פגיעה בכבוד שמים (אמור)

פגיעה בכבוד שמים (אמור)

האדם, אפילו הגדול ביותר, הקדוש ביותר, יכול להתרגל לדברים הכי גדולים

והכי מקודשים ולהתחיל לזלזל בהם. והדוגמא הבולטת ביותר כאשר הקב"ה מצווה

את אהרון ואומר לו, אל יבוא בכל עת אל הקודש –למה? אומר רש"י, לפי שגילוי

שכינתי שם ולא ירגיל להכנס לשם...האדם, אפילו הגדול ביותר, הקדוש ביותר, יכול להתרגל לדברים הכי גדולים

והכי מקודשים ולהתחיל לזלזל בהם. הבאתי כמה דוגמאות, והדוגמא הבולטת

ביותר כאשר הקב"ה מצווה את אהרון ואומר לו, אל יבוא בכל עת אל הקודש

–למה? אומר רש"י, לפי שגילוי שכינתי שם ולא ירגיל להכנס לשם. אני שאלתי,

האדם הקדוש ביותר למקום הקדוש ביותר, מה יש אם הוא ירגיל לבוא שם? אם לא

למקום קדוש ללכת אז לאיפה כן, אם לא לכותל, אז לאיפה?! ואמרתי שאם הוא

יתרגל לבוא שם אפילו האדם הגדול ביותר למקום הקדוש ביותר, אם הוא יתרגל

לבוא לשם הוא יתחיל לזלזל אפילו בשכינה. מתרגלים למשהו ומתחילים לזלזל

בו.


דוד המלך מצד האחריות שלו כלפי עמ"י עד סוף הדורות, מצד האחריות שלו כמלך

בעמ"י, דוד רצה הרבה דברים, היה צריך להרבה דברים, יכל לבקש הרבה דברים,

היו לו הרבה זכויות, סבל הרבה ייסורים ויכל לבקש מהקב"ה הרבה דברים. והנה

מבקש דוד דבר אחד בלבד, ואם יש את הדבר היחיד הזה יש את הכל. ואם אין את

הדבר הזה, אפילו אם יש את הכל אין שום דבר, לא ישאר שום דבר בסופו של

דבר. דוד המלך עומד ומבקש מהקב"ה ואומר, אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש….

מדוע דוד מדגיש לה' שהוא רוצה רק דבר אחד, שיבקש מה שהוא רוצה וגמרנו!

למה הוא צריך לומר, רבש"ע אני מבקש ממך רק דבר אחד?! ועוד דבר, הקב"ה הוא

כל יכול, אין סוף יתב"ש, האם יש הבדל להקב"ה אם מבקשים ממנו דבר אחד או

אלף דברים? שום הבדל, זה אותו דבר. אז אני לא מבין את דוד, אם הוא כבר

מבקש שיבקש הרבה! ומדוע הוא סופר להקב"ה ואומר לו רק דבר אחד שאלתי?


מה דוד מבקש? שבתי בבית ה' כל ימי חיי. ואנחנו מדברים פה לא בבן אדם שלא

ידע מה זה עושר, מה זה מלכות, מה זה כבוד, דוד שלט על המעצמה הגדולה

ביותר בעולם אז, מלכות ישראל בשגשוגה כמו בימות המשיח, שלט על כל העולם

כולו על פי ה'. כולם בחרו בו כאיש אחד, ה' בחר בו ומשכו, וה' התפעל

מהצורה שהנהיג את העם על פי דרכי ה', עד שה' נשבע לו "אחת נשבעתי לדוד אם

לדוד אכזב.." –נשבע לו שהמלכות לא תסור ממנו לנצח עד ימות המשיח. ועוד

נאמר על כיסאו לא ישב זר ולא ינחלוהו אחרים כבודו, כי בשם קדשך נשבעת לו

שלא יכבה נרו לעולם ועד.


דוד המלך הכיר את העולם טוב, הכיר הרבה דברים, הכיר הכל, ידע הכל, ראה

הכל, ואדם שיודע ורואה הכל מה הוא מבקש מה' בדביקות עצומה? רבש"ע, אחת

שאלתי…. דוד סופר את בקשתו להגיד להקב"ה ולהדגיש לו שיש אנשים שלא יודעים

להעריך משהו אז לא נותנים להם את זה. את רואה שהילד שלך לא מבין ביהלומים

אז את לא נותנת לו יהלום. אם תתני לתינוק טופי ויהלום ששוויו מיליון דולר

הוא ייקח את הטופי כי הוא לא מבין ביהלומים.


דוד המלך רצה להדגיש להקב"ה טוב, טוב: רבש"ע מכל העוה"ז, מכל המלכות, מכל

העושר, מכל מה שיש בעולם ובבריאה, רבש"ע, דבר אחד אני מבקש ממך. למה רק

דבר אחד, לפי שרק זה יש ורק זה ישאר ורק זה טוב, שום דבר אחר בעולם אין

חוץ מזה. אני יודע להעריך את זה, ה', אני יודע שזה מה שישאר ורק זה יהיה

קיים לנצח. אז בבקשתו "אחת שאלתי" הוא רוצה להבליט לה' שהוא יודע להעריך

את בקשתו לכן תן לי את זה, אני אשמור על זה, אני צריך את זה ורק את זה.


אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש –למה חוזר ואומר אותה אבקש, הרי ה' שומע

ומבין טוב ואפילו ברמז, מדוע חוזר ומדגיש שאותה אבקש? לפעמים הבן שלך

פיקח והוא מבקש ממך משהו "אימא, אני רוצה אופניים". את אומרת לו, לא

צריך, אין לנו עכשיו. אם הוא פיקח הוא מנדנד לך שוב ושוב, אימא אהיה ילד

טוב, אימא, אימא…. לך כבר נמאס לשמוע את בקשתו החוזרת ואת קונה לו

אופניים. דוד המלך אומר לה', רבש"ע, הדבר שאני מבקש ממך –אם אתה חושב

שאני אבקש ואעזוב אותך, אז אתה טועה! אחת שאלתי מאת ה' אבל לא רק שאלתי

אלא אותה אבקש –אני אמשיך לבקש, ואמשיך לבקש, ואמשיך לבקש –עד מתי? עד

שתתן לי. כל עוד נשמתי בקרבי אני אבקש, כל עוד שיש לי חיים אמשיך לבקש.

למה? כי חיי נצח תלויים בזה, אני יודע שזה תכלית האדם, תכלית הבריאה. אין

לי ברירה לבקש להמשיך לבקש עד שתתן לי.


ומה דוד מבקש? לפעמים אדם הולך לכותל. לפני שהולכים לכותל צריכים

להתכונן, הכותל זה לא מוזיאון. להתכונן, להתקדש, לעשות תשובה לפני

שהולכים לכותל, לא בגלל שמשעמם הולכים לכותל. ומה אדם מבקש בכותל? רבש"ע,

יש לי דירה קטנה של חדר וחצי, מחר יש לי פגישה עם משרד השיכון תעשה שיתנו

לי מה שאני רוצה ומה שאני לא רוצה, שיתנו לי הרבה. והילדים שלי לא שומעים

לקולי, ורבש"ע אני רוצה בריאות, חתן טוב לבת שלי וגם לבן שלי…. כך

מבקשים, מבקשים ומבקשים ושוכחים את הנקודה העיקרית, כל זה לא שווה בלי

דביקות בהקב"ה, בלי תורה.


דוד כבר הולך לק"ק ומתפלל לה' וידע מה לבקש. אחת שאלתי מאת ה'…- משאת

נפשי, משאלת חיי היא אחת בלבד, אותה אבקש, והיא שבתי בבית ה' כל ימי חיי

–לשבת בבית ה', מתורה לתורה, משיעור לשיעור, מחסד למצווה, כל הזמן שבתי

בבית ה'. למה? לחזות בנועם ה' –ליהנות מנועם ה' שזהו התענוג האמיתי

והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להימצא בעולם. כל התכלית שה' ברא

אותנו בעולם למשך שבעים שנה הכרוכים בניסיונות, צרות וכו', זה הכל בשביל

שאח"כ נשב עם ה' ביחד, ליהנות מזיו שכינתו. אז אומר דוד המלך, לחזות

בנועם ה'.


וממשיך דוד ואומר "ומבקש בהיכלו" –להיות אורח בבית ה'. אני לא מבין את

דוד, זה סותר את המשפט. קודם הוא אומר שבתי בבית ה' כל ימי חיי –לשבת

בבית ה' כל ימי חיי, ואח"כ אומר "לבקר בהיכלו". אז או לבקר או שאתה גר

שם, שבתי בבית ה'? דוד התכוון למה שהזכרתי והדגשתי בשיחה הקודמת. אני

עלול לשבת בבית ה', אני פוחד שאתרגל אליך ואזלזל בזה. אני אתחיל להעריך

את זה פחות, יחסר לי הרגש הנכון כלפי השכינה. לכן אומר דוד המלך, אני

רוצה לשבת בבית ה' כל ימי חיי בלי הפסק, אבל כל הזמן להרגיש כמבקר,

כאורח, שההרגשה שלי תהיה של אורח אפילו שכל הזמן אני נמצא שם. שרגש

הרעננות, ההתחדשות וההתרגשות תהיה כל יום כאילו זה פעם ראשונה שאני בא

לשם. שלא אאבד את ההתרגשות מבית ה' בגלל שאני כל הזמן יושב שם.


בפרשה שלנו, פרשת אמור, כמה הקב"ה יודע מה טוב בשבילנו. מדגיש בצורה

חריפה אומר ומזהיר, בני היקרים, אם אתם כבר מתפללים, אם אתם מקריבים משהו

לה', אם אתם מתקרבים אל ה' בשלמות, בדבקות, בלי שום חסרון במעשה שעושים.

באה התורה הקדושה ואומר, וידבר ה' אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו

ואל כל בני ישראל –לכל אדם בכל דרגה שהוא צריך את המוסר הזה. כל אדם בכל

דרגה שהוא עלול לעשות מעשה טוב ולהחסיר במעשה הטוב. לפעמים את מוצאת סוף

סוף שמלה שאת מחפשת. חיפשת כל הקיץ שמלה בכל החנויות בארץ, סוף סוף מצאת

שמלה שאת רוצה. פתאום את מבחינה שיש חור מסיגריה בשמלה, כל ערכה של השמלה

יורד. המוכרת תאמר לך, יש רק חור אחד, אז מה יש?! לפי שהחסרון הוא לא רק

במקום של הסיגריה, אלא בכל השמלה ולכן הערך של השמלה כולה ירד. אותו דבר,

לפעמים את עושה מעשה טוב, מצווה גדולה אך עם דפקט אחד, חסרון אחד, חור

אחד. הערך של המצווה כולה, של המעשה כולו יורד. ולפעמים לא רק שהוא יורד,

אלא מקבלים עונש על עשיית המצווה. אביא לכם ראיה מהפרשה.


וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל אהרון.. ואמרת אליהם איש איש מבית ישראל

ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותיהם אשר יקריבו לה'

לעולה…- לאדם יש חשק ,מרגיש צורך להקריב קרבן לה', יש לו פרה ואולי זה רק

מה שיש לו, והוא החליט להקריב אותה לה'. ממשיך הפסוק "לרצונכם" –הוא בא

מרצון לא כפו עליו, אף אחד לא השפיע עליו או אמר לו, הוא מרצונו החופשי

בא בהכרה מלאה, הוא מבין שצריכים להקריב לה' קרבן, הכרת הטוב, להתקרב

לה'. תמים זכר בכבישים ובעיזים…כל אשר בו מום לא תקריבו כי לא לרצון יהיה

לכם…ואיש כי יקריב זבח שלמים כל מום לא יהיה בו! לא להביא עם מום. והגמרא

אומרת על זה דבר נורא. אומרת הגמרא במסכת תמורה דף ו' עמוד ב', תנו רבנן

כל אשר בו מום לא תקריבו תלמוד לומר מכאן המקדיש בעלי מומים לגבי מזבח

–אם הוא הקדיש כבש עם מום כגון חתך בשפתיים, ואמר "זה קדוש למזבח" –לא רק

שלא קבל שכר על הרצון הטוב להקריב לה' אלא עוד אומרת הגמרא, עובר משום

חמישה לאווים: עובר משום בל תקריבו, בל תקדישו, בל תשחטו, בל תזרקו בל

תקטירו.


שואלת הגמרא, אולי לא למדנו שהוא עובר איסורים דווקא בתם שנעשה בעל מום?

אולי דווקא הכבש שנולד שלם ולבסוף קבל איזה סדק ואותו הקריב, אז עובר על

חמישה לוואים. אבל אם הוא נולד עם מום, זה מה שיש לו כבש עם סדק בשפתיים,

אולי הייתי אומר שאין על זה איסור "דקלא בעלמא הוא" –זה כמו שמקריב עץ.

הוא לא התכוון שיקריבו את זה אלא התכוון שיקנו בכסף הזה כבש יותר טוב.

אומרת הגמרא, לא, זה זלזול בשכינה, הוא מבזה את השכינה.


אומרת הגמרא, זילא מילתא כיוון ששווים כתמים –היות והוא עזב כבש תמים

והקדיש בעל מום מחייב חמישה לאווים. אפילו שאדם בא עם רצון טוב, עם לב

טוב אך מקריב קרבן לה' עם מום, לא רק שלא מקבל שכר אלא לא לרצון יהיה

לכם, חייב חמישה לוואים, זה כמו שחמש פעמים אכל חזיר.


אני ראיתי את זה היום והזדעזעתי. אמרתי, אדם שלא עושה עבירה, לא מחלל

שבת, לא נוהג בפריצות, ולא רק זה אלא שמביא בתום לב קרבן שיש בו חור

באוזן, יש לו סדק בשפתיים שנוצר מהקור, ומקריב לעשות מצווה, מי יודע אולי

הוא עני ואת כל כספו נתן בשביל לקנות כבש זה. והנה באים בשמים ואומרים

לו, א. לא לרצון יהיה לכם –זה לא יתקבל, ב. מגיע לכם מאתיים מלקות [חמש

פעם ארבעים]. וזה בגלל שהקריב קרבן עם מום.


איזה מוסר למדתי מזה? רבותי זה נורא ואיום וזה אמיתי. יש פגיעה קצת בכבוד

שמים כשעם כל הכוונות הטובות שלך אתה הולך ומקריב קרבן עם מום, אז אדם

שמתכוון לעבור עבירה כמה פגיעה בכבוד שמים יש!


יש אישה דתיה שהולכת עם כיסוי ראש, חבל שהיא לא הולכת עם עוד מטפחת על

הפה. היא גרה בבניין עם שכנים חילונים, ומהקומה השלישית היא צועקת

לילדיה: בא הנה, מטומטם! תעלה למעלה כבר! השכנים אומרים, בטח היא דתייה.

זה חילול ה'! זה חילול ה' נורא! מבזה לא את הקרבנות אלא מבזה את הקב"ה.

אומרים עליה, היא דתייה אז לא כדאי להיות דתי. הנה יש פה זוג דתי שכל

היום רבים, לא כדאי להיות דתי…. זה חילול ה', את צריכה לפחד מה'. כדאי לך

לשתוק במשך שבעים שנה רק בכדי למנוע חילול ה'. ואם יש לך קרובים לא דתיים

והם שומעים על יחסיך לבעלך הם אומרים, הזוג הדתי בר מינן, תתרחקו מהם.


כל מום בו לא תקריב –בגלל קצת פגיעה בכבוד שמים. כמה צריך להזהר

באוטובוס, בשוק, במשרד, בכל מקום לשמור על כבוד שמים, לעשות קידוש ה'.

הגמרא אומרת, הקב"ה קרא לאברהם "אברהם אוהבי" לפי שהיה מאהיב את השם שלי

על הבריות. אברהם התנהג כנשיא אלוקים, בכבוד מלכים. כולם היו אומרים, אני

רוצה לעבוד את האלוקים של אברהם, לא חשוב מיהו.


אני זוכר שפעם אחת הייתי יושב במשרד והגיע אלי אב חילוני עם שערות כמו

אישה, והילד גם עם שערות כמו אישה, חשבתי שזאת ביתו. אמר לי, כבוד הרב,

אני רוצה לרשום את בני לישיבה. לא הבנתי, הוא חילוני בנו חילוני, מה הוא

יעשה בישיבה?! אמרתי לו, מדוע אתה רוצה להכניס את בנך לישיבה? אמר לי,

לבן שלי היה חבר שהיה שובב יותר ממנו, כל הזמן ברחוב משחקים, זורקים

וכו'. הוא לומד אצלך כבר חצי שנה ואיזה התנהגות! איזה ילד נהיה! איזה

תענוג! עדין, לא שומעים אותו, עדינות של מלכים. לא חשוב לי דתי או לא דתי

העיקר שיהיה בן אדם. תרשום אותו, תעשה טובה, תרשום גם אותי ושנינו נשב

פה. הוא רשם את בנו לישיבה. היום בנו נשוי והוא אברך ירא שמים. זה אברהם

אוהבי.


רואים אנשים דתיים במשרד, מילה זה מילה, לא מאחרים דקה, לא מחסירים דקה,

מתלבשים בצניעות, מתלבשים נקי. הגמרא אומרת, תלמיד חכם שיש כתם על בגדו

חייב מיתה. למה? חילול ה'. אני שואל אתכם, אם במשמר הכבוד של מלכת אנגליה

יהיה מישהו עם כתם של שמן מהביצה שאכל בבוקר, יפרטו אותו מהעבודה וישב

במשך חודשיים בכלא לפי שפגע בכבוד הוד המלכה. על אחת כמה וכמה אדם ירא

שמים, עובד ה', אדם שנושא את שם ה' על כתפיו כמה צריך להזהר מחילול ה'.


הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, יש עבירות שאם אדם מהרהר עליהם תשובה מיד

סולחים לו. ויש עבירות שלא סולחים לו מיד אלא רק בראש השנה ויום כיפור.

ויש עבירות שגם יוה"כ לא מועיל, צריך ייסורים. ויש עבירות שצריך גם

תשובה, גם ר"ה, גם כיפור וגם ייסורים. ויש עבירות שכל זה לא מספיק עד יום

המוות, כמו בני עלי "חי ה' אם יכופר לכם העון הזה עד תמותון". מהי העבירה

הכי חמורה בתורה הנצחית מכל העבירות? חילול ה'. אני זוכר שפעם כשנסעתי

באוטובוס עלה חסיד אחד. היה חם, פריצות וכו'. מה עשה החסיד? ישב בכסא אחד

שעבורו שילם, בכסא השני שעל ידו לא רצה שיישב אדם חילוני או חולני ולכן

שם את הכובע שלו על הכסא [שלא שילם עבורו]. ואני רואה שעולה אישה בהריון,

עולה זקן והוא לא מסתכל. כולם מסתכלים וצוחקים עליו "איזה טפש זה…". קודם

כל זה גזל, כי לא שלמת עבור שני מקומות. דבר שני, מה האישה הזקנה צריכה

לסבול שאתה חסיד? תיסע במונית. חילול ה' נורא היה. החילונים מחפשים

להקניט אותנו, לדבר סרה עלינו. אם חילוני עושה משהו רע לא כותבים "חילוני

נתפס בגניבה…חילוני עשה כך…" אלא כותבים "אדם עשה..". ואם דתי עשה, בר

מינן, כותבים "דתי.. חרדי עשה…." מצלמים את הזקן שלו, למה? להדגיש חילול

ה', ללכלך את התורה. מזה אנחנו צריכים להזהר. אז כל אישה כדאי שתקנה שתי

מטפחות, אחת על הראש ואחת על הפה. עדינות, אצילות, להזהר מאד לא לשקר,

להיות ישר.


החפץ חיים עשה קידוש ה' בין היהודים ובין הגויים. לחפץ חיים היתה חנות

מכולת בראדין. פעם אחת גויה קנתה דג מלוח, הלכה שכחה את הדג בחנות ולא

שבה לקחתו בחזרה. החפץ חיים היה כ"כ בצער [אנחנו היינו שמחים] ולכן חילק

דגים מלוחים לכל תושבי ראדין בחינם. אמר, אולי זה הגוי הזה, אולי זה הגוי

הזה…, לקח את הרשימה מהדואר ונתן לכל גוי דג מלוח. כולם אמרו, זה שלנו…


פעם אחת החפץ חיים שלח מכתב לחו"ל ע"י שליח. על ידי כך הבין החפץ חיים

שהוא מפסיד לרוסיה תשלום של בול, מה עשה? הלך ביום ראשון בבוקר לדואר

ואמר למנהל הדואר, מכור לי בול. שילם את מחירו של הבול וקרע אותו לחתיכות

שאותם זרק לפח. אלה השתגעו, אמרו, כבודו למה קרעת את הבול? אמר להם, אגיד

לכם, אני רציתי לשלוח מכתב בדואר לחו"ל, אך מצאתי חבר שייקח את המכתב

בעצמו. לא רציתי לגרום הפסד לממשלה של חצי רובל, אז קניתי את הבול למרות

שלא הייתי צריך לו.


אנחנו מחפשים קונצים איך לעקוף את העולם והחפץ חיים לא רצה לגנוב את

הממשלה הרוסית אפילו חצי רובל. מה זה קידוש ה'! הגוי כ"כ התפעל מהתנהגותו

של החפץ חיים.


אומר הקב"ה לא ברמז כי אם בגלוי, איש איש מכל בית ישראל מן הגר הגר

בישראל אשר יקריב את קרבנו לנדרים ולנדבות כל אשר בו מום לא תקריבו לא

לרצון יהיה לכם….  חמישה לאווין עובר על זה. פעם אחת, בערב פסח, באתי

לבית הכנסת, ראיתי שולחן עם שלוש רגליים שהולך ליפול כל רגע. אחד שקנה

שולחן חדש, רצה להתפטר מהשולחן הזה, תרם אותו לבית הכנסת. לפעמים יש איזה

כלה יתומה עניה רוצה שמלה. את אומרת לה, את יודעת מה יש לי שמלה משנת

מתושלח, אני אתן לה את השמלה הזאת, אני בין כה וכה לא משתמשת בה. היית

רוצה שיתנו לך שמלה כזאת? לבת שלך? אם את עושה משהו, תעשי טוב, או אל

תעשי. אם כבר עושים אז לעשות בשלמות. לתת את הלב ואת הנשמה לשני, למסור

נפש. אני אומר לתלמידים שלי, אם אתם כבר מתפללים –תתפללו טוב. את כבר

מברכת –תברכי טוב. כל מום בו! יש תשע עשרה ברכות בעמידה ואת מתפללת לפחות

תפילה אחת ביום, להגיד את זה טוב מילה במילה, לא להפסיד מילה אחת "כל מום

בו לא תקריבו". את מדברת עם הקב"ה! להבין מה שאומרים, לשמוע מה שאומרים!

אם אין לך זמן אל תתפללי, אל תעשי טובות. אם את מתפללת, פתחת את הסידור,

זה פחד! את מדברת עם השכינה, מקליטים כל מילה, כל מילה! לפעמים, אני

יודע, זה קשה. עשית שבע כביסות, תלית אותן והילדים בינתיים הפכו את הבית,

ואת עייפה, אין לך כח לאכול ארוחת ערב אך את אוכלת כי את רעבה. ואת יושבת

לברך ברכת מזון, חצי רדומה, את מתבלבלת לא מברכת. והילדים שלך רואים איך

שאת מברכת. הילדים לא יזכרו שעשית שבע כביסות היום, הילדים לא יזכרו

שניקית יסודי את הדירה, את זה הם לא רואים, הם יזכרו שברכת ברכת המזון

בצורה מרושלת ללא טעם וריח. כשאני יושב על יד הילדים שלי להתפלל או לברך,

או ליד אדם זר, אני פוחד נורא לא רק מהברכה אלא מחילול ה', שלא ילמדו

ממני דבר לא טוב. צריך להזהר מאד שאדם ילמד דבר לא טוב מההתנהגות שלך.

המשנה מזהירה באבות, חכמים יזהרו בדברכם שמא מתוכם ילמדו לשקר. להזהר!

אנחנו משקרים לילדים "אני תיכף חוזרת" ואת הולכת ולא חוזרת. הילד אומר,

האימא שקרנית. הוא לא אומר לה, אך בליבו הוא בטוח בכך. להגיד את האמת,

השקר הכי טוב זה האמת. כל מום בו לא תקריבו –על דבר טוב ה' הקפיד כל כך,

על שאיפה טובה להקריב קרבן, אז על עבירה טובה כמה עונש יהיה.  עוד דבר.

מה זה שלימות. להזהר מאוד בעבודת ה'. ר' ישראל מסלנט אומר רעיון נפלא.

אנחנו לפעמים עושים עבירות. "איש שוטה כמים עוולה" . כמו שמים שוטפים

ורצים, כך אנחנו שוטפים ורצים בעבירות בלי לשים לב. הוא אומר, אם את

מסתכלת בשמיים, את רואה את הנקודות הלבנות הקטנות. זה לא נקודות, זה

כוכבים, זה עולמות. יש כוכבים שהם יותר גדולים מכדור הארץ פי אלפים. אבל

לנו זה נראה כנקודות קטנות. למה? כי המרחק מפה לשם הוא מרחק גדול. אבל עם

כלים מתאימים רואים כמה שזה גדול. אנחנו כ"כ רחוקים מגרמי השמיים, שזה

נראה לנו כ"כ קטן. אומר ר' ישראל מסלנט, אנחנו על הארץ וה' בשמיים.

העבירות אצלינו נראים כ"כ קטנות. אז לא ברכתי 'אשר יצר' בכוונה. לא נטלתי

ידיים כמו שצריך. פה אמרתי איזו מילה. מה כבר עשיתי, מה? לפעמים אדם חושב

שהוא צדיק גמור. היא אומרת מה עשיתי, ובשמיים צועקים מה היא לא עשתה.

אצלינו העבירות נראות קטנות, בגלל שאנחנו רחוקים כ"כ מדעת התורה. מרצון

ה'. מהשלימות שה' והתורה רוצים מאיתנו. אין לנו מושגים של השמיים. ומזה

דורשים מאיתנו.


בפרשה יש עוד פסוק. "כי כל הנפש אשר לא תעונה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה

וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה ואבדתי את הנפש ההיא מקרב עמה.

אם ביוה"כ אדם אכל, אם אדם עשה מלאכה ביוה"כ "ואבדתי את הנפש ההיא מקרב

עמה..". אומר רש"י, לפי שהוא אומר כרת ואיני יודע מהי [מה זה כרת] בא כאן

והדגיש כשהוא אומר ואבדתי לימד על הכרת שאינו אלא אבדון, מאבדו לנצח. אדם

יכול בפעולה קטנה אחת לאבד נצח, וזה על פעם אחת שהוא עושה. אז כמה כרתים

אדם יכול לגרום לעצמו במשך שבעים שנה בלי לשים לב בכלל.


הקיץ מתקרב. רוב בנ"י לא יודעים שללכת לחוף מעורב, לבריכה מעורבת זה יהרג

ואל יעבור. ללכת בצניעות, אתן, המשפחות, הילדות, ממש בצניעות. לא לקחת את

הבעל בשום אופן למקומות שיש בהם פריצות, להזהר מאד.


התורה כותבת כאן במפורש בפרשה, קדושים יהיו לאלוקיהם ולא יחללו שם

אלוקיהם כי את אישי ה' מקריבים והיו קודש. יש פה שאלה קטנה, אם ה' אומר

לכהנים קדושים יהיו לאלוקיהם אז הוא לא צריך לומר גם ולא יחללו את שם

אלוקיהם, הם יהיו קדושים הם לא יחללו. מדוע אומר קדושים יהיו וגם ולא

יחללו, מדוע הכפילות?


התורה רוצה לרמוז לנו כאן דבר נורא, מה שהרא"ש כותב באורחות חיים לרא"ש.

אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה. האדם המשכיל חייב לשאוף

למעלה למעלה כל הזמן, לעלות בתורה וביר"ש, למה? כדי שיסור משאול מטה, כדי

שלא יתדרדר לאבדון. התורה רוצה להדגיש לנו כאן, קדושים יהיו לאלוקיהם

למה? כי אם לא יהיו קדושים, אם לא יהיו פרושים, אם לא יהיו זהירים יחללו

את שם אלוקיהם, הם יפלו לשאול תחתית. התורה מגלה לנו כאן שאין דרך אמצעית

בעבודת ה', אין! ר' ישראל מסלנט אומר האדם דומה לציפור. כמו שהציפור לא

יכולה לעמוד באוויר, אם היא תעמוד לרגע, לנוח היא תיפול מיד. כך האדם, אם

לא עושה פעולות חזקות בכל כוחותיו תמיד לעלות, ברגע אחד שהוא מפסיק לעלות

הוא מיד נופל. דבר נורא עד כמה אדם צריך למסור נפש בעבודת ה' שאם כבר

עושה את עבודת ה' לעשות את זה בשלמות נוראה.


אתן בוודאי שמעתן על קין והבל. הגמרא אומרת באבות דרבי נתן לקין אין חלק

בעוה"ב. כמה זה כואב, הבן של אדם הראשון, ה' ברא אותו, וקין דבר עם ה',

נביא. מה היתה הטעות של קין? לא שהרג את הבל אחיו, היתה טעות לפני כן,

זאת היתה התדרדרות, מתדרדרים לאט לאט. אומרים חז"ל, הגיע ליל יום טוב של

פסח אמר להם אדם לבניו בלילה הזה עתידים בני ישראל להקריב קרבנות פסחים,

הקריבו גם אתם לפני בוראכם.


אדם הראשון בחיר ה', יציר כפיו של ה', העולם כולו לפניהם, לפני שני בנים

בלבד. כל אחד יכל לקחת כמה יבשות, לא היה חסר להם כל טוב. אדם הראשון רצה

להעיר את תשומת ליבם של בניו להכרת הטוב לה'. לומר להם, אנחנו אומנם

שולטים בעולם, על החיות, על הבהמות, אך זה לא שלנו, אלא הכל של ה'. לכן

אמר להם, תקריבו קרבן לה'.


אישה שלא קבלה מתנה מבעלה במשך עשרים שנה ופתאום הוא יקנה לה סוודר יפה

אך עם כתם שמן שאי אפשר להסיר אותו, סוג ב'. היא תגיד לו, הלוואי ולא

היית מביא לי, לך לחנות ותחזיר את הסוודר [ותשאר שם עם הסוודר]. אומר

הבעל, אולי זה יצא בכביסה…. אך האישה לא צריכה את הסוודר של בעלה יש לה

כסף משלה. מתנה בלי הנותן לא שווה כלום, העיקר זה איך נותנים את המתנה עם

לב או בלי לב. היא לא צריכה את הפיסטוק של בעלה, אלא את האהבה של בעלה.

אדם יכול לבנות לאשתו וילה עם כמה קומות, שמונה עשרה חדרים, והיא לא

יודעת איך לברוח ממנו ומהוילה, האם התחתנה עם הוילה?!


קין אומר, באמת צריכים להביא קרבן לה'. לפני הבל, הקדים אותו והביא קרבן

שהיה שאריות של המאכל שלו. הוא גמר לאכול, נשאר קצת שאריות, לקח קצת מהם

שם עליהם נפט ושרף קרבן לה'. לא ירדה אש והקרבן לא התקבל. לפעמים בא אורח

וקשה לך לעשות עוד פעם צ'יפס, אוכל וכו', את עייפה קצת. את אומרת, יש

אוכל משבת. אבל היום לא שבת, יום שלישי…לא חשוב. קין הביא ממותר מאכלו,

מהשאריות, למי? להקב"ה. והבל ראה שקין הביא קורבן אבל הקורבן לא התקבל,

אז הביא מבכורות צאנו ומחלבהן. כבשים שלא נגזזו לצמר. ונתרצה קורבן הבל.

הבל הבין דבר אחד, אם כבר אתה מקריב קרבן לה', אם אתה כבר רוצה להביא

מתנה לה' ולגלות אהבה לה', אז תן את הטוב ביותר, למה אתה מביא לו

שאריות?! לכבשים יש צמר שהוא יקר. הבל לקח כבשים שעוד לא גזזו את הצמר

שלהם ולכן הקרבן היה יותר יקר, יותר יפה. בחר כבשים שמנות עם הרבה חלב

ושומן ואותם הקריב לה'. ירדה אש משמים וקבלה את קרבנו.


קין התחיל לקנא, מזה הוא כפר ואיבד את עולמו. במקום לעשות תשובה ולהרהר,

למה ה' קבל את מנחת הבל ולא את קרבני? להתחרט, לבקש סליחה מה' ולתת מתנה

מושלמת. "אמר קין להבל מסתכל אני כי ברחמים נברא העולם אבל לא בפרי מעשים

טובים הוא מתנהג" –לא בגלל מעשים טובים, שאני עשיתי מעשים טובים אז למה

לא התקבל. הרבה פעמים אדם חילוני אומר, אני מתפלל, למה קרה לי כך? היא

כבר יושבת במזכירות של הקב"ה רק את זה היא לא מבינה. "והכרת פנים יש

בדין" –פרוטקציה, משוא פנים יש בשמים. "למה נתקבל קרבנך" –רוצה קין

להבין. ענה לו הבל, אין הכרת פנים בדין אלא מפני שמעשי טובים משלך נתקבל

קרבני ברצון. ענה קין להבל, אין דין ואין דיין ואין עוה"ב ואין שכר ועונש

לרשעים ולצדיקים. אמר לו הבל, יש דין ויש דיין, ויש עוה"ב, ויש שכר

ועונש. ועל עניין זה היו מתקוטטים בשדה. ויקח קין על הבל אחיו והרביץ בו

אבן במצחו והרגו.


ממה התחיל? שלא הקריב קרבן לה'.  כתוב, שומר מצווה לא ידע דבר רע. הבל

הביא מבכורות צאנו, מדוע המצווה לא שמרה על הבל אלא גרמה לו למות? חשבתי

כאן רעיון פשוט. הבל עשה מצווה יקרה, המצווה התקבלה, אך היה חסר דבר

יסודי במהות של המצווה. הבל הקריב את הקורבן אחרי שהוא ראה את קין עושה

ולא אחרי שאביו אמר לו. מצווה כזאת שאת נדחפת, נגררת היא מצווה טובה אבל

יש בה חסרון, אין לה כח להגן ולשמור. לפעמים בא לך רעיון טוב לעשות, את

שומעת דרשה ומקבלת את הדברים אך אומרת לא אני אהיה הראשונה, אם יהיו

אנשים נוספים אני אלך לשיעור…אם יהיו עוד…אני אעשה את המצווה, אם.. אם..

–לא! עבודת ה' לא עושים אם הוא יעשה.


אברהם נזרק לאש, ניצל ונהיה לאברהם אבינו. את אחיו ארן זרקו באש, באותה

אש על קידוש ה' היה מוכן לקפוץ, ומה קרה לו? נשרף. למה ארן נשרף ואברהם

נשאר חי? כי אברהם לא ידע שישאר בחיים. אמר לו נמרוד, מי אלוקים? אמר לו,

ה' אלוקים. אמר לו נמרוד, אני אלוקים. אמר, לא, אתה בן אדם. אזרוק אותך

לאש ונראה אם אלוקיך יציל אותך. תזרוק אותי לאש. היה מוכן אברהם להשרף על

קידוש ה'. אחרי שאברהם יצא חי אמרו לארן, מי אלוקים נמרוד או ה'? אמר

ארן, חכו, נראה את התוצאות, מה ישאר מאברהם. כשהוא ראה שאברהם יצא חי

מהכבשן אמר ה' הוא האלוקים, ה' הוא האלוקים, אני מוכן לקפוץ לכבשן האש.

מדוע הוא נשרף? מדוע המצווה לא הגנה על ארן? לפי שהוא אמר נראה מה יהיה

עם אברהם.


כשיש מצווה, כשיש דבר קדוש אל תחכי להיות השניה, השלישית אלא את הראשונה

תקפצי במסירות נפש, באהבה עם כל הלב בכל הלב, בכל הכוחות לעבוד את הקב"ה

ואז הכל מתקבל לרצון לפני ה'.
Man, even the greatest, the holiest, can get used to the greatest

and most sacred things and begin to despise them. And the most striking example is when God commands

Aaron and tells him not to come to the Holy of Holies at any time - why? Says Rashi, according to the revelation that

I have called you there and will not get used to going there...Man, even the greatest, the holiest, can get used to things The biggest

and most sacred and start to look down on them. I gave several examples, and the

most striking example is when God commands Aaron and tells him not to come to the Holy of Holies at any time

- why? Rashi says, according to the revelation that I called it there and he will not get used to entering there. I asked,

the holiest person to the holiest place, what if he gets used to coming there? If not

to a holy place to go, then where, if not to the wall, then where?! And I said that if he

Even the greatest person will get used to coming there to the holiest place, if he gets used

to coming there he will start to despise even Shekinah. You get used to something and start to despise

it.


David the King from his responsibility towards Ami until the end of generations, from his responsibility as king

in Ami, David wanted many things, needed many things, could ask for many things,

had many rights, suffered many afflictions and could ask God for much Deuteronomy. And here

David asks for only one thing, and if there is this one thing, there is everything. If there is not this thing

, even if there is everything, there is nothing, nothing will be left in the end

. King David stands and asks God and says , one thing I asked from God that I will ask for...

Why does David emphasize to God that he only wants one thing, that he ask for what he wants and we are done!

Why does he have to say, Rabbi I only ask one thing from you?! And one more thing, God is

Almighty God, there is no end to God, is there any difference to God if we ask Him for one thing or

a thousand things? No difference, it's the same. So I don't understand David, if he's already

asking, let him ask for a lot! And why does he write to God and tell him only one thing, I asked?


What is David asking for? I have lived in God's house all my life. And we are not talking here about a man who did not

know what wealth is, what royalty is, what honor is, David ruled over the great power

Most of the world at that time, the kingdom of Israel in its prosperity as in the days of the Messiah, ruled over the entire world

according to God. Everyone chose him as one man, God chose him and drew him, and God marveled

at the way he led the people according to God's ways, until God swore To him, "Once I swore to David, if

David was disappointed..." - he swore to him that the kingdom would not be taken from him forever until the time of Christ. It was also

said that no stranger would sit on his throne and no one else would inherit his honor,King David knew the world well, knew many things, knew everything, knew everything, saw

everything, and a person who knows and sees everything, what does he ask of God with great urgency? Rabbi, once

I asked.... David recounts his request to say to God and emphasize to him that there are people who do not know how

to appreciate something, so they are not given it. You see that your child does not understand diamonds

, so you do not give him a diamond. If you give a baby a toffee and a diamond worth a million dollars,

he will take the toffee because he doesn't understand diamonds.


King David wanted to emphasize to God good, good: Rabsha of all the times, of all the kingdoms, of all

the wealth, of everything that is in the world and in creation, Rabsha, one thing I ask of you. Why only

one thing, since only this exists and only this remains and only this is good, there is nothing else in the world except that

. I know how to appreciate it, Lord, I know that this is what will remain and only this will be

exists forever. So in his request "one thing I asked" he wants to show God that he knows how to appreciate

his request therefore give me this, I will keep it, I need this and only this.


I once asked God what I would ask for - why does he repeat and say that I will ask for it, after all God hears

and understands well and even with a hint, why repeats and emphasizes that I will ask for it? Sometimes your son

is clever and he asks you for something "Mom, I want a bike". You tell him, no

need, we don't have any now. If he's smart, he nags you over and over again, mom, I'll be a

good boy, mom, mom.... You are tired of hearing his repeated request and you buy him

a bicycle. David the king says to God, Rabsha'a, the thing that I ask of you - if you think

that I will ask and leave you, then you are wrong! I asked God once, but I did not just ask,

but I will ask for it - I will continue to ask, and I will continue to ask, and I will continue to ask - Until when? Until

give me As long as I have my soul in me I will ask, as long as I have life I will continue to ask.

Why? Because eternal life depends on it, I know that this is the purpose of man, the purpose of creation. I have no

choice but to ask to keep asking until you give me.


And what does David ask for? Sometimes a person goes to the wall. Before going to the Kotel you need

to prepare, the Kotel is not a museum. Prepare, sanctify yourself, do penance before

going to the Western Wall, not because you are bored going to the Western Wall. And what does a person ask for at the Kotel? Rabbi,

I have a small apartment of one and a half rooms, tomorrow I have a meeting with the Ministry of Housing, make them give

me what I want and what I don't want, let them give me a lot. And my children don't listen to

my voice, and Rabbi, I want health, a good husband for my daughter Mine and also my son's... That's how

they ask, ask and ask and forget the main point, all this is not worth without

sticking to God, without Torah.


David already goes to the KK and prays to God and knows what to ask for. One thing I asked from God...-

my soul's desire, my life's desire is only one, which I will ask for, and that is to sit in God's house all the days of my life - to sit in

God's house, from Torah to Torah, from lesson to lesson For lessons, from grace to mitzvah, all the time I sat

in God's house. Why? To witness God's pleasure - to enjoy God's grace, which is the truest pleasure

and the greatest refinement of all the refinements that can be found in the world. The whole purpose that God created

us in the world for seventy years involving trials, tribulations, etc. , this is all so

that later we will sit with God together, to enjoy what He has called. Then King David says, witness

Noam the Lord.


And David continues and says "and asks in his house" - to be a guest in God's house. I don't understand

David, it contradicts the sentence. First he says that I shall dwell in the house of the Lord all the days of my life - to sit

in the house of the Lord all the days of my life, and then he says "

There, I sat in the house of God? David meant what I mentioned and emphasized in the previous conversation. I

might sit in God's house, I'm afraid I'll get used to you and despise it. I will begin to appreciate

it less, I will lack the right feeling towards the Shekinah. That's why King David says, I

want to sit in God's house all the days of my life without a break, but all the time feel like a visitor,

a guest, that my feeling will be that of a guest even though I'm there all the time. May the feeling

of freshness, renewal and excitement be every day as if it were the first time I came

there. May I not lose the excitement of the house of God because I am constantly sitting there.


In our parsha, Parshath Amor, how much the Almighty knows what is good for us. Emphasizes in a

sharp way says and warns, my dear children, if you are already praying, if you are sacrificing something

to God, if you are approaching God perfectly, with devotion, without any deficiency in the deed that do

The Holy Torah came and said, and the Lord spoke to Moses saying, Speak to Aaron and his sons and

to all the children of Israel - to every person of every rank who needs this morality. Any person of any

rank may do a good deed and be deprived of the good deed. Sometimes you finally find

a dress you are looking for. You searched all summer for a dress in all the stores in Israel, you finally found

a dress you want. Suddenly you notice that there is a hole from a cigarette in the dress, the entire value of the dress

decreases. The saleswoman will tell you, there is only one hole, so what is there?! According to the fact that the defect is not only

in the place of the cigarette, but in the whole dress and therefore the value of the whole dress has decreased. The same,

sometimes you do a good deed, a great mitzvah but with one defect, one shortcoming,

one hole. The value of the entire mitzvah, of the entire deed decreases. And sometimes not only does it go down,

but you get punished for doing the mitzvah. I will bring you evidence from the case.


And the Lord spoke to Moses, saying, Speak to Aaron.. And you said to them, every man of the house of Israel

and of the sojourner in Israel who will offer our sacrifice for all their vows and for all their alms that they will offer to God for

the Ulah... - A person has a desire, feels the need to offer a sacrifice to God, he has a cow, and maybe this Only

what he has, and he decided to sacrifice it to God. The verse continues "to your will" - he came of

his own free will, he was not forced, no one influenced him or told him, he

came of his own free will with full awareness, he understands that we need to make a sacrifice to God, gratitude, to draw closer

to God. An innocent male on the roads and in goats...Anything that has a blemish you shall not sacrifice because it will not be to

your will...And no one who offers a wholesome sacrifice will have any blemish in it! Do not bring with a disability. And the Gemara

says something terrible about it. The Gemara says in tractate Tamura, page 6, page 2, Let the rabbi give

everything that has a defect, you shall not sacrifice it, the Talmud says from here the consecrator of those with defects regarding an altar

- If he dedicated a lamb with a deformity such as a cut on the lips, and said "It is holy for the altar" - not only did he

not receive a reward for the good will to sacrifice to God, but the Gemara also says, it passes because of the

five Levites: it passes because you shall not sacrifice it, do not dedicate it, do not slaughter it, Do not throw, do not

steam.


The Gemara asks, maybe we didn't learn that it is precisely their daughter who is born with a disability that violates prohibitions?

Perhaps the lamb that was born intact and finally got some kind of crack and sacrificed it, then goes through

five lambs. But if he was born with a deformity, that's what a lamb with a cleft lip has,

maybe I would say that there is no prohibition on that "Dekla Balama is" - it's like sacrificing a tree.

He did not mean that they would sacrifice it, but he meant that they would buy a better lamb with this money.

The Gemara says, no, it's contempt for the Shekinah, it dishonors the Shekinah.


The Gemara says, Zila Milta because they are worth stains - since he left an innocent lamb

And the Kaddish of a man with a disability requires five to the Levites. Even if a person comes with a good will, with a

good heart, but offers a sacrifice to God with a defect, not only does he not receive a reward, but you will not have

your will, he owes five sacrifices, it's like he ate pork five times.


I saw it today and was shocked. I said, a person who does not commit a crime, does not desecrate

the Sabbath, does not commit burglaries, and not only that, but who in good faith brings a sacrifice that has a hole

in his ear, has a crack in his lips caused by the cold, and sacrifices to do a mitzvah, who knows maybe

he is poor and gave all his money to buy This lamb. And here they come in heaven and say

to him, a. You will not have it to your will - it will not be accepted, b. You deserve two hundred lashes [five

times forty]. And that's because he offered a victim with a deformity.


What moral did I learn from this? Gentlemen, it's terrible and terrible and it's real. There is a bit of an injury to the honor

of heaven when, with all your good intentions, you go and offer a victim with a deformity, so man

who intends to commit a crime, how much an injury to the honor of heaven!


There is a religious woman who walks with a head covering, it's a shame she doesn't walk with another handkerchief over

her mouth. She lives in a building with secular neighbors, and from the third floor she shouts

to her children: Come here, idiot! Go up already! The neighbors say, she must be religious.

This is blasphemy! This is a terrible blasphemy! She does not dishonor the sacrifices but dishonors the Almighty.

They say about her, she is religious, so you shouldn't be religious. There is a religious couple here who fight all

day long, you shouldn't be religious... This is blasphemy of God, you should fear God. You should

to remain silent for seventy years just to prevent the blasphemy of God. If you have non-religious relatives

and they hear about your relationship with your husband, they say, the religious couple is free of any kind, stay away from them.


Every defect in which you don't sacrifice - because of a little injury to the honor of heaven. How careful you have to be

On the bus, in the market, in the office, everywhere to maintain the honor of Heaven, to make Kiddush of God.

The Gemara says, God called Abraham "Abraham my beloved" because he loved my name

above all mankind. Abraham behaved as God's president, with the honor of kings. Everyone would say, I

want to worship Abraham's God, no matter who he is.


I remember once I was I was sitting in the office and a secular father came up to me with hair like

a woman, and the boy also with hair like a woman, I thought it was his house. He said to me, Your Honor,

I want to enroll my son in yeshiva. I didn't understand, he is secular, his son is secular, what

will he do in yeshiva?! I said Lou, why do you want to put your son in yeshiva? He told me,

my son had a friend who was more mischievous than him, all the time in the street playing, throwing things

, etc. He has been studying with you for six months and what a behavior! What a boy he will become! What a

pleasure! Gentle, you don't hear him, gentleness of kings. It doesn't matter to me religious or non-religious,

the main thing is to be a human being. Register him, do me a favor, register me too and we'll both sit

here. He registered his son for yeshiva. Today his son is married and he is God-fearing. This is Avraham

Ohavi.


You see religious people in the office, a word is a word, they are not a minute late, they are not missing a minute,

they dress modestly, they dress cleanly. The Gemara says, a scholar who has a stain on his garment

must die. Why? Blasphemy of God. I ask you, if

there is someone in the honor guard of the Queen of England with a stain of oil from the egg he ate in the morning, he will be dismissed from work and spend

two months in prison for insulting the dignity of the Queen. All the more so a God-fearing person

, a worshiper of God, a person who carries God's name on his shoulders, how much he should be careful of blaspheming God.


The Gemara says in the tractate Rosh Hashanah, there are transgressions that, if a person ponders over them, Tushuv immediately

He is forgiven. And there are offenses that are not forgiven immediately but only on Rosh Hashanah and Yom Kippur.

And there are transgressions that are not beneficial either, needing suffering. And there are transgressions that need both

tshuva, both racha, both atonement and suffering. And there are offenses where all this is not enough until the day

of death, like Bnei Ali "Long live the Lord if this sin is redeemed for you until you die". What is the most serious offense

in the eternal Torah of all offenses? Blasphemy of God. I remember that once when I was traveling

on a bus, one Hasid got on. It was hot, burglaries, etc. What did the devotee do? He sat in one chair

for which he paid, in the other chair by which he did not want a secular or sick person to sit and therefore

put his hat on the chair [for which he did not pay]. And I see a pregnant woman come up, an

old man comes up and he doesn't look. Everyone looks and laughs at him "what a fool he is...". First of

all it's robbery, because you didn't pay for two places. Second thing, what does the old woman need

Tolerate that you are a follower? Take a taxi. The blasphemy was terrible. The secularists are looking

to tease us, talk bad about us. If a secular person does something bad, they don't write "a secular person

was caught stealing...a secular person did this..." but they write "a person did...". And if religious did, no matter

what, they write "religious.. ultra-orthodox did..." Taking pictures of his beard, why? To emphasize the blasphemy

of God, to pollute the Torah. We have to be careful of that. So every woman should buy two

handkerchiefs, one for the head and one for the mouth. Gentleness, nobility, be very careful not to lie,

be honest.


Hafetz Chaim made God's sanctification between the Jews and the Gentiles. Chafetz Chaim had a

grocery store in Radin. Once Goya bought a salted fish, left and forgot the fish in the store and never

came back to take it back. Chafetz Chaim was so sad [we were happy] and so he distributed

salted fish to all the residents of Radin for free. He said, maybe it's this Gentile,

This one..., took the list from the post office and gave each gentile a salted fish. Everyone said, it's ours...


Once Chafetz Chaim sent a letter abroad by courier. By doing this, Chafetz Haim realized

that he was losing a stamp payment to Russia, what did he do? Went to the post office on Sunday morning

and said to the postmaster, sell me a stamp. He paid the price of the stamp and tore it into pieces

which he threw in the trash. They went crazy, they said, Your Honor, why did you tear the stamp? He told them, I'll tell

you, I wanted to send a letter by mail abroad, but I found a friend who would take the letter

himself. I didn't want to cause a loss to the government of half a ruble, so I bought the stamp even though

I didn't need it.


We are looking for tricks to bypass the world and the object Chaim did not want to steal

even half a ruble from the Russian government. What is kiddush of God! The Gentile was so amazed by the behavior

of Chafetz Chaim.


The Almighty says, not in a hint, but openly, every man of all the house of Israel, of the resident of Israel,

who shall offer his sacrifice for vows and for alms, whatever has a blemish in it, you shall not offer it to

your will.... Five Lavin goes over this. Once, on the eve of Passover, I came

To the synagogue, I saw a table with three legs that was going to fall at any moment. Someone who bought a

new table, wanted to get rid of this table, donated it to the synagogue. Sometimes there is some

poor orphan bride who wants a dress. You tell her, you know what I have a dress from the year of

Methuselah, I'll give her this dress, I don't use it anyway. Would you

like them to give you a dress like this? For your daughter? If you do something, do it well, or don't do it

. If you're going to do it, then do it perfectly. Give your heart and soul to the other , to surrender

one's soul. I tell my students, if you are already praying - pray well. You are already

Blessing - bless you well. Any defect in him! There are nineteen blessings while standing and you pray at least

one prayer a day, to say it well word for word, not to lose a single word "any defect

in which you shall not sacrifice". You talk to God! Understand what they say, hear what they say!

If you don't have time, don't pray, don't do favors. If you pray, open the siddur,

that's fear! You talk to the Shekinah, recording every word, every word! Sometimes , I

know, it's hard. You did seven loads of laundry, hung them up, and the children in the meantime turned the house upside down,

and you're tired, you don't have the strength to eat dinner

, but you eat because you're hungry. Your children see how

you bless. The children will not remember that you did seven loads of laundry today, the children will not remember

that you thoroughly cleaned the apartment, they do not see that, they will remember that the food blessing

in a sloppy way without taste or smell. When I sit next to my children to pray or bless,

or next to a stranger, I am terribly afraid not only of the blessing but of blaspheming God, lest they learn

something bad from me. You have to be very careful that a person learns something bad from your behavior.

The Mishnah warns in the fathers, sages will be careful about your words, lest some of you learn to lie. be careful!

We lie to the children "I'll be right back" and you leave and never come back. The child says,

the mother is a liar. He doesn't tell her, but in his heart he is sure of it. To tell the truth,

the best lie is the truth. Every flaw in which you will not sacrifice - for a good thing God is so careful,

for a good ambition to sacrifice a sacrifice, so for a good offense how much punishment will there be. Another thing.

What is perfection? Be very careful in worshiping God. Rabbi Israel of Salant says a wonderful idea.

We sometimes commit offences. "A man as foolish as water is an injustice". like flowing sky

And run, that's how we wash and run in transgressions without noticing. He says, if you

look at the sky, you see the little white dots. It's not points, it's

stars, it's worlds. There are stars that are thousands of times bigger than Earth. But

to us it seems like small points. Why? Because the distance from here to there is a long distance. But with

the right tools you can see how big it is. We are so far from the heavenly bodies, that it

seems so small to us. Rabbi Israel of Selant says, we are on earth and God is in heaven.

The transgressions with us seem so small. So I didn't bless 'Asher Yzer' on purpose. I didn't shake

hands properly. Here I said some word. What have I done, what? Sometimes a person thinks

he is completely righteous. She says what I did, and the heavens shout what she is She didn't.

With us, the offenses seem small, because we are so far from understanding the Torah. voluntary

God'. Of the perfection that God and the Torah want from us. We have no concepts of heaven. And that is what

is required of us.


There is another verse in the parasha. "For every soul that will not be tortured on this day and cut off from its people

and every soul that does any work on this day and I will lose that soul from among its people.

If in the Lord God a person ate, if a person did work in God's God "I will lose that soul from among

his people. Rashi says, according to the fact that he says Keret and I do not know what [what Keret is] he came here

and emphasized when he says and my loss taught about knowledge which is nothing but perdition, from losing forever. A person

can in one small action lose eternity, and that's for one time he does it. So how many wounds

can a person inflict on himself for seventy years without noticing at all.


Summer is approaching. Most BNI's don't know that going to a mixed beach, to a mixed pool will kill you

and not pass. Go modestly, you, the families, the children, really modestly.

The husband in no way places where there are break-ins, be very careful.


The Torah explicitly writes here in the parasha, they will be holy to their God and they will not profane there

their God because the people of God are being sacrificed and they are holy. There is a small question here, if the Lord says

to the priests that they will be holy to their God, then he does not need to also say that they will not blaspheme the name of

their God, they will be holy, they will not blaspheme. Why does he say that there will be saints and they will not

be profaned, why the duplication?


The Torah wants to imply to us a terrible thing here, what the Rabbi writes in Orochot Haim to the Rabbi.

A way of life above for the educated for the sake of Sur from below.

The educated person must constantly aspire higher, higher, higher in the Torah and in the Rash, why? So that he

will not be challenged from below, so that he does not deteriorate into perdition. The Torah wants to emphasize to us here, why will saints be for their God

? Because if they are not holy, if they are not Pharisees, if They will not be careful, they will desecrate

the name of their God, they will fall to the bottom of Saul. The Torah reveals to us here that there is no middle way

in the service of God, there is none! Rabbi Israel of Selant says man is like a bird. As the bird

cannot stand in the air, if it stands for a moment, to rest it will immediately fall. Thus man, if

he does not make strong actions with all his strength to always rise, the moment he stops rising

he immediately falls. It is a terrible thing how much a person should give his soul to the service of God, if he is already

doing the service of God, to do it with terrible perfection.


You must have heard of Cain and Abel. The Gemara says in Avot Darbi Natan Cain has no part

in the Ohab. How painful it is, the son of the first Adam, God created him, and Cain spoke to God, a

prophet. What was Cain's mistake? Not that he killed his brother Abel, there was a mistake before that ,

it was a deterioration, slowly deteriorating. Sages say, the night of Yom Tov has come

Passover Adam told them to his sons that on this night the children of Israel are going to offer Passover sacrifices,

offer them also before your Creator.


The first Adam was chosen by God, the handiwork of God, the whole world before them, before

only two sons. Everyone could take a few continents, they didn't lack anything good. Adam the first wanted

to awaken the attention of his sons to the gratitude of God. To tell them, we do

rule the world, the animals, the beasts, but it is not ours, but everything belongs to God. Therefore

he said to them, offer a sacrifice to God.


A woman who has not received a gift from her husband for twenty years and suddenly he buys her a beautiful sweater

but with an oil stain that cannot be removed, type B. She will tell him, I wish

you hadn't brought it to me, go to the store and return the sweater [and stay there with the sweater]. The husband says

, maybe it came out in the wash... But the wife does not need her husband's sweater she has

her own money. A gift without the giver is worth nothing, the main thing is how you give the gift with

or without heart. She doesn't need her husband's pistachio, but her husband's love.

A man can build his wife a villa with several floors, eighteen rooms, and she does not

know how to escape from him and the villa, did she marry the villa?!


Cain says, we really need to bring a sacrifice to God. Before Abel, preceded him and brought an offering

which was the remains of his food. He finished eating, left some leftovers, took some of them, put

oil on them and burned a sacrifice to God. No fire was fired and the victim was not accepted. Sometimes a guest comes

and it's hard for you to make chips, food, etc. again, you're a little tired. You say, there is

Shabbat food. But today is not Saturday, Tuesday...it doesn't matter. Cain brought from his food allowance,

from the leftovers, to whom? And Abel saw that Cain offered a sacrifice but the sacrifice was not accepted,

So he brought the firstlings of his sheep and their milk. Sheep that have not been sheared for wool. And the sacrifice of vanity will be desired.

Abel understood one thing, if you already offer a sacrifice to God, if you already want to bring

a gift to God and show love to God, then give the best, why do you bring him

leftovers?! Sheep have wool which is expensive. Abel took sheep that had not yet shorn their wool

and therefore the sacrifice was more expensive, more beautiful. Choose fat sheep with a lot of milk

and fat and sacrifice them to God. Fire came down from heaven and received our sacrifice.


Cain began to be jealous, for which he atones and lost his world. Instead of repenting and reflecting,

why did God accept the vanity offering and not my sacrifice? Repent, ask God for forgiveness and give a

perfect gift. "Cain said to Abel, I am looking because the world was created by mercy, but

it does not behave with the fruit of good deeds" - not because of good deeds, that I did good deeds, so why

Not accepted. Many times a secular person says, I pray, why did this happen to me? She is

already sitting in the secretariat of God, only she does not understand this. "And there is recognition of face

in the law" - protection, there is partiality in heaven. "Why will your sacrifice be accepted" - Cain wants to

understand. Abel answered him, there is no face recognition in the law except because my actions Better ones than yours will be

willingly accepted as a sacrifice. Cain replied to the vanity, there is no law, there is no justice, there is no punishment, and there is no reward and punishment

for the wicked and the righteous. Abel said to him, there is law and there is justice, and there is punishment, and there is reward

and punishment. They would quarrel in the field about this matter. And Cain took his brother Abel and hit him on the forehead

with a stone and killed


him. What did it start with? He did not offer a sacrifice to God. He knew a bad thing. Abel

brought the firstlings of his sheep, why didn't the commandment save Abel but caused him to die? I thought of

a simple idea here. Abel did an expensive commandment, the commandment was accepted, but there was nothing

fundamental in the essence of the mitzvah. Abel made the sacrifice after he saw Cain do it

and not after his father told him to. Such a mitzvah that you are pushed, dragged is a good mitzvah but

it has a drawback, it has no power to protect and preserve. Sometimes you have a good idea to do something, you

hear a sermon and accept the words but say no I will be the first, if there are

more people I will go to the class...if there are more...I will do the mitzvah, if.. if..

- no! God's work is not done if he does it.


Abraham was thrown into the fire, was saved and became Abraham our father. His brother Aren was thrown into the fire, in that

fire for the sanctification of God he was ready to jump, and what happened to him? got burned Why did Aren burn and Abraham

remained alive? Because Avraham did not know that he would survive. Nimrod said to him, who is God? He said to him,

The Lord God. Nimrod said to him, I am God. Said, no, you are human. i will throw you

Let's go and see if your God will save you. throw me into the fire Avraham was ready to burn for

the sanctification of God. After Abraham came out alive, they said to Aaron, who is God, Nimrod or God? Aren said

, wait, let's see the results, what will be left of Abraham. When he saw that Abraham came out

of the furnace alive, he said, The Lord is God, the Lord is God, I am ready to jump into the fiery furnace.

Why did it burn? Why didn't the commandment protect Aren? According to what he said, we will see what will happen

with Avraham.


When there is a mitzvah, when there is a sacred thing, don't wait to be the second, the third, but jump on the first one

with dedication, with love with all your heart, with all your strength, to worship the Almighty

and then everything is acceptable to God's will.