותו, אין רשע יותר גדול ממנו. זה רשע.


הרבה פעמים כשאני מתווכח עם חילוני אומר לי, אני יודע הרבה! צדיק זה לא

מי שיודע לעשות מעשים טובים, מי שיודע להתפלל, רשע זה לא מי שיודע להיות

רשע. אתן לכם דוגמא, אחד שיודע לרצוח האם הוא רוצח. האם המשטרה תעצור

אותו על ידיעתו לרצוח? גזלן זה לא מי שיודע לגזול אלא מי שגוזל. צדיק זה

לא מי שיודע להיות צדיק, לא מי שיודע איך זה להיות צדיק, אלא צדיק זה אדם

שחי בצדקות. רשע זה לא מי שיודע להיות רשע, רשע זה מי שחי ברשעות. עישו

ידע טוב מה זה צדיק, מה זה הקב"ה, מה זה אמת. הזוהר הקדוש אומר שראשו של

עישו קבור עם האבות הקדושים לפי שראש היה לו כשל האבות הקדושים, אבל היה

לו גוף של עישו, הידיעות לא חייבו אותו. מצד אחד המעשים שלו כל רגע

סותרים את עצמו, כל חייו סותר את עצמו. מצד אחד יקריבו ימי אבל אבי –אבל

אתה מכבד את אביך כל כך, ואתה מחכה שימות?! מצד אחד הוא צעק צעקה גדולה

ומרה, את בכורתי לקח! טפש, מי מכר את הבכורה בשביל קצת מרק עדשים? אתה,

אז למה אתה צועק?!


ובאמת שואלים המפרשים, איך יעקב אבינו העיז לעשות כזאת עסקה? תארו לכם

שאחד יבוא אלי ויאמר לי, אתה רוצה לקנות בנין שלם? אגיד לו, כן אתן לך

סיגריה. סיגריה בשביל בנין? איך אפשר. הבכור יורש את העוה"ז ואת העוה"ב,

הוא מנהיג רוחני, זה הכל ביחד. הלעיטני –אני אפתח את הפה ותשים בפנים.

לפעמים ילד לוקח סנדוויץ' גדול יותר מראשו ויוצא בחוץ, תצא. עדיף שישאר

רעב מאשר יאכל כמו חזיר. איך שעישו בא היה מלא תאווה, היה רעב. כשאחד

מקבל התקפה והוא צריך לסמים אז הוא מסוגל לרצוח בשביל סמים, למרות שהוא

יודע שרצח אסור. לא עובד שכל, לא עובד שום דבר, יהיה מוכן למכור את ביתו,

את ילדיו בשביל קצת סמים. כשאדם מקבל התקפה לא חשוב אם זה התקפה של

שגעון, התקפה של תאווה, הוא מסוגל למכור את עצמו. יעקב ראה עישו מגיע

כשהוא תאב מאד. ידע יעקב שבשביל למלא את סיפוקה של התאווה, לא חשוב אם זה

עדשים או איזה אכילה, הוא ימכור את חייו, ימכור הכל. אמר יעקב, תן לי את

הבכורה תמורת העדשים. ועישו הסכים. כשבא לו תאווה, כשבא לו יצר היה מוכן

למכור את הבכורה שאח"כ צעק עליה צעקה גדולה ומרה. חז"ל אומרים בגלל הצעקה

הגדולה שצעק שלמו לעם היהודי אצל מרדכי ואסתר, ויצעק מרדכי צעקה גדולה עד

נורא שהיא צעקה כנגד צעקתו של עישו. עשיו עשה רעש בשמים ושלמו לעם

היהודי. כשבא לו התאווה, קח את הבכורה קח הכל. אח"כ כשהוא נרגע, כשהתאווה

הלכה, השכל התיישב אמר, איזה הדיוט אני, מכרתי את העוה"ב שלי בשביל קצת

מרק עדשים?!


המידה שהרסה את עשיו היתה התאווה שלו, בעל תאווה. עשיו גר בין שני צדיקים

וידע את האמת, היו לו כוחות של האבות ואיבד הכל לדורות עולם, לשאול תחתית

רק בגלל המידה הזאת להחליף ענייני העוה"ז בענייני העוה"ב. הוא היה מוכן

בשעת התקפת תאווה לוותר על תפילה בציבור, לוותר על תפילין, לוותר על הרבה

דברים בשביל ענייני העוה"ז. עשיו ידע שצריך עוה"ז ועוה"ב, וכן גם יעקב

ידע שצריך עוה"ז ועוה"ב, ההבדל הוא מהו סדר העדיפיות, מה קודם בא. אצל

עישו העוה"ז בא קודם, הוא לא יכל להפרד מהתאווה.


כתוב בספר דברים, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע לקול אביו

ואימו, וייסרוהו ולא ישמע להם.. ההורים מצווים להרוג אותו ולהטיל עליו את

האבנים הראשונות "מוטב ימות זכאי ואל ימות חייב". האבן עזרה שואל, מה עשה

בן סורר ומורה? לקח מהפריז'ידר של אימא חתיכת בשר ובישל סטייק, וקצת יין.

כל אימא אחרת היתה שמחה שהוא מסתדר ומבשל לבד. התורה קוראת לבן זה בן

סורר ומורה. האבן עזרה שואל, מה עשה הבן, הרי הבשר היה חלק והיה מוכשר

למהדרין, אז מה רוצים ממנו?!


אלא בן סורר ומורה הוא אפיקורס, לפי שמחשיב את ענייני העוה"ז יותר

מענייני העוה"ב. אם הוא לקח לבד בשר ויין, צלה ואכל, סימן שהוא מחשיב את

העוה"ז יותר מהעוה"ב. וזה אפיקורס וחייב מיתה.


מזה צריך להזהר, זה היה החסרון של עישו. ראיתי ברמב"ן בסוף פרשת בשלח דבר

נורא. ויבא עמלק [נכדו של עשיו] ויאמר ה' אל משה כתוב זאת זכרון בספר

ושים באוזני יהושוע כי מחה אמחה את זכר עמלק מתחת השמים. ויאמר, כי יד על

כס קה מלחמה לה' בעמלק מדור דור. ה' נשבע למחות את זכר עמלק. שואל

הרמב"ן, מה רוצים מעמלק? במה יותר גרוע עמלק מאחרים?


וטעם העונש שנענש עמלק יותר מכל העמים בעבור כי כל העמים שמעו וירגזו,

ופלשת אדום, מואב ויושבי כנען נמוגו מפני פחד ה' ומהדר גאונו, שמעו עמים

ירגזון –שמעו על קריעת ים סוף, על מפלת מצרים, עשר מכות, פחדו! רעדו! יש

כח בעולם, יש מנהיג. ועמלק שמע ובא ממרחק להלחם! לא רק שלא פחד אלא לא

עשה עליו כלל רושם. אדם שיכול לראות דברים ולשמוע מוסר ולא משפיע עליו

כלום, אז אין לו זכות קיום.


אותו דבר הסבא. עשיו הרשע גדל בין אברהם ויצחק, ראה ושמע דברים שכולנו לא

ראינו ולא שמענו, גילויי אלוקות, מלאכים. הוא ראה דברים נוראים, שמע

וידע, אך זה לא השפיע עליו, נשאר עישו הרשע, נשאר בעל תאווה בכל חומרתה,

יוצא ממנו עמלק שבא להלחם למרות הדברים ששמע וראה. אדם שלא משפיע עליו

שום דבר אין לו זכות קיום, מסוכן לאנושות, לעולם כולו. אין שום תקווה

שיצא ממנו משהו טוב.


הצרה שעישו ידע את האמת. הגמרא דורשת עליו, רשעים מלאים חרטות. כל פעם

כשעשה עבירה, אחרי זה הוא בכה והתחרט. חבל, פה הפסדתי את הברכות, פה

מכרתי את הבכורה, פה עשיתי כך…התחרט. אבל כשהיצר התגבר עליו היה אבוד.

[ספרתי אולי פעם מעשה מענין שראיתי באיזה ספר אפילו משוגעים יש משוגעים

מאד אינטלגנטים ופקחים ומאד נחמדים המשוגעים האלו לא כל הזמן משוגעים.

לפעמים ה' ישמור יש לו התקפה ואז הוא משתגע אבל בדרך כלל הוא מאד נחמד.

היה משוגע אחד שבבית כנסת הכירו אותו  כשהוא מקבל התקפה בר מינן מסוכן

לבריות.


מסוגל להרוג מישהו במקום. אבל כשהוא לא משוגע אין יותר טוב ממנו היה יושב

בפינה מתפלל יום אחד בא אורח לבית כנסת הוא לא ידע. בא ישר למשוגע הזה.

היה לבוש חליפה יפה עניבה יותר טוב מכולם. בא ישב על יד המשוגע הזה. בא

ראה אחד שהוא לא מכיר אמר אולי תהיה אצלי אורח בשבת? ההוא אמר זה כבוד

בשבילי זה פלא הוא הראשון כולם מתפללים והוא הרב הזמין אותו לארוחת שבת

מיד. והמשוגע הזה התחיל לדבר איתו בלימוד פרשת שבוע קושיות איזה פלפולים

איזה חידושים והרב הזה התמוגג אומר באמת זכיתי להיות הערב אצל גדול הדור

מארח חשוב מאד. בסוף התפילה בא הגבאי אמר לאורח, ריחם עליו, רב חשוב, אמר

תשמע זה מג'נון, זה משוגע ככה ... זה מסוכן... אז הוא אמר תמיד כל מקום

מדברים לשון הרע. מה יש לך? אני כבר שעה מדבר איתו דברי תורה. אף אחד פה

לא הזמין אותי. הוא הראשון בא רץ אמר תפאדל בוא אצלי הביתה, ואיזה דברי

תורה, שפתים ישק. תענוג שולחן שבת. אני מצטער, אתם כולכם שקרנים אתם. אני

הולך איתו. בא הביתה שולחן ערוך התחיל לשיר שלום עליכם איזה שולחן איזה

קידוש, כוונות, פתח סידור עם קבלות, עם כוונות, כמו איזה מקובל גדול. טוב

יושבים ואחר כך הרב כל כך שמח שבא אצלו ואחר כך מנה ראשונה. בין מנה למנה

 המשוגע נותן דבר תורה איזה גאונות! איזה יופי! הרב התמוגג משמחה. גומרים

לאכול הוא קיבל איזה התקפת שיגעון עומד תפס את הרב חונק אותו, בערב שבת,

ככה חזק לחנוק אותו למות. כבר כמה מתו מתחת ידו. אז הוא צועק מה זה?

תמשיך את הקידוש... חונק אותו. אומר מה לא אמרו לך שאני משוגע? אז כשהוא

היה רגוע ושלו ודיבר דברי תורה הוא לא היה משוגע? הוא היה משוגע, רק לא

היה לו התקפה. גם חולה אסטמה לא תמיד, רק כשיש להם התקפה בר מינן הולכים

למות. אבל קוראים להם חולי אסטמה למרות שלא כל רגע יש לו אסטמה. מספיק

פעם ביום יותר מדי. אותו דבר עשו. כזהו היה רגוע ושלו היו עומדים בתור

לקבל ברכו ממנו. היה  הולך כמו צדיק יסוד עולם. קבלת קהל עשה. והיה ממש

מחלק ברכות. אדמו"ר צדיק יסוד עולם. משבר הרים עוקר סלעים. כשהוא היה

רגוע היה לו השגות ברגש בעל לב ורגש של האבות הקדושים. אבל רק חטף את

ההקפה של התאוות רק בא לו איזה תאוה והיה שיכור ולא יכול להתגבר על

התאווה. לא עשה שום מאמץ שום מלחמה להתגבר על התאווה עד שעשה אותה. זה

עשו. מזה אדם צריך להיזהר. כל אדם ואדם יש לו עשוים יש הרבה כשהוא רגוע

כשהיא רגועה לא עושה שום דבר. הגמרא אומרת במסכת נדרים, אומרת הגמרא

שלעתיד לבוא עשו הרשע מתעטף בטליתו ונכנס לגן עדן ויושב בין הצדיקים בגן

עדן ובאים המלאכים אתם חושבים כל אחד יכול להיכנס לגן עדן? בחלום. יש שם

משמר כבד. יש שם חרב מתהפכת. אבל המשמר הכי כבד הוא קל אצל עשו. הם לא

יכלו המלאכים לעצור את עשו. ועשו היה בטוח שהוא צדיק יסוד עולם. נכנס עם

הטלית שלו לגן עדן ויושב עם הצדיקים בגן עדן. ומלאכי השרת אומרים לעשו:

בחוץ! אומר אני לא  יוצא. יש פסק בית דין של מעלה שתצא בחוץ, גיהנום. אני

מצטער. יש מישהו בעולם כיבד אבא יותר ממני? אף אחד. עשו לא רוצה לצאת.

בקיצור אומרים לקב"ה עשו בפנים תגידו לו שיצא. אומרים לו הקב"ה אומר שתצא

אומר אני לא יוצא מצטער. אומרת הגמרא שהקב"ה בכבודו ובעצמו בא לגן עדן

וגורר אותו משם הקב"ה בעצמו ועשו אומר למה? האם יש מישו כיבד אבא יותר

ממני איפה השכר? אמר לו הקב"ה לכעשו הרשע אני ה' חוקר לב בוחן כליות אתה

כיבדת את האבא ואת האמא כל הזמן שלא היה לך תאוה כשבא לך תאוה להרוג את

יעקב מה אמרת יקרבו ימי אבל אבי שימות אינשאללה ימות? בחוץ.


כלומר כל המצות שלך גם כן. ואדרבא אמרתי כאן עשו שעשה מצוה יותר מכל בני

עולם כיבוד אב ואם יותר מכל תושבי תבל הוא קים מצוה אחת כל כך בהידור,

אמרתי אדרבא יש אחד יכול להגיד לא ידעתי איך שומרים מצוות איך מקימים כל

כך בהידור בחומרה אומרים כיבוד אב ואם ידעת כל כך?אז אתה זה מחיב אותך

המצוה הזאת על כל תרי"ג מצוות. למה כל תרי"ג מצוות לא עשית כך.


יש הרבה אנשים בארץ היום תופסים מצוה אחת מנגנים עליה כל היום אתה יודע

איזה חסד אני עושה איך אני מטפלת בזקנים ואיך אני עושה ככה ואיזה צדקות

אני עושה ואיזה לב טוב יש לי ואני גרה בארץ ישראל יש הרבה תופסים מצוה

אחת וכל היום רוקדים עם המצוה הזאת. אני עושה צחוק למה ומה זה דומה? אגיד

לכם משל יפה מלך חשוב אחד היה לו יום הולדת. והמלך הזה הזמין את כל

המלכים של העולם שיבואו ליום הולדת שלו. הוא אמר לשרים שלו חברה מחר

תכבדו אותי כולכם תלבשו בגדים משי חדשים יפים ממש לכבד אותי שר אחד אהב

מאד את המלך אז הוא לבש עניבה ממשי עם חוטים זהב. עשרת אלפים דולר העניבה

איזה יופי. אבל רק עניבה הוא לבש. הוא בא בלי מכנסים בלי חולצה ככה ערום

רק עם עניבה דנטל מזהב. בא לארמון איך שנכנס ככה לארמון המלך עושה ככה?

אומר איזה יום הולדת תשעה באב! אמר תתלו אותו אמר תראה איזה עניבה! איפה

הבגדים? תראה איזה עניבה! תראה הכל נפל בדרך. תראה איזה עניבה יש לי...

איפה כל הבגדים? ישנם הרבה יהודים היום רוקדים על מצוה אחת. זה תופס חסד

זה תופס ארץ ישראל השלמה או החסרה, כל אחד תופס מצוה אחת, מתחיל לרקוד.

איפה כל הבגדים? איפה שבת? איפה נידה? איפה תפילין? איפה תפילה? מה עם כל

התורה? רק עם עניבה? זה נקרא בגדים? זה צריך לזכור דורא המצוה שעשה עישו

היתה לרעתו, משום שאתה ידעת איך לשמור למה לא שמרת את הכל? אם היו פה

בארץ מוסרים את נפשם על התורה והמצוות כמו שמוסרים את נפשם על ארץ ישראל,

המשיח היה בא מזמן. הכל צריך! אם יולד לך תינוק ומחדר יולדות יביאו לך רק

את הרגל ה' ישמור, למה מה חסר לרגל? רגל יפה מאד... או רק את האף... לא

טוב הא? צריך את הכל. את רוצה את הכל לתינוק, חי. הקב"ה רוצה את כל התורה

כולה. לא להביא לו איברים איברים. הקב"ה רוצה את כל התורה כולה. מה העצה?

המשנה אומרת במסכת אבות פרק ב': בטל רצונך מפני רצונו. כשרצון התורה לא

התנגד עם רצונו של עישו, היה עישו צדיק. יש הרבה נשים אומרות לי אני

שומרת מה שנוח לי אני אומר לה  הדת שלנו זה לא כסא נוח. רק כשהרצון שלו

התנגש עם רצון התורה, הוא דחף את רצון התורה מפני הרצון שלו. הגאון

מוילנא אומר דבר גדול, עיקר חיות האדם לעבוד תמיד בשבירת המידות. האישה

חושבת שתכליתה הוא להתחתן, להביא ילדים, לעבוד –זה חשוב, אך זה לא תכלית

החיים. עיקר חיות האדם זה לשבור את המידות, לעקור את המידות הרעות. מה

שווה אישה שמתחתנת ויש לה מידות רעות, לא שווה כלום. אדם עם מידות רעות,

בר מינן. מידות רעות זה היה החסרון של עישו.


הגאון מוילנא אומר, משה רבינו משווה את התורה לטל ולמטר "ירד כמטר לקחי

תיזל כטל אימרתי". למה משווה את התורה לטל ומטר? טל ומטר מגדל גם קוצים

וגם תפוחי עץ דלישס, זה תלוי בזרעים שנזרעו באדמה. אם ישנם נטיעות של רעל

וקוצים, הגשם יגדל עץ גדול של קוצים ורעל. אם יש שתילים של תפוחים, של

דברים טעימים, יגדל עץ של פרי טוב. הגשם לא מגדל לא רעל ולא עצים של

פרות. התורה הקדושה לא מגדלת לא צדיק ולא רשע, התורה הקדושה מגדלת את

הנטיעות, הזרעים שיש בליבו של האדם. אם יש לו בלב נטיעות וזרעים טובים -

מידות טובות, התורה מגדלת אדם טוב, אדם גדול, אדם שלם. ואם בלב יש לו

מידות מושחתות, נטיעות רעות, אז התורה מגדלת פרא אדם גדול. תלוי מה שיש

לו בלב, רצונות ונכונות.


שאלנו בתחילה, מה רוצים מעשיו, הרי הוא נולד כך? התשובה היא, כמו שאימא

טובה לא תגיד לילדתה בת ארבע להרים משאית כי היא לא יכולה להרים. ואם היא

תגיד לה להרים משהו זה סימן שהיא יכולה. אם הקב"ה מבקש מהאדם משהו זה

סימן שאנחנו יכולים.


ראיתי בפרוש על המשניות מעשה מזעזע, מדוע הקב"ה החשיב כ"כ את משה רבינו

יותר מכל ילדי תבל, ילודי אישה? היה מעשה, כשבנ"י יצאו ממצרים קריעת ים

סוף ועשר מכות, וקבלו את התורה כל הגויים שמעו את זה. והיה מלך במדבר

ממלכי קדם שהוא שמע שיש אדם אחד ילוד אישה שעלה לשמים והוריד תורה, שקרע

את הים, והביא עשר מכות והוציא עם שלם ממצרים מבית עבדים.  למלך זה ממלכי

קדם. היו כמה סוגים של יועצים, היו לו יועצים שהיו בקיאים בחכמת הפרצוף.

[רואים מישהו בפנים אומרים את כל ההיסטוריה שלו והיה לו גם כן שרים

מומחים בציור היו מצירים את התוים של הפנים בדיוק. אז הוא רצה לדעת מה

זכה משה רבנו להיות קרב כל כך לאלוקים ולזכות לכל כך הרבה. הוא שלח את

הצירים, אמר לכו מהר למצרים למדבר תצירו לי את הצורה של משה רבנו בדיוק

אבל. הם נסעו. אחרי כמה ימים הגיעו למשה רבנו הולכים אחריו כל הזמן וצירו

את משה רבנו בדיוק. ציורים יפים מאד. באו למלך המלך עכשיו קרא לאלה

שקוראים חכמת הפרצוף, אמר תגידו לי מה אתם רואים על הפרצוף הזה? אמרו לא,

אנחנו פוחדים להגיד. שותקים. לא רוצים להגיד. תגידו! אומרים אנחנו רואים

פה על הבן אדם הזה זה אדם שודד, רוצח, בעל תאווה, כועס, עצבני, כל המידות

הרעות שאנחנו רואים  באדם הזה בפנים. אמר המלך איך יתכן אדם כזה שיהיה

קרוב לה' כל כך? מוריד תורה, מוציא את העם ממצרים? אני הורג אתכם. אתם

מוליכים אותי שולל כל החיים שלכם. אמרו זה מה שבציור אולי הצירים לא צירו

טוב את תוי הפנים. אומר לצירים אני אתלה אתכם. אתם מרמים אותי כל החיים.

אומרים לו אנחנו הצירים צירנו בדיוק. הם לא יודעים. הם משקרים. מה עשה

המלך? עצר את הצירים ואת חכמי הפרצוף ונסע בעצמו למשה רבנו. כתוב במדרש

במפרשים שהוא נסע למדבר וראה את משה רבנו מרחוק וירד חיבק אותו נישק אותו

אמר לו משה אני רואה עכשיו שהציירים שלי הם הכי טובים. צירו בדיוק את

הפנים שלך וחכמי הפרצוף אלה שקרנים אומר למה? אמרו שאתה רוצח גוזל רמאי

כל המידות הרעות שיכולות להיות בבן אדם. אמר לו משה רבנו התחיל לבכות. יש

לך חכמים חכמים מאד. חכמי הציור אתה רואה צירו אותי בדיוק. וחכמי הפרצוף

גם כן צודקים. למה הקב"ה אהב אותי וקרב אותי כל כך שעל פי הטבע, בטבעי

נולדתי חם מזג הולדתי חם מזג, בעל כעס, בעל מידות רעות, ואני עבדתי,

שברתי את הטבעים שלי את מידותי עד שהגעתי לדרגה של משה רבינו. בשביל זה

ה' מעריך אותי.


הגאון מוילנא אומר, יש אדם שנולד עם תכונות טובות. למה זה דומה? לאדם

הרוכב על סוס טוב. הגוף זה סוס. וכך קצת יותר קל לו. יש אדם שנולד עם

תכונות רעות ומושחתות, בעל כעס, גאווה וכו', זה כמו אדם שרוכב על סוס לא

כ"כ טוב, עם תכונות רעות. אבל לפום צערא אגרא –לפי לפי העמל,  המסירות,

לפי הקושי בעבודה כך השכר. למי נותנים יותר כסף, לאחד שמאלף סוס מאולף או

לאחד שמאלף סוס פרא? לאחד שמאלף סוס פרא. בשמים משלמים שכר יותר לאיש או

אישה שיש להם סוס לא מאולף, שיש להם גוף עם מידות רעות: עצלות –עד

שקמים.. נהיה צהרים, כעס, הקפדה וכו'. אדם השובר את מידותיו הרעות מקיים

את תכלית העולם.


יש דברים מסולפים בציורים של הילדים. לדעת שעישו ידע את האמת. צדיק זה לא

מי שיודע את האמת, אלא צדיק זה מי שחי את האמת. רשע זה לא מי שיודע לעשות

רשע. מה זה רשע, אלא חי בצורה של רשע. עישו ידע מה טוב, הוא רצה למות כמו

האבות הקדושים, הוא כל הזמן היה מלא חרטות. יה"ר שאנחנו נחיה את כל ימי

חיינו בלי שום חרטות ונהיה שמחים במה שאנחנו עושים לחיי עד. 

An attack of lust

There are many people in Israel today who take one mitzvah and play it all day long - you

Know what kindness I do and how I take care of the elderly... and how I do this and which

I do charity and what a good heart I have and I live in the Land of Israel and dance all day long

with this commandment. I make fun of them, you know why...
One of the passages that is very difficult to understand, and many people misunderstand these passages.

This is the wonderful episode of the history of Jacob and Esau. The thing is completely incomprehensible, we find

Huge contradictions in Esau's actions, views, achievements, ambitions, desires. previous

Every time I open my book with one or two very difficult passages, these are the stories of Yitzhak ben

Abraham Abraham gave birth to Isaac Isaac prays to God he is barren she is barren and will give birth

Yitzchak to the Lord in the presence of his wife because she is barren and the Lord granted him and his wife Rebekah was fertile and they ran

The boys in the neighborhood even before they went out into the world began to quarrel. And say if so why

It is selfish and you will go and demand God. What is this and you go to demand God? What question does she have? what

Does she have to ask? What is the problem? Why then why is it selfish. Says our late Rashi

Demand it, and you will run away. When she would go through the Torah openings in synagogues

Jacob runs and scrambles to get out. I don't understand what was wrong with him inside. Is there a meeting?

There is nothing better than 9 birth moons. The Gemara says Bhilo my head was lighted with light

A dark god. These are 9 birth moons. that two angels, one on the right and one on the left, teach the

The child read the entire Torah and it is known in Jerusalem that he was a baby, I have his address

I remember his birth name, so his father took him and lived on Tsefania Street

In Jerusalem, he sent him to Hidar for the Tel Aviv, at the age of 3. He studies Alef Beit. As many there a

Everyone shouts A for a whole week, so the boy said A to Z. So the Rebbe thought he had learned

at home until T The Rebbe started studying Genesis with him. In the beginning he created... he started learning

G-d... until the end things by heart. Five pentacles by heart. Started studying Mishna.

Said all 6 suborders by heart. Started learning Shas and said all the Shas by heart.

Boy. Very simple. They taught him the entire Torah, even books that had been renewed by the Achronim

in our generation The Chazon Ish. All literature. A million books. Every book they started to call,

Holy book, he finished it. I know the guy and the father. Sometimes you hear

Something like a Gemara that says something, they think it's not exactly like that. Sages exaggerate like that.

The Gemara says that for every baby in its mother's womb there are 2 angels who teach it Torah

The whole 9 months is an event that happened in Jerusalem. Journalists came from Australia to photograph the

the baby. gentiles


Why does Jacob our father want to go to yeshiva? What did he lack her name with 2 angels on his right

And to his left? He has no problem with food, food, taxes, work, worries. sitting studying in the light of

God. Passing through the entrances of idolatry, Rivka passes by a place where there is a cinema,

Esau wants to go out. DA are running around and fighting over the possession of 2 worlds. This world and the world

the next.


I thought it was a huge problem. Sages call Esau Esau the evildoer of the Torah. Names him with words

Very very blatant spiciness. God says about Esau "And I hated Esau" I hate you

Esau For God to say about someone that he hates him, what hope does he have? A lost cause.

God says about someone that he hates him. And you have to understand, there weren't many wicked people

in the world? there were. Also in the Torah. Why did Esau the Almighty say about him and I hated Esau?

You are very despicable. you are despicable You are the lowest of the low. There is no one worse than you. What happened? what

Did worse than all the other villains? Transfers he made others did as well. there is

People today do. What is so despicable that they did more than the others that were there

in history? The question asked if even before he was born, from his nature's features,

His body, just passing by a place of impurity, a place of idolatry, he wants to get out so what

Do you want him? What is he guilty of? He can say to God, I'm sorry, this is how you made me.

You created Jacob so righteous and if I were created righteous I would go to Yeshiva.

You created me Esau he was born complete Esau - I am made all complete already, hairs, born like

an old one. What do his alleged actions want? Born bad in bad nature. bad traits. And the verse

Sayer and the Sages require the verse "Zoro raschiim merahm" the wicked already have mercy on the wicked.

Evil Esau. What do you want from him? So if he was already evil in his stomach, what is required of him?

Why is he called evil? He couldn't have been better.


And even more difficult for me is a huge problem for the evil Esau. When a baby knows the whole Torah

All when he sees 2 angels is there a rabbi better than an angel? The baby has 2 angels

They teach him the entire Torah, with the light of God, the Gemara says a lighted candle to him

From his head and 2 angels teach him Torah, so Esau knew the truth, knew the Torah

All orally, from his mother's gut. and passes by Z and wants to go out. What does he want to go out?

know the Torah. Learn, genius of the generation!


And we really have a wrong understanding of the parables of Esau and Jacob. I once said, we

Think what Esau would have looked like? And for the little kids in Kindergarten in Haidar, how do you spell Esau?

One with a woman's hair and shorts and nail polish shoes and that's how a sword goes they didn't do it.

This is not how Esau would look. Esau would look like some big rabbi today with a long beard

Chazon Ish tassel wigs, so long down to the floor and he was studying Torah all the time. did

Studied at Yeshiva Shem and moved with Jacob our father. And Esau was a very great man. Sage

It is said about the verse that he said here I am going to die and why is this my firstborn says

The Midrash Rabbi, when he said why is it to me, what does it mean? And Esau said, here I am going

Dying began with insults and blasphemy. There is no spelling here why me, but why it is me that teaches that Kfar

In this Eli and Anoh showed about God.


Every place in our Bible where the word is written, it means something clear. For example, when it is written this

Eli and Anoh in the exodus from Egypt Sages Doshim who pointed the finger at God said this

to me. In the future to come, the Almighty makes a dance for the righteous and everyone says this is our God

We hoped he was pointed at with the finger, it is also written there with the finger. And again when G-d said to Moshe our rabbi

Make me a lamp, he said, what kind of lamp? Show him her form. Told him it was an act

the lamp About the sanctification of the month he said to him, see and sanctify. Esau the evil one when he said why is it to me

He knew God. He said why is this for me? I don't need it. So why do the Sages say that there was

Kufr How can a person see God and be a kufr What is the correct definition of a kufr?


We have a mistake. We think that those who do not believe in God the Lord will be saved is an infidel. A person

Who does not believe in God is a fool, it is not an infidel. In order to frost you need to know. According to

A kuffar sage is a person who knows that he sees that he believes and does not establish is a kuffar. Many seculars

People who talk to me tell me I know everything, I know everything, my father was a rabbi, a grandfather

Mine was a rabbi, wasn't Esau's father a rabbi? Yitzchak Avino Esau's mother was not a rabbi?

Rivka Amanvo and Esau think my father is a rabbi, I know everything. If as people think

In the simplicity that Esau was a disbeliever, he did not know.


I want to ask Tam if you will tell me today which Kufr you will hear your grandfather wants to bless

You will leave me from the blessings that will give me money instead. I don't want greetings. if they did

He made fun of the blessings if they were really an apostate why when Jacob our father told him he heard

That Yaakov received the blessings and shouted a loud and very bitter cry as if someone had burned him

The house and the whole world. And a loud and bitter shout until very loud. What does he care if the old man blesses

Same or not, if it's bullshit. He knew he appreciated his father. He knew there was

God in heaven. He is almighty, there is heaven and there is hell. He knew that God had him

In a righteous world he loves them and if they bless it works. That's why it hurt him so much

Lose Isaac's blessings. He appreciated his father Yitzhak very much. The Gemara says

Since his days Adam has not respected his father and mother as much as Esau respected his father. Never.

We go to mom and dad with the same dress and the same shoes. Make Esau's clothes

the cuties What did Rebecca do to his clothes? His Shabbat suit? groom's suit

His? Every time he came to serve his father to serve him food, he wore a man's suit

the first one. A very expensive beautiful suit. would get into royal clothes. There was no one

In human history, not a single person out of billions of people respected his father the way he did

He respected his father. He knew how to respect his father. Because of this our father Jacob was afraid that he would stand

To Esau it is written and Jacob saw very much and created for him. Jacob was not afraid of his actions, he was afraid of the right to be treated

A father and a mother he has. The Gemara says about one of the conditions that no man respected

His father as I respected my father, and I didn't reach one iota what he did respected father

His. He knew how to respect his father. knowledge. And Esau was a great man. What is a big man? When Jacob

He wisely took the birthright from him when he took the blessings and it hurt him to death, another brother

would have killed him on the spot. Sages say Haman, the grandson of Esau, at the time of Mordecai, said

My grandfather Esau was a fool. What was he waiting for when the days of my father's mourning approached? What was waiting for Jacob until?

Let him have a history and be stronger. I don't do that. I kill them immediately.

Esau his brother took the firstborn, the blessings, and he is all hot-tempered, all burning like fire

And Lapidim is all boiling, what stopped him from going to kill Jacob in one second? not unfortunately

you are his father The days of my father's mourning will come. Rashi says not to grieve my father. So

Even the evil Esau in order not to grieve his father said I cannot kill Jacob

As long as dad lives he won't regret it. I just have problems with Esau. if you don't want

Kill Jacob in order not to grieve your father as long as father lives, what if mother? It

is nothing? Why didn't he worry all the time that mother was alive? He didn't respect your mother why did she know you

the truth And another thing, if he honored his father so much with a suit, royal clothes,

Real clothes, made of gold, and in the same verse it is written that he respected his father so much that he made sure not to grieve

He writes there his own stupidity: the days of my father's mourning will draw near. He can't, on the one hand

What is it that will come close? Waiting in the moments when father dies so that he can kill Jacob, on the one hand

He is waiting for him to die on the other hand he wants to grieve him as long as he lives. but

In his heart he is waiting for her to die already...


It's a joke.


Sometimes the father is old and the mother is old. There is a saying that one father can raise 10 children and 10

Children cannot raise one father to have one father. Sometimes a situation comes, me

I was present in some house. That all the boys sat like that. And the girls and an 80 year old father with a cane

By them. Decide where to put the father. He is alone at home, there is no one, old already,

It is difficult for him to see, to go to the kitchen, to the toilet. So they decided that each nurse would stay with her for a month.

It is really very beautiful. Who will start? By him they made the assembly. And I was there. So

Sister says not at my place, first at Ruthie's, then Ruthie says first at her place, she is more

greatness. She says no, I have children, first with her. And he saw and began to cry.

At the end of the day, no one wanted him. by him. And he started to cry. so sometimes

The grandfather became an old man, God blessed him, God blessed him with a long life. And the father and the son go fetch

And he wants to take him to the doctor, bring him from the doctor, bring him to a toilet,

replace it sometimes. to take care of him. Sometimes you have to treat a father like a baby. and the woman

She says Oof this old man has ruined our life. stay there Put him in a nursing home.

And the son sometimes says like that, oh poor thing, he's suffering, the father might already be dead. He doesn't say

In the mouth, in the heart, as Esau did. Esau also did not say with his mouth Esau only in his heart he thought days of mourning would come

Avi. He didn't say with his mouth in his heart he said. The Ramban says a big thing. They touch refreshment

father and mother Why is the Holy Torah, the only mitzvah that the Torah mentioned giving its reward?

Honor your father and your mother so that your days may be long. Why did the Torah only write the salary here?

And the Torah wrote what is the reward for what? Sometimes the wife says let's go out there is a wedding cousin

Mine here is some kind of bar mitzvah, something, a nice show, we're going. my father my mother is old

Grandma then she says ruined life all life our most beautiful years they took

those old men. All the most beautiful years were taken from us. God says, write honor your father

And your mother do you worry about how many years they take you? Are you worried about how many years?

Do the elders take you? that your days may be many. I will give you a thousand times you give a year you will receive

twenty. You gave twenty, you will get hundreds, I have enough. That is why the Torah emphasizes the verse

This is your father's and your mother's liver, I know that I am taking away the most beautiful years from you, so that they may multiply

your days


It's hard sometimes it's very hard. very difficult Life should be given to parents.


Esau on the one hand understood how important his father was, he knew that his father was a great tzaddik and if he was

Congratulations it works. God loves him. Esau wanted to be like his father, to follow his father's ways. what

The proof? It is written in the Torah, and Esau was forty years old at the time of his marriage. Why does the Torah emphasize the

Esau's age when he married a wife? Esau said, father also married a woman at the age of forty. ran

to resemble his father in everything, not just at the wedding.


When Jacob, our father's brother, is walking on the road and Jesus comes to meet him, Jacob hides Dinah who was there

Title holder and mirror holder in a box. The Almighty said, smiled the hiding of Dina, prevented

Kindness from your brother, you didn't want to marry her with a permit, after all she will marry with a ban. That's why it happened

Dina's disaster with Nablus Ben Hamor.


I ask you, what is the claim from Jacob our father? What do you want from Jacob, will he marry you

His beautiful house for the evil Jesus? But sages say that Esau was the head of the holy fathers,

Soul powers as they are, son of Isaac, grandson of Abraham. And if Dina were to marry him,

Sages say, she would have converted Esau. And today in Esau's place is the evil one

We would say Esau our father, Esau the righteous. Esau was right on the brink of the scales between

The righteous for the wicked, that's why the Gemara says, there is nothing between heaven and hell but a hair's breadth

only.


It is written at the end of the passage "And Esau saw that the daughters of Canaan were evil in the eyes of his father, and Esau went to

Ishmael took the illness of the daughter of Ishmael... a prophetess for his wives for his wife" - every time

He mixed the Yitzhar with the good inclination.

the disease - for which God forgave him for all his transgressions. Jesus committed many transgressions in his life,

Murdered, cheated, stole, lied, hunted people, tortured them, many crimes. And the Gemara says

Here may the Almighty forgive him for all his transgressions! For his wives for his wife - the Sages say, he added

Convicted of the convictions he had.


What does that mean? What did they do? It takes a lot to learn to understand the personality of Jesus.

On the one hand, if Dina would have married him with a little push, a little push, and he would have returned

in reply On the one hand, all his sins are forgiven, he respects his father very much, but on the other hand

The days of my father's mourning will come. And we asked the question at the beginning of the conversation, what do you want from his life if he is

Was he born like this from his mother's womb, even before he had a choice? Really understand the personality

of Jesus needs to be delved into for years.


The Gemara says, the wicked are full of regrets. Wicked people know that their way to death is nothing but milk

paid off Jesus was born with an enormous lust, with very strong passions. Hear what they say

Chazal in Midrash Raba. Rabbi Abba said, red - as if shedding blood. And since he saw

Shmuel called David a red-haired man, he wrote and sent and they brought him and he was a red-haired man, he was afraid and said this too

Spilling blood in anger?! The Almighty said to him, if you have beautiful eyes. Esau is aware of himself

Kills, but it is from the opinion of the Sanhedrin that he kills. Huge difference. They both had lust, but

It sanctified his lust and it defiled himself with his lust.


God calls Jesus, you are very despicable, and I hated Jesus according to the custom between two fathers

The world served them! Didn't he hear about Abraham our father who was in Ur Kasdim, did he?

He did not hear that God revealed himself to his father several times and spoke to him, he did not see

Revelations?! He knew everything and saw everything, that's why the claim against him is so great, he is despicable

very Why does a person who knows so much, sees so much and does not change, it is not binding

Him, there is no greater evil than him. It's evil.


Many times when I argue with a secularist he tells me, I know a lot! It is not righteous

He who knows how to do good deeds, he who knows how to pray, evil is not he who knows how to be

evil. I will give you an example, one who knows how to murder is a murderer. Will the police stop?

Him for knowingly murdering? A robber is not one who knows how to rob, but one who robs. This is righteous

Not the one who knows how to be righteous, not the one who knows what it's like to be righteous, but a righteous person is a person

living in righteousness Wicked is not someone who knows how to be wicked, wicked is someone who lives in wickedness. did

A good knowledge of what a righteous person is, what God is, what truth is. The Holy Zohar says that the head of

Esau was buried with the holy fathers according to the fact that he had a head like the holy fathers, but he was

If he had the body of Esau, the news did not oblige him. On the one hand his actions every moment

Contradicts himself, his whole life contradicts himself. On the one hand, the days of my father's mourning will be sacrificed - mourning

You respect your father so much, and you wait for him to die?! On the one hand he shouted a big shout

And Mera, he took my birthright! Stupid, who sold the debut for some lentil soup? are you,

So why are you yelling?!


And the commentators really ask, how did Jacob our father dare to make such a deal? Describe to you

For someone to come to me and say to me, do you want to buy an entire building? I will tell him, yes I will

cigarette. A cigarette for Benin? how could. The first-born inherits the inheritance and the inheritance,

He is a spiritual leader, it's all together. Ha Laitani - I will open my mouth and you will put it inside.

Sometimes a child takes a sandwich bigger than his head and goes outside, get out. It's better if he stays

Hungry than will eat like a pig. The way Esau came he was full of lust, he was hungry. when one

gets an attack and he needs drugs so he is able to murder for drugs, even though he

know that murder is forbidden. Doesn't work brains, doesn't work anything, will be ready to sell his house,

his children for some drugs. When a person gets an attack it doesn't matter if it's an attack of

Madness, an attack of lust, he is able to sell himself. Jacob saw Jesus coming

When he is very hungry. Jacob knew that in order to fulfill the satisfaction of lust, it doesn't matter if it

Lentils or some kind of food, he will sell his life, sell everything. Jacob said, give me the

The premiere for the lentils. And Esau agreed. When lust came to him, when he wanted to, he was ready

To sell the firstborn that he later shouted a big and bitter shout about. Sages say because of the shout

The great Shlomo shouted to the Jewish people in the presence of Mordecai and Esther, and Mordecai will shout a great shout until

It's terrible that she shouted against Esau's shout. Esau made a noise in the sky and paid the people

the Jew When the lust comes, take the first take everything. Then when he calms down, when lust

Halacha, the intellect sat down and said, what a layman I am, I sold my OAV for a little

Lentil soup?!


The measure that destroyed Esau was his lust, a lustful man. Esau lived between two righteous people

And he knew the truth, he had the powers of the ancestors and lost everything for generations to come, to the bottom of the earth

Only because of this measure to replace the matters of the OHAZ with the matters of the OHAB. He was ready

During an attack of lust, give up prayer in public, give up tefillin, give up a lot

Deuteronomy for the affairs of the OTZ. Esau knew that OTZ and OTB were needed, and so did Jacob

He knew that you need an OVZ and an OVV, the difference is what is the order of priority, what comes first. at

Jesus came first, he could not separate from lust.


It is written in the book of Deuteronomy that a man will have a disobedient son and a teacher who does not listen to the voice of his father

And his mother, and they will torment him and he won't listen to them.. The parents are ordered to kill him and put the

The first stones "It is better to die entitled and not to die obligated". The stone help asks, what did he do

A disobedient son and a teacher? Took a piece of meat from mother's freezer and cooked a steak, and some wine.

Any other mother would be happy that he manages and cooks on his own. The Torah calls a son a son

Disobedient and a teacher. The stone helped asking, what did the son do, after all the flesh was smooth and he was talented

Strictly speaking, then what do you want from him?!


Rather, a disobedient son and a teacher is a heretic, according to who considers the matters of the Hazaz more

If he alone took meat and wine, roasted and ate, it means that he considers the

The present is more than the present. And he is a heretic and must die.


You have to be careful about this, it was Esau's shortcoming. I saw in the Ramban at the end of Parashat Be Shelah Devar

Horrible. And Amalek [Esau's grandson] came and God said to Moses, write this as a remembrance in the book

And put it in Joshua's ears that Mocha will wipe out the memory of Amalek from under heaven. And he said, because hand over

Ks made war for God against Amalek from generation to generation. God swore to destroy the memory of Amalek. asking

The Ramban, what do you want from Amalek? How is Amalek worse than others?


And the reason for the punishment that Amalek was punished more than all the nations because all the nations heard and were angry,

And the Philistines of Edom, Moab, and the inhabitants of Canaan faded from the fear of God and the splendor of his genius, heard nations

Yergzon - heard about the splitting of the Red Sea, about the fall of Egypt, ten plagues, be afraid! Tremble! there is

Power in the world, there is a leader. And Amalek heard and came from afar to fight! Not only was he not afraid but he was not

Made an impression on him. A person who can see things and hear morality and not influence it

Nothing, so it has no right to exist.


Same thing, grandpa. Evil Esau grew up between Abraham and Isaac, he saw and heard things that we all did not

We saw and did not hear, manifestations of God, angels. He saw terrible things, hear

And he knew, but it did not affect him, Esau remained evil, remained lustful in all its severity,

From him comes Amalek who comes to fight despite the things he heard and saw. A person who does not influence him

Nothing has the right to exist, dangerous to humanity, to the whole world. There is no hope

Something good came out of it.


The trouble they made knew the truth. The Gemara demands of him, wicked men full of remorse. every time

When he committed an offense, after that he cried and repented. Too bad, here I lost the blessings, here

I sold the debut, here I did so...regretted. But when the urge overcame him he was lost.

[I may have told an interesting story once that I saw in a book even crazy people have crazy people

Very intelligent and observant and very nice, these crazy people are not crazy all the time.

Sometimes God forbid he has an attack and then he goes crazy but usually he is very nice.

There was a madman who was known in the synagogue when he received a dangerous attack

to barrios


Able to kill someone on the spot. But when he's not crazy there's nothing better than sitting down

In the corner praying one day a guest came to the synagogue he didn't know. Coming straight to this crazy.

He was wearing a nice suit and tie better than everyone else. He came and sat next to this madman. come

He saw someone he didn't know and said, "Perhaps you will be my guest on Shabbat?" He said it's an honor

For me it's a miracle he is the first everyone prays and he is the rabbi who invited him for Shabbat dinner

immediately. And this lunatic started talking to him while studying the Parshat of Sevak Koshiot, some nonsense

What innovations and this rabbi was delighted to say that I was truly privileged to be with the greatest of the generation tonight

A very important host. At the end of the prayer, the collector came and said to the guest, have mercy on him, an important rabbi, he said

listen to this from Janon, it's crazy like that... it's dangerous... so he always said everywhere

They speak slander. What do you have? I have been talking Torah with him for an hour. No one here

invited me. He was the first to come running and said Tafadel come to my house, and what words

of Torah, Shafatim Ishak. Shabbat table delight. I'm sorry, you are all liars. I'm

going with him. He came home with a set table and began to sing Shalom Aleichem, what a table, what

Kiddush, intentions, opened an arrangement with receipts, with intentions, like some great Kabbalist. It is good

to sit and then the rabbi is so happy that he came to his place and then a first course. Between dishes,

the madman gives a word of Torah, what a genius! What a beauty! The rabbi was overjoyed. finishing

To eat he got some attack of insanity standing caught the rabbi strangling him, on Shabbat eve,

so hard to strangle him to death. Several have already died under his hand. So he shouts what is it?

Keep up the sanctification... choke him. I mean, why didn't they tell you I was crazy? So when he

was calm and peaceful and spoke Torah words he wasn't crazy? He was crazy, he just didn't

have an attack. An asthma patient doesn't always die either, only when they have an attack of any kind

. But they are called asthmatics even though he doesn't have asthma every moment. Once a day is enough

. They did the same thing. That's how calm he was and his would line up

to receive his blessing. He would walk like a righteous man. Audience reception did. And was really

handing out blessings. Rebmor Tsadik is the foundation of the world. A mountain crisis uproots rocks. When he was

calm, he had misgivings with a heartfelt emotion and the emotion of the holy fathers. But he only snatched the

The cycle of lust just came to him and he was drunk and could not overcome

the lust. made no effort no war to overcome lust until he did it. They did it

. One should be careful of this. Each and every person has made it has a lot when he is calm

when she is calm does nothing. The Gemara says in the Treatise of Vows, the Gemara says

that in the future Esau the wicked will wrap himself in a veil and enter heaven and sit among the righteous in

heaven and the angels will come. Do you think anyone can enter heaven? in a dream There is a heavy guard there

. There is a flipping sword there. But the heaviest guard is light at Esau's. The angels could not

stop Esau. And Esau was sure that he was eternally righteous. Enters with

his tallit into heaven and sits with the righteous in heaven. And the ministering angels say to Esau:

Outside! Says I'm not going out. There is a court ruling from above that you will go outside, hell. I am

Sorry. Is there anyone in the world who respected father more than me? nobody. Esau doesn't want to go out.

In short, they say to God, do something inside, tell him to get out. They say to him, God says that you will come out, I

say, I'm not going out, sorry. The Gemara says that G-d Himself came to Heaven

and dragged him from there G-d Himself and Esau says why? Is there someone who respected his father more

than me, where is the reward? The Almighty said to him in his evil anger, I, the Lord, search the heart and examine the kidneys. You

respected the father and the mother all the time. You had no desire when you had a desire to kill

Jacob. What did you say, my days will draw near, but my father will die, inshallah he will die? Outside.


That is, all your unleavened bread as well. Rather, I said here that Esau did a mitzvah more than any other person in the world,

honoring a father, and if more than all the inhabitants of the world he did one mitzvah so elegantly,

I said rather, there is one who can say that I did not know how to observe a mitzvah, how to establish all

This is how they say honoring a father and if you knew so much? Then you are the one who binds you to

this mitzvah for every third mitzvah. Why didn't you do this for every third mitzvah?


There are many people in Israel today who take one mitzvah and play it all day long. You know

what kindness I do, how I take care of the elderly and how I do this and what kind of charity

I do and what a good heart I have and I live in Israel. There are many people who take

one mitzvah and dance to this mitzvah all day long. . I'm kidding why and what does it resemble? I will tell

you a beautiful parable one important king had a birthday. And this king invited all

the kings of the world to come to his birthday. He told his ministers a friend tomorrow

you will honor me all of you will wear beautiful new silk clothes really honor me one minister loved

the king very much so he wore a silk tie with gold threads. Ten thousand dollars the tie

What a beauty. But he only wore a tie. He came with no pants, no shirt, naked like that

with only a gold dental tie. came to the palace, how did the king enter the palace like this?

Says what a happy birthday you will have! He said hang him, he said look what a tie! where are

the clothes Look what a tie! Look, everything fell by the wayside. Look what a tie I have...

where are all the clothes? There are many Jews today who dance on one mitzvah. It captures grace,

it captures the complete or missing Land of Israel, each one captures one mitzvah, begins to dance.

where are all the clothes where is sabbath Where is Nida? Where is Tefillin? Where is prayer? What about the whole

Torah? Only with a tie? Is it called clothes? It should be remembered that the mitzvah that Jesus did

was to his detriment, because you knew how to preserve why didn't you preserve everything? If they were here

in the land, giving their lives for the Torah and mitzvot, just as they give their lives for the Land of Israel,

The Messiah would have come a long time ago. Everything is needed! If a baby is born to you and from the delivery room they bring you only

the leg, God forbid, why is the leg missing? A very beautiful leg... or just the nose... not

good huh? need everything You want everything for the baby, Hai. The Almighty wants the entire Torah

. Do not bring him limbs. The Almighty wants the entire Torah. what is the advice

The Mishnah says in tractate Avot chapter 2: Cancel your will because of his will. When the will of the Torah did not

conflict with the will of Esau, Esau was righteous. There are many women who tell me I

keep what is convenient for me, I tell her our religion is not an easy chair. Only when his will

collided with the will of the Torah did he push the will of the Torah before his own. The Gaon

from Vilna says a great thing, the essence of human nature is to always work in breaking the norms. The woman

thinks that her purpose is to get married, have children, work - this is important, but it is not a purpose

Life. The main purpose of human life is to break the morals, to uproot the bad morals. What

is the value of a woman who marries and has bad habits, she is worth nothing. A person with bad habits,

bar minan. Bad manners This was Esau's shortcoming.


The Gaon of Vilna says, Moshe Rabbino compares the Torah to dew and to a meter "it fell like a meter and took it down

like a dew I said." Why is the Torah compared to dew and rain? Dew and rain grows both thorns

and Delicious apples, it depends on the seeds sown in the ground. If there are plantings of poison

and thorns, the rain will grow a great tree of thorns and poison. If there are seedlings of apples, of

delicious things, a tree of good fruit will grow. The rain grows neither poison nor

cow trees. The Holy Torah does not increase neither the righteous nor the wicked, the Holy Torah increases the

planting, the seeds that are in the heart of man. If he has good planting and seeds in his heart -

Good virtues, the Torah raises a good person, a great person, a complete person. And if in his heart he has

corrupt values, bad plantings, then the Torah raises a great wild person. Depends on what

he has in his heart, desires and willingness.


We asked at the beginning, what do his actions want, after all he was born that way? The answer is, like a

good mother wouldn't tell her four year old to lift a truck because she can't lift. And if she

tells her to pick something up, it's a sign that she can. If G-d asks a person for something

, it is a sign that we can.


I saw in the Mishnayat a shocking act, why did G-d consider Moses our Lord so much

more than all the children of the world, born of a woman

? Beats, and received the Torah, all the Gentiles heard it. And there was a king in the desert

from the kings of old who heard that there was one man born of a woman who ascended to heaven and revealed the Torah, which he tore

the sea, and brought ten plagues and brought a whole people out of Egypt from the house of slaves. This king is from

ancient kings. There were several types of advisers, he had advisers who were well versed in the wisdom of the face.

[Seeing someone's face tell their entire history and he also had ministers

who were experts in painting and would draw the characters of the face exactly. So he wanted to know what

earned Moshe Rabbanu to be so close to God and to deserve so much. He sent the

messengers, said go quickly to Egypt to the desert draw for me the form of Moses exactly

but. they drove After a few days, they reached Moshe, following him the whole time and drawing

Moshe exactly. Very beautiful paintings. They came to the king, now he called those

who read the wisdom of the face, he said tell me what do you see on this face? They said no,

we are afraid to say. are silent Don't want to say. Tell me! They say we see

This man is a robber, a murderer, lustful, angry, irritable, all the vices

we see in this man. The king said how is it possible for such a person to be

so close to God? Taking down the Torah, taking the people out of Egypt? I kill you. You

have been leading me astray all your life. They said it's what's in the drawing, maybe the hinges didn't draw

the facial features well. I tell the laborers I will hang you. You have been deceiving me all my life.

They say to him that we, the pivots, pivoted exactly. They do not know. they lie What did

the king do? He stopped the laborers and the sages of the face and went himself to Moshe Rabbnu. It is written in

the Midrash in Parashim that he went to the desert and saw Moshe from afar and came down and hugged him and kissed him and

Moshe said to him, I see now that my painters are the best. Draw exactly

your face and these face wise men who lie say why? They said you're a cheating chick killer

All the bad qualities that can be in a human being. Moses told him and began to cry. You have

very wise sages. You see, the drawing experts drew me exactly. And the sages of the face

are also right. Why did the Almighty love me and bring me so close that according to nature,

I was born hot-tempered, I was born hot-tempered, with anger, with bad manners, and I worked,

I broke my natures and my manners until I reached the rank of Moses. For this,

God appreciates me.


The genius from Vilna says, there is a person who is born with good qualities. Why is this similar? To a person

who rides a good horse. The body is a horse. So it is a little easier for him. There is a person who is born with

bad and corrupt qualities, with anger, pride, etc., it is like A person who rides a not

so good horse, with bad qualities. But for Pom Tzara Agra - according to the toil, the dedication,

according to the difficulty of the work, so is the reward. Who is given more money, the one who trains a tamed horse or

To one who tames a wild horse? To one who tames a wild horse. In heaven they pay more wages to a man or

woman who has an untamed horse, who has a body with bad habits: laziness - until they

wake up... we will be noon, anger, strictness, etc. A person who breaks his bad habits fulfills

the purpose of the world.


There are wrong things in the children's drawings. To know that Esau knew the truth. A righteous man is not

one who knows the truth, but a righteous man is one who lives the truth. Evil is not someone who knows how to do

evil. What is evil, but living in the form of evil. Esau knew what was good, he wanted to die like

the holy fathers, he was constantly full of regrets. May we live all the days

of our lives without any regrets and be happy in what we do for life.