ואתה תצווה

" (פרשת תצווה)

במצוות תפילין לא כתוב "ואתה תצווה שיניחו תפילין" מדוע כאן במצוות האור,

הקב"ה אומר למשה כביכול לא אני מצווה אלא אתה תצווה את בני ישראל ויקחו

אליך...

הרב נסים יגן (חסדי נעמי ) | 27.2.12, 17:00


אגיד לכם רעיונות שחשבתי היום, אגיד לכם פירוש של פסוק אחד לעניות דעתי,

מה שאני חשבתי היום. לדעתי זה אמת, כך צריכים ללמוד את התורה. כל מילה

בתורה מלאה סודות. אמרתי פעמים רבות שהקב"ה מדבר אל בני אדם בכמה צורות

ודרכים. אחת מהדרכים היא דרך התורה הקדושה. החפץ חיים כותב במשנה ברורה

שכאשר אדם מקבל עלייה לתורה, אם הוא יתבונן בעלייה הוא יראה שאומרים לו

מה לעשות באותו שבוע, בשאלות ובעניינים שיש לו. צריך להתבונן כשקוראים את

התורה, כשקוראים תהילים. להתחיל ללמוד להרגיש את הנשמה שבאותיות, להרגיש

מה ה' רוצה, מה ה' שואל ממך, ועל כל צעד. אישה חותכת את היד, מקבלת מכה

קטנה, הקב"ה מדבר אליה. האוטובוס חולף על פניך, הקב"ה מדבר אליך. הבעש"ט

אומר, על עלה בשלכת שנושר, משמים מכוונים לאן הוא יפול. אין דבר בעולם

שקורה בלי השגחה פרטית, צריכים לראות את זה. אם ה' יתברך רואה שאדם מחפש

אותו, אז הוא נגלה אליו. לפי הרמה שאדם מוסר את נפשו לחפש את הקב"ה,

באותה רמה הקב"ה נגלה אליו. יש אנשים בחלום, בגילויים נוראיים, כל אחד

לפי הכלי קיבול שהוא הכין. העבודה שלנו בעולם הזה שהאדם יכין את עצמו

ככלי קיבול לקבל את האור האלוקי, את השפע האלוקי. זה לא קל.


אמרתי כמה פעמים משל יפה. הקב"ה צועק בתנ"ך ואומר, מדוע באתי ואין איש

קראתי ואין עונה. ה' משמים השקיף לראות על בני אדם לראות היש משכיל דורש

את אלוקים. לדרוש, לחפש את אלוקים. מוצאים אותו.


ראיתי בתנא דבי אליהו של אליהו הנביא והוא כותב מפורש, בין יהודי בין

גוי, בין איש בין אישה, כל אחד לפי מעשיו רוח הקודש שורה עליו. רק האדם

צריך להכין את עצמו ככלי קיבול, להתקדש להטהר, להמשיך להתחזק יום יום.


"ואתה תצווה את בני ישראל". אני מיד כשראיתי את זה אמרתי, במצוות תפילין

לא כתוב "ואתה תצווה שיניחו תפילין" וכן בפסח וכו'. מדוע כאן במצוות

האור, השמן הזך, הכתית למאור, הקב"ה אומר למשה כביכול לא אני מצווה אלא

אתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך.


המפרשים שואלים, מה זה ויקחו אליך? אני אמרתי, אבא כביכול לא נעים לו

לומר לבן שלו, תכבד אותי, תשמע לי. הרבה פעמים אומר למישהו אחר, תדבר עם

הבן שלי ותאמר לו כך וכך. היום צלצל אלי מישהו ואמר לי, תעשה טובה, תדבר

עם הבן שלי. יש דברים שזה דורש מסירות נפש, דורש הקרבה, התמדה וצניעות.

זה לא קל. בכל הנסיבות, בכל המצבים והתנאים במסירות נפש.


אצל הקב"ה הכל הוא אור, כחשיכה כאורה. אצלו אין לילה, אין חושך, הוא ברא

את החושך, אצלו הכל אור. אז מה הנפקא מינא אם ידליקו נר שיאיר לי? מה ה'

רוצה מאיתנו?


אמרתי דבר יפה. בשבוע שעבר ה' אמר למשה, ועשו לי מקדש. ומשה התקשה, אנחנו

נבנה לך בית? צריך להיות אלוקים בשביל לבנות לך בית.


אגיד לכם משל נפלא. לפעמים ילד בגיל שלוש עושה בית מנייר, סוכה מנייר.

כשהוא בא עם הנייר הזה לאימו היא מתלהבת, מנשקת אותו, תולה את הנייר

במטבח, גבוה. איזה יופי, איזה בית. הפנים שלה צוהלות, והילד שמח. האימא

שמחה שילד קטנה הביא בית מנייר, מודה לו. אומרת לו, זה יספיק לי, לאבא

ולשלושת הילדים, כולנו נכנס בבית הזה. תודה רבה לך.


כך הקב"ה אומר לנו, אני לא צריך את האור, את הנר. אומר למשה, תגיד לבני

ישראל, עניין של הידור, של מסירות והקרבה שיבוא ממך ולא ממני כביכול.

אהבת ה'. בלי אהבה ומסירות נפש אי אפשר להגיע לזה, צריך אהבה אמיתית

ומסירות נפש מהלב, שלמות בעבודת ה'. לא רק להתפלל, לא רק לברך, לעשות

מצוות על הצד הטוב ביותר, מכל הלב. אומר למשה, על התלהבות, על הידור, על

מסירות, על הקרבה, תצווה אותם אתה.


אמרתי למה הוא אומר "בני ישראל" שהרי ברור שמשה מדבר אל בני ישראל? ידוע

שבני ישראל זה רמה רוחנית גבוהה. הקב"ה אומר, בשביל לעבוד את ה' ברציפות,

בהתמדה יום יום, במסירות בעלייה. לא קונץ בערב כיפור לברך בכוונה. רואים

מישהו מתפלל נעילה בבכיות, אני לא מתרגש מזה. זה לא צדיק, הוא פוחד שלא

ימות. צדיק זה מי שמברך אשר יצר כל יום בכוונה. צדיקה זאת מי שמברכת ברכת

מזון כל יום בכוונה.


אומר הקב"ה, תדבר אל בני ישראל, כאן צריך בני עלייה, כאן צריך אנשים

קדושים, אנשים שמוכנים להיות בני עלייה. רשב"י אומר לבנו, ראיתי בני

עלייה והם מעטים.


להעלות נר תמיד –כל הזמן להיות במצב של עלייה, לא לעצור. אצלנו יום אסל

יום בסל, יום מברכים טוב יומיים לא, עולים ויורדים כך. כך לא מגיעים לשום

מקום. אצל שרה אימנו נאמר, שני חיי שרה –שני סוגי החיים שלה, בזמן

הייסורים והסבל,  בזמן הרגיעה והשלווה, כולם שווים לטובה, תמיד היא היתה

במצב של עלייה רוחנית.


היות וזה צריך לבוא ממך, דבר איתם ואמור להם "ויקחו אליך". לדעתי במילה

"אליך" יש עוד דבר. תדעו לכם, עם כל הקרבה שלך לאלוקים, כל הצדיקות שלך,

אל תעשו שום דבר בלי דעת תורה. אני תמיד מזכיר את זה. ראיתי איך שאנשים

סובלים מרורות בגלל שעקפו את דעת תורה, חיפשו איזה רב שיאמר להם מה שהם

רוצים לשמוע. כמה כואב לי הלב שבאים בני תורה, עובדי ה', שמים את הילדים

במקומות שאסור לשים. למה הוא לא שואל דעת תורה? שואל את אשתו. מי אלוקים?

אני שואל. והוא עונה לי, אני פוחד שאשתי תהרוג אותי. למה אתה לא פוחד

שאלוקים יהרוג אותך, מי הבוס. הילדים שנמצאים במקום לא טוב, בסוף הם יצאו

לתרבות רעה. אני לא רוצה לפרט, זה לא המקום. כל דבר צריך דעת תורה.


ויקחו אליך –אפילו להעלות נר, להדליק בבית המקדש שמן, ויקחו אליך –לשאול

דעת תורה, להתייעץ. בא אברך לסטייפלר בבקשה שיברך אותו לפני טיסתו לחו"ל

בשביל לאסוף כספים לכולל. כבר שכר מקום. קנה סיפריה. רשם אברכים. וקנה

כרטיס כדי לטוס במוצאי שבת. אמר לאשתו שהוא פותח כולל. הכל מסודר. אמר

לו, הרב, אני פותח כולל. אמר לו תסגור. אל תפתח. אמר לו אני נוסע הערב..

תסגור! ההוא אחרי שהוא אמר לאשתו. אחרי שהוא רשם את האברכים. לא נעים לו.

טס לאמריקה באותו הלילה. בדרך לניו יורק הוא נהרג בתאונת דרכים. הסטייפלר

אמר לו שלוש פעמים אל תסע.


כלומר אפילו להעלות נר תמיד בבית המקדש, הוא אומר "ויקחו אליך" תתייעצו

עם גדול דור.


לפעמים אני שומע אישה או איש פנאטי, "אני עוזב את העבודה". אני זוכר

שהייתי במקום עבודה ממשלתי, אמרתי הרצאה שם. ראיתי שם אדם עובד חצי יום,

גומר בשתיים עשרה את העבודה, מקבל ביגוד, משכורת שיכולה להחזיק שני

משפחות, חופשים, וכו'. החילונים שמעו לי, והוא עשה זקן מפוזר כמו קוף,

והעיקר …צריך כל דבר ביישוב הדעת. אמר לי, אני עוזב את העבודה והולך

לכולל. אמרתי לו, דחילק, לך לעבודה ותלך לכולל. אל תעזוב את העבודה.

בשתיים עשרה אתה גומר את העבודה, תבוא באחת, תאכל בבית ותלך ללמוד אחרי

הצהריים. התחננתי אליו שלא יעזוב את העבודה, והוא לא שמע לי. בעל תשובה.

אחרי כמה חודשים הוא עזב את העבודה המסודרת. היה יושב עוד שנתיים, שלוש

ומקבל פנסיה בגיל צעיר. בקיצור, אשתו באה אלי בוכה למשרד ואומרת לי שאין

לה מה לאכול. אדם שחי על שתיים עשרה אלף שקל פתאום מרוויח אלף שקל, עם

ילדים קטנים. מה עם אשתך, מה עם הילדים, מה עם דעת תורה. איזה לימוד זה.


כלומר יש נטיות פאנטיות לאנשים, והם עושים שטויות. צריך לשאול דעת תורה

אדם שיש לו דעת תורה. לקרוא שם לילד, יש לשאול דעת תורה. איזה שמות

מטופשים יש. היום צלצלה אלי אישה ואמרה לי את השם שהם מתעדים לקרוא לבנם.

אמרתי לה, אסור לקרוא שם כזה לילד. דברה עם איזה רב. אמרתי לה, רב שרב עם

אשתו? שהרב יקרא לבן שלו שם כזה.


צריך דעת תורה, אבל לצערי לא לכל אחד יש דעת תורה. צריך להתייעץ בכל דבר,

איפה לגור, איך להתלבש וכו'. ויקחו אליך –שמן זית דרך גדול הדור, דרך

צדיק אמיתי.


ראיתי בספר העקידה, הוא אומר ראיתי בספרים שגם העקידה של יצחק אבינו, ה'

אמר לו אני לא מצווה אותך אני רק מבקש שתעשה אותה. אתה רוצה תעשה, אתה לא

רוצה אל תעשה. זה הקונץ, השכר יותר גדול, אני לא חייב ואני עושה. כך

העקידה מקבלת משמעות יותר גדולה ועמוקה.


ויקחו אליך שמן- מה זה שמן? השמן אף פעם לא מתערבב עם מים אחרים, הוא

תמיד צף. ליהודי אסור להתערבב. אם יש יהודים חילונים, דתילונים במשפחה

שלו, גם אם זה ההורים שלו, גם אם זה דודים ודודות שלו…עשיו היה דוד, לא

להתערבב, שמן צף למעלה תמיד. להיות חזק. ויקחו אליך שמן –אני מחפש אנשים

שלא מתערבבים.


ראיתי מדרש יפה מאד. המדרש אומר שה' אמר לאברהם הרבה ציווים, תעזוב את

הארץ, לך לארץ ישראל שם יהיה לך עושר, שבע, ילדים. מי מבטיח לו? לא הבבא

סאלי, לא איזה רב, אלא הקב"ה. אני הייתי שומע כזאת הבטחה מה', הייתי רוקד

כמה שנים. אברהם אומר לשרה, בואי ונלך לארץ ישראל. הוא הלך לארץ ישראל

ושם "ויהי רעב בארץ". והוכחה לכך שלא היה להם אוכל לאכול שהרי ירדו

למצרים. וזאת למרות שה' ציווה עליו ללכת לארץ, אך משום פיקוח נפש ירד

למצרים. ה' הבטיח לו ילדים, והוא בגיל מאה ועדיין אין לו ילדים. ואברהם

לא שואל שאלות. אני אשמור עליך וחטפו את אשתו פעמיים.


אמר לי השבוע מישהו, איך שחזרתי בתשובה הפסדתי את הכסף, הפסדתי את העבודה וכו'.


איך אברהם החזיק מעמד? וילך אברהם כאשר דיבר ה'. מדוע נכתב דיבר ה', הרי

ברור שה' ציווהו? אלא וילך אברהם, לא בגלל ההבטחות של ה', אלא כאשר דיבר

אליו ה'. לכן לא היו לו שאלות. מתי כן היה לאברהם שאלות?


כל אישה שמחה כשנולד לה בן, אך אם הוא לא ילמד תורה מה הוא שווה. כמה

גויים יש בסין, מיליארד, עוד בן –זה עוד בן תורה, אחרת אין לזה שום ערך.


כשה' יתברך בא לאברהם ואומר לו, אני רוצה שתמול את עצמך, התהלך לפני

ואהיה תמים. הלך אברהם לממרא, לאדם לא יהודי, ושאל אותו, ה' אמר לי למול,

האם אמול? אמר לו ממרה, בוודאי. לכן ה' נגלה אליו בשדה של ממרא, וירא ה'

אליו באלוני ממרא. בגלל שממרא נתן לו עיצה על המילה, זכה שנגלה ה' בשדהו.


אני שואל אתכם, לשחוט את בנו לא שואל שאלות, ללכת ברעב –לא שואל שאלות,

בדיוק בברית מילה הוא שואל את ממרא? ואם ממרא היה אומר לו לא לעשות ברית

מילה, לא היה עושה ברית? מה כתוב כאן במדרש.


ראיתי דבר כל כך יפה. אומר המדרש, אברהם לא שאל אם למול או לא למול, זאת

לא שאלה בכלל. לאברהם היתה שאלה אחרת. כל ימי חייו קירב אברהם אנשים,

הביא מיליונים לעבודת ה'. כשהייתי במקסיקו ראיתי גויים משתחווים לפסל,

מוציא איזה עץ באמצע העבודה, באמצע הרחוב ולא מתבייש, על הבסטה שלו מוציא

איזה פסל עץ ומתחיל לדבר איתו. עמדתי והסתכלתי, השתגעתי, השתגעתי. ירדתי

מהמטוס ראיתי שזמן מנחה עוד מעט ועובר, עמדתי בפינה והתפללתי מנחה. פעם

בבוקר התחלתי להניח תפילין, ראיתי איזה בחור בלי כובע ואומר לי, תביא גם

תפילין, מוציא כיפה שחורה ושם על השולחן. אמרתי לו, כשהיית במטוס ישבת

בלי כיפה, ועכשיו אתה אומר תביא לי תפילין, ואם לא הייתי מביא לך, לא

היית מניח כל היום?! מה אתה מתבייש?! באמצע אחד משדה תעופה באחת ממדינות

העולם, הנחתי תפילין, התפללתי מתוך סידור. בא אלי גוי ושאל אותי, מה זה

הקופסאות האלה. אמרתי לו, זה רדארים עם הקב"ה, מקלטים. אומר לי, תביא לי

קצת, תשמיע לי מה אתה שומע.


אברהם אבינו קרב אנשים מכל העולם לעבודת ה'. פתאום ה' אומר לו, תהיה

אחרת, תעשה ברית מילה. אמר אברהם, איך אני אקרב עכשיו, יגידו שאני אחרת.

יגידו, אתם שחורים, אתם פאנטים. כולם יפרדו ממנו וכך לא יוכל לקרב אנשים.

אמר אברהם, אולי אעשה את הברית במקלט, בסתר [כמו בסיביר] כך אף אחד לא

ידע, וימשיך לקרב אל ה'. או שיעשה באולם עם פרוז'קטורים, טלוויזיה שיראו

כולם שהוא עושה ברית. הוא הסתפק איך לעשות את הברית.


ה' יתברך נגלה לאברהם ואמר לו, אתה פוחד שאתה שונה מכולם, אתה פוחד

שתפסיק לקרב, אני שמח להגיד לך שאתה שונה מכולם, שאתה אדם אחר. אתה תתחיל

לבנות את זרע ישראל, את עם ישראל, את העם הנצחי. אתה פוחד שאתה שונה? אין

לך מה לפחד –אתה שונה.


אמרתי פעמים רבות, מצווה לקרב אבל לא להתקרב. לפעמים להזמין בחורה לשבת

כדי לקרב אותה, והיא לבושה בחצי לבוש, אל תזמיני אותה. או בחור עם קוקו.

צריך להזהר בשביל הילדים, הילדות שבבית. אני ראיתי מקרים רבים שאורחים

קלקלו את הילדים של הרב, של בעל הבית. צריך להזהר! לא להכניס אורחים, אלא

עם שכל. זה מה שאמר ה' לאברהם, אתה אחר, אתה שונה. אתם שחורים עם לב לבן,

אתם לבנים. יש לבנים עם לב שחור. שונאים אותנו יותר מהערבים, ה' ישמור.


זה שמן. ועוד דבר שמן תמיד צף למעלה, תמיד בעלייה. אני זוכר כשאני החלטתי

ללכת ללמוד ללכת בישיבה, איך קרובים חשובים, במעמד בכיר, צחקו עלי, בזו

לי. לא התייחסתי אליהם. היום אותם קרובים באים אלי, לשים את היד, לתת

ברכה. צריך להיות עקשן בעבודת ה', להיות חזק, לא להתפעל מאף אחד.


אני זוכר סיפור מרגש מה זה לא להתערבב. סיפור ששמעתי מבעל המעשה בעצמו.

הרחוב מלא כפירה, אין בית שאין שם "מת"- מישהו מקולקל. כמה צריך להזהר.

הרב מבריסק עליו השלום היה בזמנינו. כשהתחילה מלחמת העולם השניה הוא ברח

מבריסק והגיע למיר, שם נתמנה לרב העיר. אני הכרתי אותו, הרב קלמונוביץ'

באמריקה, ראש ישיבת מיר באמריקה. שמעתי אותו מספר את הסיפור.  כשהוא בא

למיר ששם עוד היה רגוע. שכר איזה חדר. כל המשפחה באיזה חדר. הכל קשור

בסדינים. הוא והילדים שלו שעכשיו כולם גדולי הדור, שמו מאחורי הדלת. פחים

ושקים של עפר ואבנים. שיהיה קשה לפתוח את הדלת ולסגור. הרב קלמנוביץ אמר

שהרב מבריסק בא למיר, אני שמעתי ממנו, אז הוא בא לבקר אותו. הוא דופק על

הדלת. דופק ודופק. מי זה? זה הרב של העיר. הרב קלמנוביץ. לקח להם רבע שעה

לפתוח את הדלת. עד שהוציאו את הפחים והשקים. הרב קלמנוביץ ראה את זה אז

הוא אמר לרב מבריסק, פה אין מלחמה. למה שמת את זה? אתה הרב של העיר ואתה

לא יודע הלכה מפורשת ברמב"ם? בשולחן ערוך? אמר לו, אני לא זוכר. לשים

פחים? חביות? אבנים ועפר? אני לא זוכר הלכה כזאת. אמר לבן שלו, תביא לי

רמב"ם. הלכות דעות. הלכה מפורשת. הרמב"ם כותב בהלכות דעות. פרק ו' הלכה

א'. דרך דרך בריתו של אדם. הטבע של האדם. להיות נמשך אחר רעיו וחבריו.

לפיכך האדם צריך להזהר. ואם כל העיר חילונים? שיעשה מהבית שלו מדבר.

שהגישה לשם קשה. פה בעיר הכל כפירה ברחוב. אני הייתי צריך ללכת למדבר.

עכשיו מלחמה אני לא יכול ללכת למדבר. הפכתי את החדר שלי למדבר. שכל כניסה

ויציאה לוקחת זמן. לזכור שלא להתערבב עם הרחוב. לא לקלוט את ההתקפות של

הרחוב. כל הבנים שלו גדולי תורה.


"ויקחו אליך שמן זית" –מהו הזית? למה הביאו עצי זית מההרים וזרעו אותם

בכניסה לירושלים? עלי עץ הזית אף פעם לא נושרים, לא בחורף ולא בקיץ, לא

ברוחות ולא בחום הלוהט. עץ זית תמיד עליו ירוקים.


זה לא קונץ שאישה חרדית כשהיא בחברה חרדית. כשהיא בחברה דתילונית היא

הופכת להיות לונית, כשהיא בחברה חילונית היא משתדלת להראות את עצמה

חילונית, לא! אל תהיי תולעת מחליפה צבעים. זית, בכל מצב, בכל מקום שתשימו

את העץ, בכל מקום, בכל זמן, שמן זית. כך אני רוצה שתהיו. יש פסוק מפורש,

פרי עץ יפה מראה קראך ה' צבקות. ה' קורא לעם ישראל עץ זית. עץ שלא משיר

את פירותיו, את העלים, ותמיד ירוקים ויפים.


זך –מה זה זך? אומר הקב"ה, את עושה מצווה על הצד הטוב ביותר. צניעות

בצורה הטובה ביותר, מתלבשת בצניעות. לא ללבוש ברחוב נעלי טניס מגושמות,

כמו איזה צנחנית. באו כמה אמריקאיות והכניסו את אופנת הגויים מניו יורק.

כל כבודה בת מלך פנימה, צנועה. זה מתחיל בנעליים.. להזהר באיפור, בלבוש.

אפשר ללבוש מטפחת לא צנועה. פעם באה אישה חרדית עם מטפחת לא צנועה מאד.

הוצאתי את בעלה ואמרתי לה, ביתי את לבושה מאד לא צנוע, תלבשי יותר צנוע.

היה לה משהו קשור במצח כמו איזה גויה מאוגנדה. אפשר ללבוש שמלה ארוכה לא

צנועה, גרביים לא צנועות, עם כל מיני כוכבים ולהטוטים, ה' ישמור. ועוד

חרדיות מוכרות את זה…וחרדיות לובשות את זה. המקום של הכוכבים בשמים, לא

בגרביים. לא מצחיק, כואב לי הלב, אני מדבר מתוך כאב. את לא פוחדת

מגיהינום?!


שמן זית זך, אומר רש"י, הטיפה הראשונה של הזית. בלי שמרים, בלי פסולת

–בלי נגיעות. מתפללת לה' בלי נגיעות, מברכת בלי נגיעות, מענגת שבת בלי

נגיעות. כמה פעמים את עושה צ'ונט בערב שבת ואומרת "לכבוד שבת קודש"? "יש

לי אורחים..".


התורה הקדושה כותבת איך לחפש את התורה, איך לחפש את ה'. אם תבקשנה ככסף,

וכמטמונים תחפשנה אז תביא יראת ה' ודעת אלוקים תמצא.


מה זה תחפשנה ככסף? לרגל יום הולדתה, אישה אחת נכנסה עם בעלה לחנות כלי

כסף כדי לקנות פמוטים. היא ראתה פמוטים גדולים, יפים, משהו מאנגליה, אמנם

דמוי כסף אבל זה נשאר כל הזמן אותו צבע, זה יפה, זה גדול, ומאה שקל. יש

פמוטים ששווים ארבע, חמש אלף שקל, יותר נמוכים, וזה משחיר, את צריכה כל

יום שישי להבריק את זה. אם יש לה שכל היא אומרת שהיא רוצה את הפמוטים

מכסף טהור. ציפוי כסף זה רק מבחוץ כסף, ואילו פמוטים מכסף כולם מכסף, גם

הפנימיות מכסף. [רק יש נשים שבשבוע הראשון היא מבריקה את הפמוטים, בשבוע

השני מבריקה רק אחד, ובשבוע השלישי זה נראה כמו נחושת חלודה].


אישה אמיתית רוצה את הפנימיות מכסף. אם תבקשנה ככסף –לעשות כל מצווה עם

הפנימיות, עם כל הלב. זה זך.


מה זה שמן? חשבתי היום עוד נקודה יפה. שמן מאיר לסובב. בעבר לא היה חשמל,

והתאורה היתה רק משמן. השמן מאיר לאחרים. לא מספיק שאת שומרת תורה

ומצוות, שה' זיכה אותך לכך. אלא תשתדלי להאיר לאחרים. הדרך הטובה ביותר

להאיר לאחרים זה הדוגמא האישית שלך.


ספרתי לכם פעם איך שנהג מונית חזר בתשובה. נסע בשבת ברח' בר אילן, הסיע

פועלים. בא אליו אדם לבוש יפה עם בניו ואומר לו, שבת שלום לך יהודי יקר.

לא צעקות, לא "שבס", לא אבנים, לא כלום. שבת שלום עם מאור פנים. הנהג כל

כך התרגש ואמר, הוא ילך בשבת עם הילדים ואני אלך עם פועלים?! אמרתי

לפועלים לרדת מרכבי, חזרתי הביתה לקחתי את הילדים לבית הכנסת. מאז אני

שומר מצוות. אם היה מקבל אבן…


רבותי, מאור פנים, שמן למאור –להאיר לאחרים.


ואח"כ התורה כותבת להעלות –מדוע לא כתוב לעלות נר תמיד? אלא לא לעלות אתה

לבד, אשתך לבד, אלא להעלות גם אחרים, להאיר גם לאחרים. להעלות נר תמיד.


כתית –את הזיתים כותשים. לפעמים כשטוב לך, את שמחה ומאושרת. כשקצת הבעל

מזייף, את לא יכולה לסבול כבר. אם זה כתית אז הוא למאור. אם אדם מסוגל

בכל מצב להיות כתית אז הוא למאור.


נר תמיד –להיות תמיד, בעקביות.


תמיד, לא יום אחד, לא רק בערב כיפור, לא רק ליד הכותל.


אמרתי לכם מה שראיתי בזוהר, דברים נפלאים. הזוהר הקדוש אומר, אחת שאלתי

מאת ה' .. שבתי בבית ה' כל ימי חיי. שבתי –זה אותיות שֶבֵתִי –שהבית שלי

יהיה בית ה' כל ימי חיי, משכן לשכינה. זה מה שדוד מתפלל, כל ימי חיי –בכל

גיל בכל מצב. זה לא קל. לפעמים הילדים מוציאים מהכלים, לפעמים הבעל משגע,

לפעמים האישה משגעת. תמיד, תמיד, תמיד, זה לא קל, אך זה ציווי ה', להעלות

נר תמיד.


אם רוצים לראות הנהגה מעל הטבע, הנהגה ניסית, צריך להיות כל הזמן במצב של

עלייה, בכל מקום, בכל זמן, בכל הנסיבות. מטוס טס ליפן במשך שש עשרה שעות.

תארו לך שחמש עשרה שעות ותשעים ותשע דקות נסע בסדר, יפה, ישר, רגועים,

בדקה האחרונה הטייס נרדם או התעצל, הוא לא טייס הוא רוצח. והוא יאמר, זה

לא פייר, שש עשרה שעות פחות דקה אחת נסעתי בסדר, ואילו דקה אחת קצת כך

התעצלתי.


לא להשאיר כלים וללכת לישון, לעשות אותם בערב. מחר בבוקר הלכלוך יהיה כמו

אבן, צריך יותר אמה, יותר כוחות ויותר כסף, יותר עצבים. לא להשאיר למחר.

ספרדים, מקסיקנים כל דבר אומרים, "מניינה, מניינה" –מחר, מחר. אך לא,

טודי [היום]. ? היום, מחר אני אתחיל את השיעור –לא, עכשיו. אם רוצים

הנהגה מעל הטבע בבית, צריך לעבודת את ה' בתמידות מעל הטבע, להתמיד בזה

בקביעות. אז החיים מתנהלים בלי הסתר פנים שזה קשה מאד. לעבוד בהתלהבות,

בנקיות, בלי שום נגיעות, כמו פרה אדומה.


אמרתי לכם פעם, ויקחו אליך פרה אדומה –אם שני שערות מתוך מיליארדי השערות

הן שחורות, הפרה פסולה. מה יש אם יש שני שערות שחורות? א. אפשר לצבוע

אותן בסלון. ב. אפשר להוציא אותן עם פינצטה, ולא ירגישו בכך. אומר הקב"ה,

הפרה פסולה.


הקב"ה רוצה ללמד אותנו בכך שצריך שלימות במצוות, שלימות בעבודת ה'. ה'

מצווה אותנו להביא קרבן בלי מום, מדוע? אתה מקריב לה', לכן צריך להיות

שלם. לא חשוב שלא רואים את המום.


מכל דבר צריך ללמוד מוסר. אני זוכר ולא אשכח לעולם. פעם אחת הייתי אמור

ליסוע ביום ראשון בלילה מניו יורק לארץ, הייתי עייף כבר. פגשתי יהודי

בבולטימור שחזר בתשובה מקלטות שלי. הוא שמע שאני בעיר ובא אלי. אני לא

מכיר אותו. אמר לי, יש לי חנות באושין סיטי על חוף הים, נסיעה של שש שעות

או טיסה של חצי שעה, תבוא איתי. דחיתי את הטיסה לארץ ונסעתי איתו ביום

ראשון בבוקר למשך חמש שש שעות. ניסיתי לקרב את היהודים. איי, יש הרבה

שחושבים שהם חרדים. ראיתי שם אדם חרד שהפריע לי, שקלקל לי. אמרתי ליהודים

שישמור שבת, שיסגרו את החנויות בשבת.


למחרת הייתי חייב ליסוע לניו יורק, וונשינגטון,  כדי לתפוס את הטיסה

לארץ. הטיסה מאושין סיטי לוושינגטון במטוס היא חצי שעה. ובמטוס, כל חצי

שעה הגיעה דיילת, "אתה רוצה תפוח…מיץ תפוזים, אשכולית.. כוס תה חם, רוצה

קולה, רוצה דייאט…", לא. כל כמה דקות באה להנעים לי את חצי שעת הטיסה,

שבשביל אותה טיסה שילמו מאה דולר. בשביל מאה דולר היא הגיעה כל רגע

לשאול, מה אפשר לעזור לך. חשבה שאני נפגעתי. "מה אפשר לעזור לך, מה אפשר

להיטיב לך, מה אפשר להביא לך…". אמרתי, דיילת –בשביל משכורת של מאה,

מאתיים דולר בשבוע, איזה השתדלות, איזה פינוק, איזה מילים, איזה טון,

איזה יופי.


אם כל אישה היתה מדברת לבעלך כך, הוא לא היה מת אף פעם. לא מאה דולר נותן

לך את החיים, אם כל בעל היה מדבר אל אשתו כך "מה אפשר להביא לך, מה אפשר

לעזור לך.." האישה לא היתה מזדקנת אף פעם.


אני למדתי מאותה אישה מוסר השכל.


הרשב"ם כותב דבר מעניין, הקב"ה אמר לאהרון ולמרים "איך לא יראתם לדבר

בעבדי, במשה". משה –בכל ביתי נאמן הוא. אומר הרשב"ם, נאמן הוא –כיתד הזה

שלא ימוט בכל רגע, בכל שעה ביום, באותו מצב. "עכשיו אני עייפה מתה, תעזוב

אותי". את לא עייפה, את עצלה. אף אישה לא מתה מעודף עבודה [וכן גבר]. זה

הכוונה להעלות נר תמיד…- כל הזמן.


הזוכים בנר תמיד…- שנר המערבי שמו שמן כמו בכל הנרות, ובמשך מאות שנים

כולם כבו כשהשמן נגמר, והנר המערבי היה דולק מאות שנים, ממנו היו מדליקים

את יתר הנרות.


אם רוצים לזכות לגילוי כזה של שכינה, להראות ששכינה שורה בישראל, שכינה

בבית, צריך להעלות נר, נר תמיד.


רבותי, לפעמים אישה חושבת שהיא צדקת, גמרה את התהילים. לפעמים אדם חושב

שהוא צדיק. הזכרתי במשל יפה. שני חסידים שמעו מפי רבם שאם אדם לא מדבר

דברים בטלים במשך ארבעים יום, שומר את פיו, זוכה לרוח הקודש. אמרו,

ארבעים יום זה לא קשה לשמור, נשים פלסטר על הפה. וכך שמרו את פיהם במשך

ארבעים יום. אחרי ארבעים יום המתינו לרוח הקודש, לגילוי אליהו. אך לא

גילוי ולא אליהו, רק רוח סערה שהיתה כתוצאה ממזג האוויר. הלכו לרבה כדי

לשאול אותו מדוע לא זכו לגילוי. כשהמתינו החסידים בחדר ההמתנה יצא אליהם

רבם ולקח אותם בחוץ. בחוץ היתה עגלה עם שני סוסים, עגלה של הרבה. הוא אמר

לשני החסידים, הסוסים האלה לא דברו דברים בטלים ארבעים יום. כבר שנים שלא

דברו דברים בטלים, האם בשביל זה יהיה להם גילוי אליהו.


זאת אומרת שלא מספיק ארבעים יום, אלא מהות האדם צריכה להיות כך. לשנות את

המהות. אם המהות משתנה אז האדם זוכה.


זה הסוד שכתוב בתורה "והיה עקב תשמעון". עקב זה בסוף. לא להתעייף, עד

הסוף. עקב –בעקביות, יום יום, שעה שעה.


הפסוק אומר, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בא יום ה' הגדול

והנורא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. אני אמרתי את זה תמיד

בדרשותי, וראיתי את זה ברש"י. רש"י אומר, בדור האחרון יהיו הורים שיחזירו

בתשובה את בניהם, ויהיו ילדים שיחזירו בתשובה את הוריהם. לעיתים קרובות,

כמעט בכל דרשה בעולם, באים אלי ילדים קטנים, פיצפונים, נדחפים ואומרים

לי, הרב, תברך את ההורים שלי שיחזרו בתשובה שלימה. כשדברתי בערוצים על

טהרת משפחה בארץ, קבלתי טלפון ממיטת ילדה שסובלת מכאבים. ילדה צלצלה אלי

מאיזה עיר בארץ ואומרת לי, כבוד הרב, תצלצל אל אימא שלי שתשמור טהרת

משפחה. בכתה. כמה פעמים באים ילדים קטנים ובוכים.


יום אחד באתי לישיבה להתפלל שחרית, אני מניח את התפילין והטלפון במשרד

מצלצל. אני לא במשרד בשבע בבוקר. ילדה קטנה בת אחת עשרה משכונת יד אליהו

מצלצלת ואומרת לי, כבוד הרב, סוף, סוף, אבא שלי הסכים להוציא את

הטלוויזיה מהבית. תבוא תיקח אותה, ותביא סט קסטות. אמרתי לה, האם אימא

שלך מסכימה? כן, הנה אימא שלי. אמרה לי האימא, תבוא ותיקח לפני שהוא חוזר

מהעבודה. אני התרגשתי כל כך, רשמתי את השם, את הכתובת והטלפון. אמרתי,

אני בא היום אחרי הצהריים, בין שתיים לשלוש, לפני שהבעל יחזור מהעבודה

ויתחרט. אני מניח את השפורפרת והטלפון מצלצל שוב. באותו בוקר, באותה שעה,

באותן דקות. ילד תימני קטן מצלצל ואומר לי, כבוד הרב, אני רוצה את כל סט

הקלטות שלך כדי לעשות ספרייה בשכונה שלנו. שכונה חילונית באחת מערי הארץ.

אמרתי לו, זה עולה כסף. אמר לי, אל תדאג, לקחתי בקבוק קוקה קולה, חתכתי

אותו לשניים, אספתי מילדים קטנים שקל ועוד שקל, וכך מילאתי את כל הבקבוק.

היה סכום כסף בשביל ארבע סטים. אני התרגשתי. אמרתי לילד, אני בא אליך

היום בשעה הזאת, תחכה לי.


זה לא קל לי ליסוע, אבל הילדים מרגשים, קורעים את הלב. נסעתי להרצליה

[סליחה, לעיר], הגעתי לשכונת הילד ושם אני רואה שוטר על קטנוע משטרתי.

אני מוציא את הפתק ושואל אותו, איפה משפחת זה וזה, רחוב זה וזה. אומר לי,

אני לא מכיר. אה, שוטר שגר שם בשכונה ולא מכיר את הרחוב?! למה הוא לא

הכיר? למה זה היה הבית של השוטר.


טוב, שאלתי אנשים.. פתאום אני רואה ילד תימני קטן עם בקבוק קוקה קולה מלא

שקלים, ראה אותי מרחוק וקרא לי, הרב יגן, זה אני…התחיל לרקוד, איזה שמחה.

בשמחת תורה אנחנו לא שמחים כמו שהילד הזה שמח. שמח, נתן לי את כל בקבוק

הקוקה קולה. לא ספרתי, נתתי לו את הקלטות ואמרתי לו, תהיה בריא.


פתאום מגיע הקטנוע עם אותו בן אדם שאומר שהוא לא יודע איפה הוא גר. אני

מסכים איתו שהוא לא יודע איפה שהוא גר. אמר לי הילד, כבוד הרב, זה אבא

שלי, תדבר איתו, תרחם עלי. אמרתי לו, בסדר. נכנסתי עימם לביתם ודברתי עם

האבא והאימא שישמרו לפחות על "נשק", "וסכותה לראשי ביום נשק" –נידה, שבת

וקשר של תפילין. הילד בכה, אני בכיתי, האימא בכתה, ואותו שוטר היה מבויש

ואמר לי שהוא לא מכיר את המשפחה ואל את הרחוב ואל את השם. הוא היה מאד

מבויש.


אחרי זה נסעתי ליד אליהו, עליתי לבית הילדה. הילדה והאימא שמחו, רקדו,

זרקו טופים, כמו חתונה. הוציאו את הטלוויזיה, סדרתי להם את הקלטות. איזה

שמחה, איזה אור, הילדה הקטנה בת השתיים עשרה, והאימא עם חיוך, עם שמחה.

רבונו של עולם, אתה זוכר, בזכות זה תשלח לי רפואה שלימה. באותו יום הלכתי

להרצליה ולתל אביב.


אני ספרתי פעם, זה התפרסם בארץ, אך שכחו להגיד שאני פרסמתי את זה. הייתי

פעם באיזה חוג בית, באחת מערי הארץ, עד השעות המאוחרות של הלילה. בסוף

הגיעו זוג הורים, הגבר עם כיפה, רואים שהם בעלי תשובה. אמר לי הגבר, הרב,

אתה יודע מי החזיר אותנו בתשובה? אמרתי, הייתם בסמינר? לא. רב? לא.

קלטות? לא. אז מי החזיר אתכם בתשובה? הילדה שלנו בת ארבע, בגן ילדים. אני

הייתי המום ושאלתי אותם איך קרה הדבר. ספרו לי אותו זוג ואמרו לי, אנחנו

לא דתיים, עזבנו את הדת, והדת עזבה אותנו. לא רק כשאת חולה לקרוא אלוקים!

מה קרה? הוא שם לך מזכירה. עד שאת לא מזכירה, הוא שם לך מזכירה. את לא

שומעת, והוא כביכול לא שומע.


הגננת של אותה ילדה כנראה היתה בעלת קצת מסורת. היא למדה את הילדים לעשות

חלות בערב שבת, להדליק נרות. יש ילדים עם נשמות של הורים, ויש הורים עם

נשמות של ילדים, לא התפתחו. היא באה לאמה במטבח. מרוגשת. אמא, בואי נדליק

נרות שבת. האמא נתנה לה סטירה. תשתקי! מי אמר לך את השטויות האלה? הילדה

בכתה והלכה לחדר שלה. שבת השניה, היא באה שוב לאמהּ. בואי נדליק נרות

שבת. די כבר עם השטויות האלה. בשבת השלישית היא לקחה שקל מהארנק של אמא.

ילדה בגן ילדים. והלכה למכולת. נתנה לו שקל. אמרה לו תביא לי נרות. נרות

בשקל? נרות מוכרים בחבילות. ההוא חשב נרות של מתים. של יורצאייט. נרות

נשמה. בפחים. הביא לה שני נרות נשמה. של מתים. הילדה באה. נכנסה לחדר

שלה. שמה את הבובות.  את הכלבלב. את כל הדובונים. כולם מסביב לשולחן.

והדליקה את שני הנרות. שמה את ידיה על העיניים והתפללה. האמא אומרת

לבעלה, לך תראה איפה הילדה. לא שמעתי ממנה שעה שלימה. הוא פותח את החדר

של הילדה. הוא רואה שני נרות של מתים דלוקים. מה את עושה? הילדה פחדה.

שום דבר שום דבר. מה זה שני הנרות האלה? הדלקתי נרות שבת. אחד לאבא ואחד

לאמא. יש ילדים עם לב של הורים. ויש הורים עם לב של אבן. ילדים צריכים

לבכות שההורים יחזרו בתשובה.


אני לא אשכח, רבותי היקרים. אצלי במשרד מחכים בדרך כלל אנשים מבוגרים.

זוגות. נשים. ילד קטן. כזה מותק. עם כיפה שחורה. מחכה בתור ביום ראשון

בבוקר. אני חשבתי שהוא רוצה ברכה וללכת. אז לא רציתי שיחכה בתור לכל

הזוגות. אמרתי לו אתה רוצה ברכה? אמר לי, לא כבוד הרב. פרצוף של מלאך.

אני רוצה לדבר איתך בארבע עיניים. טוב, תחכה בתור. כשגמרתי עם שנים שלושה

זוגות הוא נכנס. היה נרגש ומפוחד. אמר לי, כבוד הרב, אתמול שמעתי את אבא

ואמא רבים. אבא אומר שהוא יעזוב ויסע לחו"ל. אולי אתה יכול להשפיע עליו

שישאר בארץ? אמרתי לו, תגיד לאבא שלך שיצלצל אלי. אמר לי, אם הוא ידע

שאני באתי אליך, הוא יהרוג אותי לפני שיצלצל אליך. זה בן אדם שאין לו לא

דין ולא דיין. מה אתה רוצה שאני יעשה? בן אדם שרוצה לעזוב את אשתו

והילדים ולברוח לחו"ל. שאלתי את הילד, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לי,

אתה רב או אני רב? אני צריך להגיד לך מה לעשות? כפרת עוונות. קשה לדבר עם

בן  אדם חילוני. אנטי. בלי שאני רואה אותו.


לקחתי ממנו את השם ואת המספר. אמרתי לו, לך תתפלל לה'. תתפלל שאני אצליח.

זו משימה מאוד קשה. אני עם דמעות בעיניים צלצלתי מיד לאבא. הלו! כן.

איציק? כן. אחרי שהוא ענה לי, התבלבלתי. לא ידעתי מה לומר לו. אמרתי לו,

מדבר הרב יגן. מה אתה רוצה? תשמע רצינו איזה פועל בישיבה. מנהל משק. אולי

אתה מוכן לעבוד אצלי. אני אשלם לך. כן, כבוד הרב, אניח יודע חשמלאות.

נגרות. אינסטלציה. יש לי הרבה תעודות ואין לי עבודה. יש כאלה יש להם

עבודה ואין להם תעודות. אמר לי, אני יודע הכל. אמרתי לו, תבוא מיד. רח'

יוסף בן מתתיהו 10. תוך זמן קצר מגיע אחד כמו אלה שמרימים את המקררים על

הגב. בא, מסתכל. שלום, כבוד הרב, אני איציק. הוא מסתכל מה שבור. ברוך ה',

הכל היה בסדר. שום דבר לא שבור. חוץ ממנו. כבוד הרב, מה לעשות? מתי אתם

מתחילים לעבוד? אמרתי לו בשעה שבע בבוקר. אני בשבע מניח תפילין. הוא בא

בשבע בבוקר. עם ארגז כלים בגודל שלו. אמרתי לו, תשמע 'יא איבני' , אני

אשלם כל יום. אם אין עבודה, תשב עם אבא שלי למעלה בישיבה. הוא יספר לך

סיפורים. אמר, מה אכפת לי? אם אתה משלם לי. קראתי לאבא שלי, אמרתי לו. אל

תגיד לו שבת. כלום. אל תתחיל איתו. אתה רק תספר לו סיפורים. אמר לי,

הבנתי. הוא כל מקום מסתכל. ישב עם אבא שלי. כל הזמן מספר לו סיפורים.


יום שישי אחרי זה. אני בבית מנסה לנוח. הבת שלי אומרת, אבא, ילד קטן מחכה

בדלת. אני יוצא לבחוץ רואה את הילד שהיה אצלי ביום ראשון. מה אתה עושה

פה? כבוד הרב, הצלחת להשפיע על אבא שלי שלא יטוס לחו"ל? עשית משהו? אם

אני אספר לך שאבא שלך לומד אצלי בכולל, תאמין? אומר לי, לא. לקחתי אותו

לישיבה. הראתי לו את אבא שלו. בא תכנס. תגיד לו שלום. לא, לא. הוא יהרוג

אותי. הוא ראה את אבא שלו יושב עם אבא שלי לומד גמרא. מתווכח איתו. לא.

כן. ירדנו למטה עם דמעות. והתחבקנו בחצר של הישיבה.


יום ראשון אני מקבל טלפון מאיזה אשה. היתה חולה בבית חולים. שאלה אותי

איזה שאלה ברפואה. אמרתי לה, אל תתני לרופאים לעשות כלום. אני בא מיד

לבית החולים. באתי לבית החולים באותה העיר. שאלתי שם במזכירות מי זה

הרופא הכי טוב בנושא הזה. ובקשתי שיקראו לו מיד. קראו לו ברמקול : דר'

וייס. הרב יגן מחכה לך. בא הרופא. מה אתה רוצה? תטפל באשה הזאת. פרטי. זה

יעלה לך הרבה כסף. כמה שאתה רוצה. שילמתי לו הרבה כסף. ברוך ה', האשה

ניצלה.


אשה אחת באה אלי. היא שמעה את השם שלי ברמקול. אומרת לי, אתה הרב יגן?

כן. תודה רבה לך שהצלת את הנישואים שלנו ואת החיים שלנו. מי את? הילד

שהיה אצלך ביום ראשון שעבר הוא הבן שלי. ובעלי לומד אצלך בכולל. היינו

רבים כל הזמן. עכשיו הוא אומר לי לשים מטפחת ראש. נהיה פנטי. אסור פאה.

תשימי פלטה. התחילה לבכות.


רבותי היקרים, שנמשיך לחזק ולהתחזק. לעלות ולהעלות. נר תמיד בקודש

הקודשים. בקרוב מאוד בבית המקדש השלישי בנוי."And you will command" (Parashat Titzvah)

In the tefillin mitzvot it is not written "and you shall command that they put on a tefillin" why here in the light mitzvah,

God says to Moses, as it were, I do not command, but you command the children of Israel and they take it

You...

Rabbi Nissim Yagan (Hasadi Naomi) | 27.2.12, 17:00


I will tell you ideas that I thought today, I will tell you the interpretation of one verse in my humble opinion,

What I was thinking today. In my opinion this is true, this is how the Torah should be studied. every word

The Torah is full of secrets. I have said many times that God speaks to people in several forms

and ways. One of the ways is through the Holy Torah. Hafetz Chaim writes in a clear Mishnah

that when a person receives an aliyah to the Torah, if he observes the aliyah he will see that he is being told

What to do that week, with questions and matters he has. You have to watch when you read

The Torah, when reading the Psalms. To start learning to feel the soul in the letters, to feel

What God wants, what God asks of you, and for every step. A woman cuts her hand, gets hit

Little girl, God is speaking to her. The bus passes you by, God is speaking to you. The Beshat

Says, on a leaf in a tree that falls, the heavens direct where it will fall. There is nothing in the world

that happens without private supervision, we need to see it. If God, blessed be He, sees that a person searches

him, then he will be revealed to him. According to the level at which a person surrenders his soul to seek God,

At the same level God will reveal himself to him. There are people in a dream, in terrible revelations, everyone

According to the receptacle he prepared. Our work in this world is for man to prepare himself

As a receptacle to receive the divine light, the divine abundance. its not easy.


I have said a beautiful parable several times. God shouts in the Bible and says, why have I come and there is no one

I read and there is no answer. God looked down from heaven to see on humans to see that there is an educated one demanding

You are God. to demand, to seek God. find him


I saw in Tana Debi Eliyahu of Elijah the prophet and he writes explicitly, between Jews and between

Gentile, between man and woman, each according to his deeds the Holy Spirit descends upon him. Only the person

One has to prepare oneself as a receptacle, to be sanctified and purified, to continue to be strengthened day by day.


"And you will command the Israelites." As soon as I saw it I said, with the mitzvah of tefillin

It is not written "and you shall command that they put on tefillin" and also on Pesach, etc. Why here in the mitzvot

The light, the bright oil, the liturgy for light, the Holy One says to Moshe as it were, I do not command but

You will command the Israelites and they will be taken to you.


The sailors ask, what is this and they will take it to you? I said, so-called father doesn't like him

To tell his son, respect me, listen to me. Many times I tell someone else, talk to

My son and tell him so and so. Today someone called me and said, do me a favor, talk

with my son There are things that require dedication, sacrifice, perseverance and modesty.

its not easy. In all circumstances, in all situations and conditions with dedication.


With God everything is light, like darkness like light. With Him there is no night, there is no darkness, He created

the darkness, with him everything is light. So what did the issuer mean if they light a candle to light me? What is the'

want from us?


I said a nice thing. Last week God said to Moses, make me a temple. And Moshe had a hard time, we

Will we build you a house? You have to be God to build you a house.


I will tell you a wonderful parable. Sometimes a three-year-old child makes a paper house, a paper sukkah.

When he comes with this paper to his mother, she gets excited, kisses him, hangs up the paper

In the kitchen, high. What a beauty, what a house. Her face rejoices, and the boy is happy. the mother

Glad a little child brought a paper house, thanks him. She tells him, it will be enough for me, for my father

And for the three children, we all entered this house. Thank you very much.


This is how God tells us, I don't need the light, the candle. Says to Moses, tell my son

Israel, a matter of compilation, of dedication and sacrifice that will come from you and not from me so to speak.

God's love Without love and devotion it is impossible to achieve this, you need real love

And devotion from the heart, perfection in the service of God. Not just pray, not just bless, do

Mitzvah for the best, from the bottom of my heart. Says to Moshe, about enthusiasm, about compilation, about

Devotion, for sacrifice, you will command them.


I said why does he say "the children of Israel" since it is clear that Moses is speaking to the children of Israel? known

For the Israelites this is a high spiritual level. God says, in order to worship God continuously,

Persistence day by day, with increasing dedication. Do not contz on Eve Kippur to bless on purpose. see

Someone prays a lock in crying, I'm not excited about it. It is not righteous, he is afraid that it is not

will die. A righteous person is one who blesses what he created every day on purpose. A righteous person is one who blesses

Food every day on purpose.


God says, speak to the children of Israel, here we need the sons of Aliyah, here we need people

Saints, people who are ready to become members of Aliyah. Rashbi says to his son, I saw my son

Aliyah and they are few.


Always light a candle - all the time to be in a state of rising, not stopping. We have an Essel day

One day in the basket, one day of blessings, two days not, they go up and down like that. That way you don't get anywhere

Place. With Sarah our mother it is said, Sarah's two lives - her two types of life, in time

The agony and the suffering, in the time of calm and peace, are all equal to the good, it always was

in a state of spiritual ascension.


Since it has to come from you, talk to them and tell them "and they will take it to you". I think in a word

"To you" there is another thing. You know, with all your sacrifice to God, all your righteousness,

Do not do anything without Torah knowledge. I always mention that. I saw how people

Suffering from bitterness because they bypassed the Torah doctrine, they were looking for some rabbi to tell them what they are

want to hear How much my heart hurts when the Torah people come, God's servants, put the children

In places where it should not be put. Why doesn't he ask a Torah opinion? asks his wife. Who is God?

IM asking. And he answers me, I'm afraid my wife will kill me. why aren't you afraid

May God kill you, who's the boss. The children who are in a bad place, eventually they left

to a bad culture. I don't want to go into detail, this is not the place. Everything needs a Torah opinion.


And they will take to you - even to light a candle, to light oil in the temple, and they will take to you - to ask

Torah opinion, consult. I came to congratulate Stifler, asking him to congratulate him before his flight abroad

To collect funds for the Kollel. Already rented a place. Buy a library. Abrach register. and bought

A ticket to fly on Saturday night. Told his wife he was opening a total. Everything is arranged. said

To him, the rabbi, I open inclusively. Told him to close. do not open Told him I'm going tonight..

Shut up! The one after he told his wife. After he registered the evrachs. He doesn't like it.

Flew to America that night. On the way to New York he was killed in a car accident. The stapler

Told him three times don't drive.


That is, even to always light a candle in the temple, he says "and they will take it to you" consult

A great generation.


Sometimes I hear a fanatical woman or man, "I'm quitting my job." I remember

I was at a government workplace, I gave a lecture there. I saw a man there working half a day,

Finishes the work at twelve, gets clothes, a salary that can support two

families, free, etc. The seculars listened to me, and he made a scattered beard like a monkey,

And the main thing...everything is needed in settling the mind. He told me, I'm leaving work and going

to include I told him, Dahilak, go to work and go to Kollel. Don't quit work.

At twelve you finish work, come at one, eat at home and go to study after

the afternoon I begged him not to quit his job, and he didn't listen to me. penitent.

After a few months he left the regular job. He would sit for another two or three years

and receives a pension at a young age. In short, his wife comes to me crying in the office and tells me that there is no

She has something to eat. A person who lives on twelve thousand shekels suddenly earns a thousand shekels, with

little children. What about your wife, what about the children, what about Daat Torah. What a study this is.


That is, people have fanatical tendencies, and they do nonsense. You need to ask a Torah opinion

A person who has Torah knowledge. To name a child, one must ask a Torah opinion. what names

There are fools. Today a woman called me and told me the name they are recording to call their son.

I told her, it is forbidden to name a child like that. Talk to some rabbi. I told her, rabbi who rabbi with

His wife? That the rabbi would name his son such a name.


You need a Torah opinion, but unfortunately not everyone has a Torah opinion. need to be consulted about everything,

Where to live, how to dress, etc. And they will take to you - olive oil through the great generation, through

A true righteous man.


I saw in the book the akida, he says I saw in the books also the akida of our father Yitzchak, God

He said to him, I am not commanding you, I am only asking you to do it. You want to do it, you don't

want don't do This is the trick, the pay is bigger, I don't have to and I do. so

The binding takes on a greater and deeper meaning.


And they will take oil to you - what is oil? The oil never mixes with other water, it

always floating A Jew is not allowed to mix. If there are secular, secular Jews in the family

His, even if it's his parents, even if it's his uncles and aunts... Esau was an uncle, no

Mix, oil always floats to the top. Be strong. And they will take oil to you - I am looking for people

do not mix.


I saw a very beautiful midrash. The midrash says that God told Abraham many commandments, leave the

The land, go to the Land of Israel where you will have wealth, seven, children. Who promises him? Not the Baba

Sally, not some rabbi, but God. I would hear such a promise from God, I would dance

few years. Avraham says to Sarah, let's go to Eretz Yisrael. He went to Israel

And there "and there will be famine in the land". And proof that they had no food to eat since they came down

to Egypt And this despite the fact that God commanded him to go to the land, but because of a spiritual oversight he went down

to Egypt God promised him children, and he is a hundred years old and still has no children. and Abraham

not asking questions I will take care of you and kidnapped his wife twice.


Someone told me this week, when I repented, I lost my money, I lost my job, etc.


How did Abraham last? And Avraham went when God spoke. Why was God's word written, after all

Is it clear that God commanded? But Abraham went, not because of God's promises, but when he spoke

to him the Lord Therefore he had no questions. When did Abraham have questions?


Every woman is happy when a son is born to her, but if he does not learn Torah what is he worth. Some

There are gentiles in China, a billion, another son - this is another son of the Torah, otherwise it has no value.


When the blessed God came to Abraham and said to him, I want you to cross yourself, walk before me

And I will be innocent. Avraham went to Mamra, to a non-Jewish man, and asked him, God said to me opposite,

Is Amol? Mamra told him, of course. Therefore God appeared to him in the field of Mamra, and God saw

To him Baloni Mamra. Because Mamraa gave him an admonition for the word, he won that the Lord appeared in his field.


I ask you, to slaughter his son does not ask questions, to go hungry - does not ask questions,

Exactly at the circumcision he asks Mamra? And if Mamra would tell him not to make a pact

Mila, wouldn't he make a pact? What is written here in the Midrash.


I saw such a beautiful thing. The midrash says, Avraham did not ask whether to face or not to face, that

Not a question at all. Abraham had another question. Throughout his life, Abraham brought people together,

Brought millions to God's service. When I was in Mexico I saw gentiles bowing to a statue,

Takes out some tree in the middle of work, in the middle of the street and is not ashamed, on his basta he takes out

Some wooden statue and starts talking to him. I stood and looked, I went crazy, I went crazy. I went down

From the plane I saw that mincha time was coming soon and was passing, I stood in the corner and prayed mincha. time

In the morning I started to put on tefillin, I saw a guy without a hat and he tells me, bring some too

Tefillin, takes out a black kippah and puts it on the table. I told him, when you were on the plane you sat

Without a kippah, and now you say bring me a tefillin, and if I didn't bring you one, no

Would you guess all day?! What are you ashamed of?! In the middle of one of the airports in one of the countries

The world, I put on a tefillin, I prayed out of a siddur. A gentile came to me and asked me what it was

These boxes. I told him, it's radars with God, receivers. He tells me, bring it to me

A little, tell me what you hear.


Our father Abraham brought people from all over the world to worship God. Suddenly God tells him, be

Otherwise, get circumcised. Avraham said, how will I sacrifice now, they will say that I am different.

They will say, you are black, you are fans. Everyone will separate from him and thus he will not be able to bring people together.

Abraham said, maybe I will make the covenant in a shelter, in secret [as in Siberia] so no one does

He knew, and will continue to draw closer to God. Or he will do it in a hall with projectors, TV for them to see

Everyone he makes an alliance with. He settled on how to make the covenant.


God, blessed be He, revealed Himself to Abraham and said to him, you are afraid that you are different from everyone else, you are afraid

Stop fighting, I'm happy to tell you that you're different from everyone else, that you're a different person. you will start

To build the seed of Israel, the people of Israel, the eternal people. Are you afraid that you are different? nothing

You have nothing to fear - you are different.


I have said many times, a mitzvah to fight but not to approach. Sometimes invite a girl to sit

To bring her closer, and she is half dressed, don't invite her. Or a guy with a ponytail.

You have to be careful for the children, the girls in the house. I have seen many cases that guests

They spoiled the children of the rabbi, of the owner of the house. You have to be careful! Not to admit guests, but

with reason This is what God said to Abraham, you are different, you are different. You are black with a white heart,

you are white There are whites with black hearts. They hate us more than the Arabs, God forbid.


It's fat. And another fat thing always floats up, always on the rise. I remember when I decided

To go to learn to walk in a yeshiva, how important relatives are, in a senior position, they laughed at me, at this

to me. I did not refer to them. Today those relatives come to me, to put my hand, to give

blessing. One should be stubborn in the service of God, be strong, not be in awe of anyone.


I remember an exciting story about what it means not to mix. A story I heard from the perpetrator himself.

The street is full of heresy, there is not a house where there is not a "dead" - someone spoiled. How careful you have to be.

Rabbi Mabrisk, peace be upon him, was in our time. When World War II started he ran away

From Brisk and came to Mir, where he was appointed the rabbi of the city. I knew him, Rabbi Kalmonovich

In America, head of the Mir Yeshiva in America. I heard him tell the story. when he comes

Lamir was still calm there. Rent a room. The whole family in some room. Everything is connected

in the sheets He and his children, who are now all grown-ups, put him behind the door. bins

and sacks of dirt and stones. It will be difficult to open and close the door. Rabbi Kalmanovitz said

I heard from him that the rabbi of Brisk came to Mir, so he came to visit him. He knocks on

the door. knocking and knocking Who is? This is the rabbi of the city. Rabbi Kalmanovitz. It took them fifteen minutes

to open the door. Until the bins and sacks were taken out. Rabbi Kalmanovitz saw it then

He told Rabbi Mabrisk, there is no war here. why did you put it You are the rabbi of the city and you

Don't know an explicit halacha in Rambam? In the Shulchan Aruch? He said to him, I don't remember. Put

bins? barrels? Stones and dirt? I don't remember such a rule. He said to his son, bring it to me

Rambam. Laws of opinion. Explicit law. Rambam writes in laws of opinion. Chapter 6 Halacha

A'. through the covenant of Adam. the nature of man. To be attracted to his fellow men and his friends.

Therefore one should be careful. And if the whole city is secular? Let him make his house a desert.

that access there is difficult. Here in the city everything is heresy on the street. I had to go to the desert.

now war i can't go to the desert I turned my room into a desert. Every entry

And exit takes time. Remember not to mix with the street. Do not absorb the attacks of

the street All his sons are great Torah scholars.


"And they took olive oil to you" - what is the olive? Why did they bring olive trees from the mountains and plant them?

At the entrance to Jerusalem? The leaves of the olive tree never fall, neither in winter nor in summer, no

in the winds and not in the scorching heat. An olive tree is always green.


It's not a joke that an ultra-Orthodox woman is in an ultra-orthodox society. When she is in a dethilonic company she is

Becomes a sexist, when she is in a secular society she tries to show herself

Secular, no! Don't be a color changing worm. Olive, in any situation, wherever you put it

The tree, anywhere, anytime, olive oil. That's how I want you to be. There is an explicit verse,

The fruit of a beautiful tree shows Krach H. Tzvekot. God calls the people of Israel an olive tree. A tree that does not sing

its fruits, the leaves, and always green and beautiful.


Zach - what is Zach? God says, you are doing a mitzvah on the best side. Modesty

In the best way, dresses modestly. Do not wear bulky tennis shoes on the street,

like a paratrooper. Some American women came and introduced the fashion of the Gentiles from New York.

All dignity is a daughter of a king inside, modest. It starts with shoes.. be careful with makeup, clothing.

You can wear an immodest handkerchief. Once an ultra-Orthodox woman came with a very modest handkerchief.

I took her husband out and said to her, my wife, you are dressed very immodestly, dress more modestly.

She had something tied on her forehead like some gentile from Uganda. Can you wear a long dress?

Modest, immodest stockings, with all kinds of stars and jugglers, God forbid. and more

Ultra-Orthodox women sell it...and ultra-Orthodox women wear it. The place of the stars in the sky, no

in socks Not funny, my heart hurts, I speak out of pain. you are not afraid

From hell?!


Zach olive oil, says Rashi, the first drop of the olive. No yeast, no waste

-No touching. Praying to God without touching, blessing without touching, pleasing Shabbat without

contamination. How many times do you do Chont on Shabbat Eve and say "In honor of Shabbat Kodesh"? "there is

I have guests..".


The Holy Torah writes how to seek the Torah, how to seek God. If you ask for money,

And as treasures you will search for, then you will bring the fear of God and the knowledge of God you will find.


What will you look for as money? On the occasion of her birthday, a woman entered a hardware store with her husband

money to buy candlesticks. She saw big, beautiful candlesticks, something from England, though

Looks like silver but it stays the same color all the time, it's beautiful, it's big, and a hundred shekels. there is

Candlesticks that are worth four, five thousand shekels, are lower, and it darkens, you need all of them

Friday polish it. If she has any sense she says she wants the candlesticks

of pure silver. Silver plating is only silver on the outside, while silver candlesticks are all silver, too

The interior is silver. [Only there are women who, in the first week, she shines the candlesticks, a week

The second shines only one, and in the third week it looks like rusty copper].


A real woman wants the insides of money. If you ask for money - do every mitzvah with

The interior, with all the heart. That's right.


what is oil I thought of another beautiful point today. Light oil to rotate. Before there was no electricity,

And the lighting was just fat. The oil gives light to others. It is not enough that you keep the Torah

And a commandment, that God has earned you this. But try to enlighten others. the best way

To enlighten others is your personal example.


I once told you how a taxi driver repented. Drove on Saturday on Bar Ilan St., drove

working A nicely dressed man came to him with his sons and said to him, Shabbat Shalom to you, dear Jew.

No shouts, no "Shebs", no stones, nothing. Shabbat Shalom with a bright face. the driver all

He was so excited and said, he will go on Shabbat with the children and I will go with laborers?! I said

For the workers to get off my vehicle, I returned home and took the children to the synagogue. since I

Observant. If he got a stone...


Gentlemen, from the light of the face, oil for the light - to shine to others.


And then the Torah writes to light a candle - why isn't it written to always light a candle? But not to light it yourself

Alone, your wife is alone, but to lift others up, to enlighten others as well. Always light a candle.


Kathit - the olives are crushed. Sometimes when you feel good, you are happy and happy. When the husband

Faker, you can't take it anymore. If it's a virgin then it's a light. If a person is able

In any situation, to be a virgin is to be enlightened.


A candle always - to be always, consistently.


Always, not one day, not only on Eve of Kippur, not only at the Western Wall.


I told you what I saw in Zohar, wonderful things. The Holy Zohar says, I once asked

From the Lord .. My Sabbaths in the house of the Lord all the days of my life. Shabbati - it's letters Shabbati - that my house

It will be the house of God all the days of my life, a dwelling place for Shekinah. This is what David prays, all the days of my life - in everything

age in any situation. its not easy. Sometimes the children get out of the way, sometimes the husband is crazy,

Sometimes the woman is crazy. Always, always, always, it's not easy, but it is God's commandment, to raise

Always a candle.


If you want to see leadership above nature, experimental leadership, you have to constantly be in a state of

Aliyah, anywhere, anytime, under any circumstances. A plane flew to Japan for sixteen hours.

Imagine that fifteen hours and ninety-nine minutes traveled fine, beautiful, straight, calm,

In the last minute the pilot fell asleep or was lazy, he is not a pilot he is a murderer. And he will say, this

No Pierre, sixteen hours less one minute I drove fine, while one minute a little so

I was lazy.


Do not leave dishes and go to sleep, do them in the evening. Tomorrow morning the dirt will be like

Eben, you need more Emma, ​​more strength and more money, more nerves. Don't leave it for tomorrow.

Spaniards, Mexicans everything say, "Manyena, Manyena" - tomorrow, tomorrow. But not,

Toddy [today]. ? Today, tomorrow I will start the lesson - no, now. if you want

Leadership above nature at home, you need to worship God persistently above nature, persevere in it

regularly. So life goes on without hiding a face which is very difficult. work with enthusiasm,

Banking, without any touches, like a red cow.


I told you once, and they will take you a red cow - the mother of two hairs out of billions of hairs

They are black, an invalid cow. What if there are two black hairs? A. You can paint

them in the living room. B. You can take them out with tweezers, and they won't feel it. God says,

foul violation.


The Almighty wants to teach us that there is a need for perfection in the mitzvot, perfection in the work of God.

We are commanded to bring a sacrifice without blemish, why? You sacrifice to God, therefore it should be

whole. It doesn't matter that you don't see the shock.


Morals should be learned from everything. I remember and will never forget. Once I was supposed to

To drive on Sunday night from New York to Israel, I was already tired. I met a Jew

In Baltimore he repented from my tapes. He heard I was in town and came to me. I do not

Know him. He told me, I have a shop in Ocean City on the beach, a six-hour drive

Or a half hour flight, come with me. I postponed the flight to Israel and traveled with him during the day

Sunday morning for five or six hours. I tried to bring the Jews together. Ay, there are many

who think they are ultra-Orthodox. I saw an anxious man there who disturbed me, who spoiled me. I told the Jews

To keep Shabbat, to close the shops on Shabbat.


The next day I had to drive to New York, Washington, to catch the flight

to the country The flight from Ocean City to Washington by plane is half an hour. And on the plane, every half

An hour later a flight attendant arrived, "Would you like an apple...orange juice, grapefruit... a cup of hot tea, would you like it?"

Cola, do you want a diet..." No. Every few minutes she came to entertain me during the half hour of the flight,

that for that flight they paid one hundred dollars. For a hundred dollars she arrived any minute

Ask, what can I help you with? She thought I was hurt. "What can I do to help you, what can I do

to benefit you, what can I bring you...". I said, flight attendant - for a salary of one hundred,

two hundred dollars a week, what an effort, what a treat, what words, what a tone,

what beauty.


If every woman spoke to your husband like that, he would never have died. A hundred dollars does not give

you life, if every husband spoke to his wife like this "What can I get you, what can I

help you.." the woman would never grow old.


I learned morals from that woman.


The Rabbi writes an interesting thing, God said to Aaron and Miriam "How are you not afraid to speak

to my servant, Moses". Moshe - in all my houses he is faithful. Says the Rabbi, he is faithful - like this scepter

that will not waver at any moment, at any hour of the day, in the same situation. "Now I am dead tired, leave

me". You're not tired, you're lazy. No woman dies from overwork [nor does a man]. This is

the meaning of always lighting a candle...- all the time.


The winners of the candle always...- the Western candle put oil like all candles, and for hundreds of years

they all went out when the oil ended, and the western candle was lit for hundreds of years, from which

the rest of the candles were lit.


If you want to gain such a revelation of Shekinah, to show that Shekinah is present in Israel, Shekinah

in the home, you have to light a candle, always a candle.


Gentlemen, sometimes a woman thinks she was right, finished the Psalms Sometimes a person thinks

he is righteous. I mentioned a beautiful parable. Two Chassidim heard from their rabbi that if a person does not speak

idle words for forty days, he keeps his mouth, he receives the Holy Spirit. They said,

forty days is not difficult to keep, put a band-aid on the mouth. And so they kept their mouths for

forty days. After forty days they waited for the Holy Spirit, for the revelation of Elijah. But no

Revelation and not Elijah, just a stormy wind that was a result of the weather. They went to Raba to

ask him why they were not discovered. When the followers were waiting in the waiting room, their

rabbi came out and took them outside. Outside was a wagon with two horses, a wagon of many. He said

to the two disciples, these horses did not talk idle talk for forty days. They haven't spoken idle things for years

, will they have a revelation of Elijah for that?


This means that forty days is not enough, but the essence of man should be like that. change the

essence. If the essence changes then the person wins.


This is the secret that is written in the Torah "And it was because of Tishemon." Due to this at the end. Don't get tired, until

the end. Eqab - consistently, day by day, hour by hour.


The verse says, Behold, I am sending you Elijah the prophet before the coming of the great

and terrible Day of God, and he will turn the hearts of fathers against their children and the hearts of children against their fathers. I always said that

In my sermons, and I saw it in Rashi. Rashi says, in the last generation there will be parents who will bring

their sons back to repentance, and there will be children who will bring their parents back to repentance. Often,

in almost every sermon in the world, small children come to me, screaming, pushing and saying

to me, rabbi, bless my parents for complete repentance. When I spoke on the channels about

family purity in Israel, I received a call from the bedside of a girl who is in pain. A girl called me

from some city in the country and tells me, Your Honor, call my mother to keep

the family clean. cried How many times do little children come and cry.


One day I came to yeshiva to pray shaharit, I put down my tefillin and the phone in the office

rings. I'm not in the office at seven in the morning. A little eleven-year-old girl from the Yad Eliyahu neighborhood

rings and tells me, Your Honor, end, end, my father agreed to take out the

TV from home. Come take her, and bring a set of cassettes. I said to her, does your mother

agree? Yes, here is my mother. The mother told me, come and get it before he comes home

from work. I was so excited, I wrote down the name, address and phone number. I said,

I'm coming this afternoon, between two and three, before the husband comes home from work

and regrets it. I hang up and the phone rings again. That morning, at that hour,

at those minutes. A little Yemeni boy rings and says, Your Honor, I want your entire set

of tapes to make a library in our neighborhood. A secular neighborhood in one of the cities of the country.

I told him, it costs money. He told me, don't worry, I took a bottle of Coca-Cola, cut

it in half, collected a shekel and another shekel from the little children, and thus filled the entire bottle.

There was a sum of money for four sets. I was excited. I said to the boy, I am coming to you

Today at this time, wait for me.


It is not easy for me to help, but the children are moving, tearing my heart. I went to Herzliya

[sorry, to the city], I arrived in the Hild neighborhood and there I see a policeman on a police scooter.

I take out the note and ask him, where is this and that's family, this and that street. Tell me,

I don't know. Oh, a policeman who lives there in the neighborhood and doesn't know the street?! Why didn't he

know? Why was it the policeman's house?


Well, I asked people... suddenly I see a little Yemeni boy with a bottle of Coca-Cola full of

shekels, he saw me from a distance and called me, Rabbi Yagan, it's me... he started dancing, what a joy.

At Simchat Torah we are not as happy as this child is. Happy, gave me the whole bottle

of coke. I didn't count, I gave him the tapes and told him, be healthy.


Suddenly the scooter arrives with the same person who says he doesn't know where he lives. I am

Agree with him that he doesn't know where he lives. The boy said to me, Your Honor, this is

my father, talk to him, have mercy on me. I told him, okay. I went into their house with them and talked to

the father and mother that they would at least keep a "weapon", "and a sukhotah for my head on the day of the kiss" - Nida, Shabbat

and a tie of tefillin. The child cried, I cried, the mother cried, and that policeman was ashamed

and told me that he did not know the family or the street or the name. He was very

shy.


After that I drove near Eliyahu, went up to the girl's house. The girl and the mother were happy, dancing,

throwing toffees, like a wedding. They took out the TV, I arranged the tapes for them. What

joy, what light, the little twelve-year-old girl, and the mother with a smile, with joy.

Lord of the world, you remember, thanks to this you will send me complete healing. That day I went

to Herzliya and Tel Aviv.


I told a book once, it was published in Israel, but they forgot to say that I published it. I was

once in some home club, in one of the cities of the country, until the late hours of the night. At the end,

a couple of parents arrived, the man with a cap, you can see that they are penitents. The man said to me, the rabbi,

do you know who converted us? I said, were you at the seminar? No. multi? No.

tapes? No. So who brought you back to repentance? Our daughter is four years old, in kindergarten. I

was shocked and asked them how this happened. They told me the same couple and told me, we are

not religious, we left religion, and religion left us. Not only when you are sick to call God!

What happened? He gave you a secretary. As long as you don't answer, he gives you an answer. You don't

hear, and he supposedly doesn't.


That girl's kindergarten teacher must have had some tradition. She taught the children to do

Halot on Shabbat evening, light candles. There are children with parents' souls, and there are parents with

children's souls, not evolved. She came to her mother in the kitchen. excited Mom, let's light

Shabbat candles. The mother slapped her. Shut up! Who told you this nonsense? The girl

cried and went to her room. The second Saturday, she came to her mother again. Let's light

Shabbat candles. Enough with this nonsense. On the third Saturday, she took a shekel from her mother's purse.

Kindergarten girl. and went to the grocery store. She gave him a shekel. She told him to bring me candles. Candles

in shekels? Candles are sold in packages. He thought candles of the dead. of Yortzite.

soul candles in bins He brought her two soul candles. of the dead The girl is coming. went into

her room. Put the dolls. the puppy all the teddy bears Everyone around the table.

and lit the two candles. She put her hands over her eyes and prayed. the mother says

To her husband, go see where the girl is. I didn't hear from her for an hour. He opens the

girl's room. He sees two dead candles lit. What do you do? The girl was afraid.

nothing nothing What are these two candles? I lit Shabbat candles. One for dad and one

for mom. There are children with the heart of parents. And there are parents with a heart of stone. Children should

cry for parents to repent.


I will not forget, dear gentlemen. Older people are usually waiting in my office.

Couples. women. A little boy. such a baby with a black cap. Waiting in line on Sunday

morning. I thought he wanted a blessing and go. So I didn't want him to wait in line for all

the couples. I told him do you want a blessing? He told me, no, Your Honor. face of an angel

I want to talk to you privately. Well, wait in line. When I finished with two or three

pairs he entered. He was excited and scared. He told me, Reverend Rabbi, yesterday I heard Father

and mother many. Father says he will leave and travel abroad. Maybe you can influence him

to stay in Israel? I told him, tell your father to call me. He told me, if he knew

I came to you, he would kill me before he called you. This is a person who has no

rights And no Dayan. What do you want me to do? A man who wants to leave his wife

and children and run away abroad. I asked the boy, what do you want me to do? Tell me,

are you a rabbi or am I a rabbi? Do I have to tell you what to do? Atonement. It is difficult to talk to

a secular person. anti. without me seeing him.


I took his name and number. I told him, go pray to God. Pray that I will succeed.

This is a very difficult task. With tears in my eyes, I immediately called my father. Hello! Yes.

Itzik? Yes. After he answered me, I was confused. I didn't know what to say to him. I told him,

Rabbi Yegan speaks. What you want? Listen, we wanted a worker in the yeshiva. steward. Maybe

you are willing to work for me. I will pay you. Yes, Your Honor, Anich knows electricity.

carpentry. plumbing. I have many certificates and I don't have a job. There are those who have

a job and do not have certificates. Told me, I know everything. I told him, come right away. 10 Yosef

ben Mattiyo St. In a short time someone arrives like those who lift the refrigerators on

their backs. coming, looking Hello, Honorable Rabbi, I am Itzik. He looks at what is broken. Thank God,

everything was fine. Nothing is broken. But him. Your Honor, what to do? when do you

start work I told him at seven in the morning. At seven I put on tefillin. He came at

seven in the morning. With a toolbox his size. I told him, listen, my son, I

will pay every day. If there is no work, sit with my father upstairs in the yeshiva. He will tell you

stories. He said, what do I care? if you pay me I called my father, I told him. Don't

tell him Shabbat. is nothing. Don't start with him. You just tell him stories. Told me,

I understood. He is everywhere looking. sat with my dad All the time telling him stories.


Friday after that. I'm at home trying to rest. My daughter says, Dad, a little boy is waiting

at the door. I go outside and see the boy who was with me on Sunday. what are you doing

here Your Honor, did you manage to influence my father not to fly abroad? Did you do something? If

I tell you that your father studies with me in the Kollel, will you believe me? He tells me, no. I took him

to yeshiva. I showed him his father. Come in. Say hello to him No, no. He will kill

me. He saw his father sitting with my father studying Gemara. Arguing with him. No.

Yes. We went downstairs with tears. And we hugged in the courtyard of the yeshiva.


Sunday I get a call from some woman. She was sick in a hospital. She asked me

some medical question. I told her, don't let the doctors do anything. I'm coming

to the hospital right away. I came to the hospital in that city. I asked there at the secretariat who is

the best doctor in this matter. And I asked that they call him immediately. They called him over the loudspeaker: Dr.

Weiss. Rabbi Yegan is waiting for you. The doctor came. What you want? Take care of this woman. Private. It

will cost you a lot of money. As many as you'd like. I paid him a lot of money. Thank God, the woman

was saved.


A woman came to me. She heard my name on the speaker. Tell me, are you Rabbi Yagan?

Yes. Thank you so much for saving our marriage and our lives. Who are you? The boy

you had last Sunday is my son. And my husband studies with you at Kollel. We used to

fight all the time. Now he tells me to put on a headscarf. Let's get fancy. No wig allowed.

Put braces on. She started crying.


Dear gentlemen, may we continue to get stronger and stronger. up and up Always a candle in the

Holy of Holies. Very soon the third temple is built.